Home » Blog » Bio-spiritualiteit » de Wet van Eén » Persoonlijke groei met behulp van ‘de Wet van Eén’
Regenboog

Persoonlijke groei met behulp van ‘de Wet van Eén’

door | 24 aug, 2020 | Bio-spiritualiteit, de Wet van Eén

Bewustzijn, intelligentie en het leven zijn dus verbonden in een allesomvattende web van energie. In de kwantumfysica wordt dit een ‘kwantumverstrengeling‘ genoemd en in de spirituele kringen ‘de Wet van Eén’. Ook volgens Einstein kunnen er alleen maar omzettingen van energie plaatsvinden. Dit wordt de Eerste Hoofdwet genoemd en stelt dat energie niet verloren kan gaan of uit het niets kan ontstaan. De wet staat algemeen bekend als de ‘Wet van behoud van energie‘. Maar wat houdt dit precies allemaal in? Hoe ‘praktiseer je de Wet van Eén’?

Bewustzijn omslag

De Wet van Eén praktiseren: herinneren wie we zijn als energie

De leringen van ‘de Wet van Eén’ hebben nooit de intentie gehad om een spirituele religie te zijn, of om bij te brengen hoe je een betere spirituele persoon wordt. Hoewel dit wél de voordelen van deze leringen zijn, is dit niet de basis. De basis is: hoe diep iemand zich ook in het ‘konijnenhol’ bevindt, altijd weer de ervaringen in de kern van de eeuwig voortdurende vernieuwende bron ZELF weer kan integreren. Kortom, zijn de leringen een leerkunst om te herinneren voor wie we zijn als energie (PURE Bewustzijn), voor het geval we dit vergeten zijn.

ZUIVER bewustzijn neemt vorm aan om manifestatie te verkennen. De vorm die dit bewustzijn aanneemt, staat niet los van zichzelf, is niet iets inert, maar eerder een levende structuur van eenheden van het bewustzijn van ‘God-Bron’. Ieder individu heeft een unieke energie-signatuur dat, bij het binnenkomen van een Tijdmatrix, een specifieke inprent creëert van elektrotonale patronen gemaakt van licht, geluid en elektriciteit (dat naar beneden filtert tot wat we hier fysiek zijn).

Je kan het wellicht meer wetenschappelijk of spiritueel zien, maar één ding is een feit. We zijn allemaal een directe en unieke zelf-expressie van de Ene Geest, oftewel Bron-Geest. Geen enkel wezen kan ooit ‘buiten’ God-Bron zijn. Maar kan wel de perceptuele filters creëren dat aanleiding geeft tot het beperken van de werkelijkheid met een zeer concrete ervaring van afscheiding en isolatie. Wezens die zich gedragen op schijnbaar ‘Goddeloze manieren’ worden daarom (in de context van ‘de Wet van Eén’) gezien als degenen die hun Goddelijke Identiteit het meest ‘vergeten’ zijn.

Verdraaiing van Verenigd Veld Fysica

Wezens die deze waarheid vergeten zijn concurreren met anderen om macht/ energie, omdat ze de eindeloze toevoer van levende energie die eeuwig circuleert tussen de Bron en alle levende dingen noch onderkennen noch begrijpen. Met als gevolg: een vervorming van ons (gezamenlijke) onderliggende overtuigingsfundament. Veel van onze hedendaagse paradigma’s (als Darwin/ Newton) zijn daarom gebaseerd op een veronderstelling van scheiding, een gepolariseerde dichotomie tussen geest en materie, tussen ‘wetenschap en religie’, en tussen ‘mens en God’.

Als onze ware scheppingskracht voortkomt uit ‘de levende Cognitie’ van vereniging tussen bewustzijn en vorm, zal elk systeem die dit punt van vereniging niet kan bevatten onze persoonlijke kracht ontnemen. Het paradigma moedigt aan om voor validatie buiten onszelf te kijken en om onze persoonlijke kracht weg te geven aan experts, instituten, mediums, gurus, verlossers, aan ‘wetenschap -zonder- geest’ of ‘geest -zonder- wetenschap’. Het creëert daarmee een visie van onszelf dat ‘een geëxternaliseerde God’ of ‘autoriteitsfiguur’ nodig is om onze koers uit te zetten.

Bewustzijn en universum

Ascensieleringen

Mensen die in hun kracht staan, kunnen niet beheerst of gemanipuleerd worden door externe autoriteiten, en dus werd het gereedschap hiertoe van de massa afgepakt zodat de elitaire kleine minderheid hen onder de duim kon houden. Wat tegenwoordig nog over is van ascensieleringen kan nauwelijks nog een inleiding worden genoemd in de echte wetenschap zoals deze ooit werd toegepast op Aarde. Delen van de leringen overleefden via de mysteriescholen van alle tijden, en werden onder strikte geheimhouding bewaard, aangezien de partijen die in verschillende tijdvakken politiek aan de macht waren, degenen vervolgende die probeerde de ware leringen bij het volk te brengen. De leringen zijn in hoge mate verdraaid om mensen onmachtig en onderdanig te houden.

De wetenschap van ascensie, de oorspronkelijke leringen van Wet van Eén werd ontzegd, terwijl de belofte van ascensie werd gebruikt om mensen te manipulerentot het steunen van en gehoorzamen aan autoriteiten door het aanhangen van hun politiek gemotiveerde credo’s.

Spirituele re-evolutie

In verschillende lagen van de bevolking worden de leringen van ‘de Wet van Eén’ weer teruggebracht. De leringen van de Wet van Één beschrijft de (spirituele) wetten die leidend kunnen zijn voor onze re-evolutie. Het biedt mensen de mogelijkheid om persoonlijke zelf-bekrachtiging te bevorderen door échte spirituele ontwikkeling, ongeacht religieuze overtuiging.

Het erkent bijvoorbeeld de intrinsieke waarde van álle componenten van de realiteit en dat het ‘Levende Bewustzijn’ of ‘God-Spirit’ een tastbare substantie is. Het onderwijst niet over ‘goed of kwaad’, maar maakt in plaats daarvan inzichtelijk dat ‘slechtheid’ gevolg is van onbegrip en onwetendheid over de ware structuur van het universum. Het bevordert GEEN slachtoffer-versus-reddersbewustzijn, gebruikt GEEN angst, desinformatie, informatieonderdrukking en/of intimidatietactieken. Integendeel, iedereen wordt aangemoedigd om ALLES VERANTWOORDELIJK LIEF TE HEBBEN en het aangeboren potentieel voor ZUIVERHEID in ALLEN te erkennen.

De connectie met jezelf en de Bron versterken

Wil je jouw relatie met de Bron versterken en de Wet van Eén praktiseren? Dan is het eerste en beste wat je kunt doen, de relatie met jezelf (en je Hogere Zelf) verdiepen door je onderbewuste overtuigingen te herprogrammeren. Ook kan jezelf ontstressen je hierbij helpen aangezien stress een zuivere verbinding met jezelf en de bron in de weg kan staan.

Bronnen:
– Voyagers – Ashayane Deane
– The Freedom Teachings

Over Johan

Ontstress Coach | Bewustzijnscoach | Energietherapeut | Indigo (HSP) |

Ik help je jouw oude bagage (stress, triggers, trauma, overtuigingen en patronen) op onderbewust niveau transformeren. Stressvolle emoties, gedachten en gedrag worden losgelaten waardoor er plaats wordt gemaakt voor innerlijke rust, ontspanning en flow.

Gerelateerde artikelen

12 Attitudes en Verantwoordelijkheden van Persoonlijk Meesterschap

12 Attitudes en Verantwoordelijkheden van Persoonlijk Meesterschap

Gedachten creëren onze realiteit en de levenservaring die we van binnen en van buiten beleven. Deze ‘Attitudes en Verantwoordelijkheden’ kunnen, wanneer nageleefd en belichaamd, ondersteuning geven bij verandering van veel zelf-beperkende denkpatronen die we momenteel in het dagelijks leven als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen.

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Tweet
Share
Share
Pin