Bewustzijn is de kern van de spirituele essentie van het universum en van alle levensvormen daarbinnen.

Met ons bewustzijn vlechten we alle afzonderlijke gebeurtenissen in ons leven in één overzicht bij elkaar, één verhaal van onszelf. Het stuurt onze aandacht, stimuleert onze nieuwsgierigheid naar nieuwe kennis, en stippelt onze besluitvorming, evaluaties en beoordelingen uit.

Misvatting in traditionele wetenschap

Een populaire misvatting in de traditionele wetenschap is dat bewustzijn wordt gevormd (of geproduceerd) door onze hersenfunctie. Dit leidt tot de implicatie dat we ophouden te bestaan bij de dood van onze fysieke hersenen.

Deze benadering houdt geen rekening met de inzichten die de kwantumwetenschap, morfogenetische velden en de multidimensionale realiteitsstructuur ons bieden. Dergelijke kennis wordt vaak genegeerd omdat de wetenschap vasthoudt aan een beperkt wereldbeeld dat de multidimensionale aspecten van het universum niet omvat.

Stamboom van multidimensionale bewustzijn

Multidimensionaal bewustzijn ontwikkelen gaat over het integreren van onze diverse ‘lichamen’ om innerlijke eenheid te bereiken. We zijn multidimensionale wezens, ontstaan uit het Kosmische Morfogenetische Veld, ook bekend als God, Bron, Eerste Schepper, Grote Centrale Zon, etc.

Bij incarnatie splitst dit bewustzijn zich op in vijf groepen van drie dimensies die afzonderlijke, maar onderling verweven, morfogenetische lichamen van licht en geluid vormen. Deze lichamen zijn het Spirituele Lichaam/Kristallijne Lichaam, het Donkere Materie/Rasha Lichaam, het Licht/Astrale Lichaam en het Fysieke-Atomische Lichaam. Ze belichamen onze persoonlijke, collectieve, planetaire, galactische en universele identiteit.

Door ons bewust te worden van deze identiteiten en te begrijpen hoe ze verweven zijn, kunnen we onze perceptie verhogen naar een hoger bewustzijnsniveau.

De 6 primaire identiteitsniveaus:

1. Incarnatie Identiteit – Belichaamde Matrix
(Persoonlijke Logo’s – D1, D2, D3)
2. Ziel Identiteit – de Zielmatrix
(Collectieve Logo’s – D4, D5, D6)
3. Overziel Identiteit – Overziel Matrix
(Planetaire Logo’s – D7, D8, D9)
4. Avatar/ Christos Identiteit – Dolar Matrix
(Galactische Logo’s – D10, D11, D12)
5. Rishi Identiteit – de Zonne Matrix
(Universele Logo’s – D13, D14, D15)
6. De Cos-MA’-ya Mashayah Identiteit– de Yunasai Matrix
(Kosmische Logo’s – non-dimensionaal)

De Ziel en ons Hogere Zelf

Ons Hogere Zelf bestaat in hogere frequentiebanden, van dimensie 1 tot 15. Willen we deze hogere niveaus van identiteit integreren? Dan moeten we ons openstellen voor de hogere frequentiebanden van bewustzijn. Dit proces omvat een diepgaande transformatie op persoonlijk en spiritueel niveau.

Terwijl we in deze 3D realiteit bestaan, bestaat het proces voornamelijk uit de componenten:

  1. de onderbewuste geest (D1, het lichaamsbewustzijn/Atomaire lichaam),
  2. de instinctieve geest (D2, het Elementaire/Emotionele lichaam),
  3. de redenerende geest (D3, het Mentale lichaam),
  4. en de superbewuste geest (D4 tot D6, de Zielmatrix).

Door al deze componenten van geest (D1-D6) volledig te harmoniseren, wordt de Ziel belichaamd en de bijbehorende persoonlijke doelen vervuld. Binnen de Zielmatrix ligt het persoonlijke geheugen opgeslagen van de doelstellingen en intenties van ons leven hier op aarde.

De verbinding met ons Hogere Zelf (hogere frequentiebanden) en de integratie van onze Ziel geeft letterlijk de levenskrachtenergie vrij waarmee het fysieke lichaam in leven wordt gehouden.

Johan

Johan

Exploreer jouw nieuwsgierigheid. Deel je verhaal. Of stel een vraag.

I will be back soon

Johan
Hallo👋 Johan hier. Kies hieronder hoe je met mij wilt chatten. Via WhatsApp of Facebook Messenger.
Start chatten met:
chat Chatten?