Bewustzijn is de ware spirituele essentie van het universum, en alle levensvormen daarbinnen. Met ons bewustzijn vlechten we alle aparte gebeurtenissen in ons leven in één overzicht bij elkaar, in één zelfverhaal. Het is onze focus, onze aandacht en met ons bewustzijn kijken we uit naar nieuwe ontdekkingen. Het geeft een nieuwsgierigheid om nieuwe dingen te leren (die nog niet geautomatiseerd zijn in ons onderbewuste). Ons bewustzijn heeft als taak om afwegingen te maken, om te beslissen, te evalueren en om te beoordelen.

Misvatting in gevestigde wetenschap

Een populaire misvatting in de gevestigde wetenschap is dat bewustzijn wordt gevormd (of geproduceerd) door onze hersenfunctie. Hiermee impliceren ze dat we ophouden te bestaan bij de dood van het fysieke brein.

Deze misvatting illustreert dat de kennis van kwantumwetenschap, morfogenetische velden en de multidimensionale realiteitsstructuur helaas nog niet erkent wordt in de gevestigde wetenschap. Dit is niet goed of slecht, maar geeft wel aan dat de gevestigde wetenschap gebaseerd is op een beperkt bereik van wereldbeeld en niet verder kijkt dan de 3 dimensies die we hier-en-nu op aarde waarnemen. De meeste (zo niet, alle) wetenschappelijke meetinstrumenten van ons zijn daar simpelweg niet op ingesteld.

Bewustzijn gebruikt lichaam als Chemische Lens

Het fysieke lichaam dient als een chemische lens waardoor delen van het dimensionale Verenigde Veld door het belichaamde bewustzijn wordt waargenomen als een driedimensionaal hologram. De relatie tussen golflagen binnen de dimensionale frequentiebanden, die de holografische breking van licht, geluid en scalaire golven creëren, stelt bewustzijn in staat om de illusies van materievastheid, ruimte, tijd en “externalisering” van de werkelijkheid waar te nemen terwijl het zich genesteld heeft binnenin de structuren van dimensionering.

Bewustzijn creëert illusie van tijd

Tijd staat stil. Het is niet de tijd dat beweegt, maar ons bewustzijn dat door de tijd heen beweegt. Jouw “zelf” in het verleden heeft een lagere frequentie en jouw “toekomstige zelf” heeft een hogere frequentie.

Wanneer je jezelf door een NU-moment punt heen laat gaan, internaliseert het alles wat in dat manifeste moment besloten ligt (jouw verleden, heden en toekomst) als een minuscuul, digitaal elektroprogramma gemaakt van frequentie. Het proces van het internaliseren van dat moment in de tijd voegt daar nieuwe informatie aan toe, en breid je morfogenetisch veld uit, wat een subtiele versnelling teweegbrengt in de pulseringsritme van de deeltjes waaruit je lichaam en bewustzijn zijn opgebouwd.

Deze versnelling brengt je perceptueel en energetisch verder naar de volgende set frequentiebanden. Zo “beweeg je jezelf vooruit in de tijd”.

Stamboom van multidimensionale bewustzijn

De onderstaande structuur van de 6 primaire niveaus van multidimensionale identiteit vertegenwoordigt letterlijk een stamboom van bewustzijn waardoor alle mensen, alle andere levensvormen, de Universa, de kosmos en de brongeest (— één geest (God of God-Bron) met elkaar verbonden zijn.

De 6 primaire identiteitsniveaus:

1. Incarnatie Identiteit – Belichaamde Matrix
(Persoonlijke Logo’s – D1, D2, D3)
2. Ziel Identiteit – de Zielmatrix
(Collectieve Logo’s – D4, D5, D6)
3. Overziel Identiteit – Overziel Matrix
(Planetaire Logo’s – D7, D8, D9)
4. Avatar/ Christos Identiteit – Dolar Matrix
(Galactische Logo’s – D10, D11, D12)
5. Rishi Identiteit – de Zonne Matrix
(Universele Logo’s – D13, D14, D15)
6. De Cos-MA’-ya Mashayah Identiteit– de Yunasai Matrix
(Kosmische Logo’s – non-dimensionaal)

Ascensieproces en Hogere Zelf

Het Hogere Zelf ben jijzelf, maar dan gestationeerd in de hogere frequentiebanden van dimensie 1 t/m 15. Om hogere niveaus van identiteit te integreren moet je, nu je hier op aarde bent, voornamelijk werken met de eerste 4 componenten van geest:

  1. Onderbewuste geest (lichaamsbewustzijn/ Atomaire lichaam)
  2. Instinctieve geest (Elementaire/ Emotionele lichaam)
  3. Redenerende geest (Mentale lichaam)
  4. De superbewuste geest (omvat D4, D5 en D6…. de groepszielmatrix)

Leren verbinding maken met je Hogere Zelf is erg belangrijk als je verantwoordelijk wilt zijn voor je eigen evolutionaire proces. En als je antwoorden wilt krijgen op de vele vragen die je misschien hebt tijdens het Ascensieproces.

Energiemechanica en bio-spiritueel meesterschap

Er is een natuurlijke Goddelijke Juiste Orde van energiemechanica die de manifestatie van bewustzijn in biologische vorm regelt; de mechanica van deze orde moet worden begrepen en op de juiste manier worden toegepast om bio-spiritueel meesterschap te bereiken.

Aan slag met bewustzijnsverruiming of (spiritueel) meesterschap?

Ontdek hoe het werken met jouw eigen bewustzijn, onderbewuste en lichaamsbewustzijn je spirituele evolutie versnelt. Maak hier een (gratis) afspraak.

 

Gebruikte bronnen: Voyagers I & II – Ashayana Deane (2000) en Keylontic Dictionary (2009)