Disclaimer


Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij is gestreefd naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Transformeermij.nu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

Transformeermij.nu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Indien er sprake is van serieuze gezondheidsklachten, dient een cliënt/deelnemer zich eerst tot een arts te wenden. PSYCH-KⓇ en andere methodiek die ik gebruik, werkt samen met het lichamelijk energiesysteem en/ of de overtuigingen die ‘onder’ de gezondheidsklachten liggen, het is geen genezingsmethode. Als dusdanig is het een aanvulling op reguliere behandelingen.

Transformeermij.nu garandeert geen genezing van enige ziekte.

Er zijn ervaringsverhalen die getuigen dat symptomen van ziektes verdwijnen, het is op dit moment niet wetenschappelijk bewezen dat dit ten gevolge van PSYCH-KⓇ, EFT/ TFT en/ of Touch for Health is.

De op deze website aangeboden informatie is niet van dien aard dat daaraan door bezoekers op enigerlei wijze rechten kunnen worden ontleend of aanspraken op kunnen worden gebaseerd. Iedere aansprakelijkheid ter zake wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.Copyright


Transformeermij.nu behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Transformeermij.nu is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.