Disclaimer


Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij is gestreefd naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

'Transformeer Mij Nu' aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. 'Transformeer Mij Nu' is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Indien er sprake is van serieuze gezondheidsklachten, dient een cliënt/ deelnemer zich eerst tot een arts te wenden. Er zijn ervaringsverhalen die getuigen dat symptomen van ziektes verdwijnen. Echter is het op dit moment niet wetenschappelijk bewezen dat dit ten gevolge van PSYCH-K®, EFT/ TFT en/ of Touch for Health is. 

De PSYCH-K® en EFT/ TFT aanpak gaat over het veranderen van beperkende onbewuste overtuigingen die u mogelijk heeft, en die verband houden met uw fysieke toestand. Deze overtuigingen worden meestal verworven in de vroege stadia van je leven en duren vaak door tot in de volwassenheid, onder het niveau van je bewuste gewaarzijn.

Er is een gevestigde biologische interactie tussen de geest en het lichaam. Dat is waar PSYCH-K® of EFT/ TFT u misschien kan helpen. Omdat ik niet medisch gekwalificeerd ben, kan ik uw aandoening niet behandelen zoals een arts dat zou doen, met behulp van een diagnose- en behandelingsprogramma. Met andere woorden, diagnosticeren of behandelen we met PSYCH-K® en EFT/ TFT geen ziekten.

De op deze website aangeboden informatie is niet van dien aard dat daaraan door bezoekers op enigerlei wijze rechten kunnen worden ontleend of aanspraken op kunnen worden gebaseerd. Iedere aansprakelijkheid ter zake wordt dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.


Copyright


'Transformeer Mij Nu' behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met de uitdrukkelijke bronvermelding van 'Transformeer Mij Nu' is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/ of te verspreiden.

WhatsApp contact