Krijg ik kosten vergoed door de zorgverzekeraar?

Sessies worden (nog) niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Helaas voldoet mijn werkwijze nog niet aan de vereisten van een collectief. Dit komt omdat mijn aanpak verschilt van zowel reguliere als de meeste alternatieve behandelwijzen.

Ik houd dit in de gaten en ik ben hier regelmatig nog over in gesprek met mijn collega’s. De intentie is er namelijk nog wel.

Heb je laag inkomen? Dan ik ook. Ik kom je graag tegemoet. Check hier of je in aanmerking komt voor een verlaagd of sociaal tarief. Meestal dekt dit alle kosten die je bij andere coaches/ therapeuten vergoed zou kunnen krijgen, maar geen verlaagd of sociaal tarief hanteren.

Geen eindeloze behandelingen, maar levenslang profijt

Mijn doel is niet eindeloze behandelingen, maar duurzame verandering. Klanten ervaren vaak al grote verbeteringen door het toepassen van ‘het ABC van Ontstressen’, waarmee ze hun algehele stressniveau flink naar beneden kunnen brengen.

Werkt dit voor iedereen?

Ja, ongeacht leeftijd of achtergrond. Mijn werkwijze is echter het meest effectief voor mensen die werkelijk toegewijd zijn om de beste resultaten te behalen. Mensen die daadwerkelijk aan de slag willen gaan met de tools die ik ze aanbied. Daarom past mijn werkwijze het beste bij de mensen die bereid zijn om zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven.

Gedurende een transformatieproces kan het zijn dat er confronterende inzichten ontstaan die als oncomfortabel of onplezierig kunnen worden ervaren. Een nieuwsgierige en liefdevolle houding naar jezelf toe zal je hierbij helpen. Natuurlijk ondersteun ik jou hierin.

Wanneer je klaar bent om in je persoonlijke kracht te gaan staan en te veranderen, kan (en zal) mijn werkwijze wonderen verrichten!

Kan deze methode mij helpen bij een behandeling van ziekten?

Het is belangrijk om te weten dat deze methode geen vervanging is voor professionele medische behandelingen, maar vaak een aanvulling is. Indien er sprake is van serieuze gezondheidsklachten, dient een cliënt/ deelnemer zich eerst tot een arts te wenden. Soms verbetert een toestand drastisch alleen met deze methoden!

Dat is de reden waarom ik deze service aanbied. Er zijn ervaringsverhalen die getuigen dat symptomen van ziektes verdwijnen. Echter is het op dit moment niet wetenschappelijk bewezen dat dit een directe gevolg is van methoden als PSYCH-K®, Live The Connection®, Mind Shifting en/of EFT.

Biologische interactie tussen geest en lichaam

Er is een gevestigde biologische interactie tussen de geest en het lichaam. Dat is waar ik je misschien bij kan helpen. Omdat ik niet medisch gekwalificeerd ben, kan ik je aandoening niet behandelen zoals een arts dat zou doen, met behulp van een diagnose- en behandelingsprogramma. Met andere woorden, diagnosticeren of behandelen wij (jij en ik) geen ziekten.

In plaats daarvan gaat onze aanpak over het veranderen van levensstijl en gedragspatronen, het opheffen van trauma(triggers) en omzetten van belemmerende onderbewuste overtuigingen die je mogelijk hebt, en die verband houden met je fysieke toestand

Trauma(triggers), levensstijl, gedragspatronen en/of overtuigingen worden meestal verworven in de vroege stadia van je leven en duren vaak door tot in de volwassenheid, onder het niveau van je bewuste gewaarzijn.

Geen symptoombestrijding

Met onze werkwijze bestrijden we dus geen symptomen. In plaats daarvan creëren we een diagnosevrije ruimte waar jouw eigen persoonlijke verhaal naar voren kan komen. Vrije ruimte betekent de vrijheid om jouw bestaande (en onbewuste) ideeën, gedachten, gevoelens, overtuigingen, kaders, enz. te onderzoeken en te transformeren.

Hierdoor ontdek je de onderliggende betekenis van de symptomen. Door hiermee aan de slag te gaan, jezelf te ontstressen en te herprogrammeren, kunnen er concrete stappen worden gezet om fysiek, emotioneel en/of mentaal herstel te versnellen. “Her-stel” betekent in dit geval dat je in staat bent om een nieuwe betekenis te geven aan je leven, waarbij je de symptomen in een ander licht plaatst en tot op onderbewust niveau transformeert.

Ik doe nu ademhalingsoefeningen en meditatie om te ontstressen, wordt dit ook aangeleerd?

Ademhalingsoefeningen en meditatie zijn nuttig, maar niet altijd effectief in het bereiken van een (diepe en duurzame) ontspanning. Ik leer je graag hoe je deze ontspanning wel kunt bereiken met behulp van “het ABC van Ontstressen”.

Met dit 5-stappenplan geef jij je onderbewuste de instructie om triggers los te maken van het alarmcentrum in je brein. Je doet daar een ondersteunende fysieke beweging bij en creëert een ‘verbonden brein’. Neurobiologisch gezien activeer je hiermee de ventrale vagus in het parasympathische zenuwstelsel, wat leidt tot een natuurlijk rustigere ademhaling.

Ademhalingsoefeningen en meditatie werken in zekere zin omgekeerd. Ze brengen je weliswaar terug naar een kalme staat, maar pakken de triggers niet direct aan. Ze versterken je prefrontale cortex, wat bijdraagt aan betere zelfobservatie en zelfregulatie, en verbeteren de emotionele controle. Dit betekent dat je, bij herhaalde triggers, bewust actie moet ondernemen om weer kalm te worden.

In tegenstelling tot alleen mediteren of ademhalingsoefeningen doen, richt jij je met “het ABC van onstressen” dus op het uitschakelen van de triggers zelf. Hierdoor verander je hoe je reageert in stressvolle situaties en val je niet terug in oude stresspatronen.

Ademhalingsoefeningen en meditatie voor verdere ontwikkeling

Ademhalingsoefeningen en meditatie kunnen hierdoor een nieuwe betekenis in je leven krijgen. Ze zijn niet langer slechts hulpmiddelen voor ontspanning, maar worden krachtige instrumenten voor jouw verdere persoonlijke ontwikkeling.

Hoe verschilt jouw werkwijze van meditatie?

Meditatie is een perfecte methode om je geest te versterken en verbinding te maken met alle lagen van bewustzijn. Het verbetert je zelfobservatie en zelfregulatie door het versterken van de prefrontale cortex, wat je emotionele controle ten goede komt. Echter, meditatie is niet specifiek ontworpen om je automatische impulsen en stressreacties doelgericht te veranderen. Al kan het wel die mooie bijwerking hebben.

Stress kan je meditatie-ervaring verstoren en je uit ‘de eenheidservaring’ halen. Je onderbewuste zelfbeveiligingssysteem neemt het over, waardoor je verbinding met jezelf, de natuur of het “Hogere Zelf” verstoord raakt.

In tegenstelling tot meditatie, richt je met mijn werkwijze op het uitschakelen van stress-triggers in je brein. Dit proces leidt tot neurobiologische veranderingen, resulterend in een ‘verbonden brein’ – een brein vrij van stress.

Mediteren met een verbonden brein

Mediteren wordt gemakkelijker en effectiever als je brein verbonden is. Dit is een staat die met hersenonderzoek wordt gezien bij ervaren yogi’s en mediteerders. In mijn coaching leer ik je een eenvoudig stappenplan waarmee je deze verbonden staat kunt bereiken. Hiermee verrijk je niet alleen je meditatie-ervaring, maar ontdek je dat meditatie meer wordt dan een vlucht uit de realiteit; het wordt een krachtig hulpmiddel voor grotere inzichten en persoonlijke groei.

Is dit te vergelijken met (de effecten van) mindfulness of yoga?

Nee, absoluut niet. Mindfulness en yoga zijn zeer goede technieken voor tijdelijke ontspanning, maar het haalt de stresstriggers niet definitief weg.

Met alleen al de ontstresstool die ik jou aanleer, kun je jouw eigen stresstriggers definitief weghalen van een specifieke stressvolle situatie. Hierdoor zal je anders gaan reageren als je terugkomt in een soortgelijke situatie, in plaats van opnieuw in de stress te schieten.

In de 1:1 sessies zal je dieper gaan ontstressen. Je wordt daardoor meer oplossingsgericht, wordt creatiever, je gaat je vrijer voelen, je krijgt meer levenslust en energie. Je ervaart gemakkelijker een diepere verbinding met het universum. Je voelt je meer één met jezelf en je krijgt een rustigere kijk op alles.

Het doen van mindfulness, yoga of meditatie krijgt een andere betekenis omdat je dit niet meer hoeft te doen ter ontspanning. In plaats daarvan kan je dit in gaan zetten voor andere doeleinden in je persoonlijke ontwikkeling.

Hoe verschilt jouw methode van Familieopstellingen, met speciale aandacht voor epigenetica en het aanpakken van familiepatronen?

Epigenetica onthult dat erfelijke invloeden, inclusief trauma en de daaruit voortkomende triggers, samen met trauma-gerelateerde programmeringen, worden overgedragen via het elektromagnetische veld van onze cellen. Dit heeft een directe impact op hoe we ons gedragen, hoe gezond we zijn en hoe we ons voelen, zelfs vele generaties later.

Mijn aanpak neemt elementen van Familieopstellingen en voegt daar een belangrijke dimensie aan toe: doelgerichte transformatie van trauma en de daarbij behorende programmering. Dit betekent dat je actief werkt aan het veranderen van deze diepgewortelde patronen en triggers, rechtstreeks op het niveau waar ze zijn opgeslagen: in het onderbewustzijn en het elektromagnetisch veld.

Geïnspireerd door Live The Connection, is het mijn doel om jou een stevige en open plek binnen je familie te laten innemen. Onze focus is het neutraliseren van de generatieoverschrijdende triggers en het transformeren van belemmerende overtuigingen, familiepatronen, en normen en waarden (familietradities).

Van tekort naar overvloed

Een cruciaal aspect van deze transformatie is de verschuiving van tekort naar overvloed. Stress en trauma leiden tot gevoelens en gedachtenpatronen van tekort binnen familiesystemen. Door ons te richten op het neutraliseren van deze triggers en het inbrengen van de frequentie van liefde, openen we de deur naar overvloed.

Met liefde als leidende kracht, begint overvloed op natuurlijke wijze te stromen.

Stel je voor dat een familie al generaties lang worstelt met een patroon van financiële moeilijkheden, misschien voortkomend uit een oude uitspraak van dat ‘geld de wortel van alle kwaad is’. Met LTC kan dit snel worden aangepakt. In slechts één sessie kan iemand deze ‘oude last’ ontdekken en de negatieve lading vervangen met de frequentie van liefde. Dit leidt tot een directe verschuiving van de financiële situatie in de familiedynamiek.

Persoonlijke en generatieoverschrijdende transformatie

Deze transformatie kan zich op vele manieren manifesteren. Bijvoorbeeld, het kan leiden tot het gemakkelijker kiezen voor een beroep dat echt bij jou past, in plaats van te volgen wat ‘traditie’ binnen de familie is. Het kan ook problemen in (het ontvangen van) een erfenis oplossen.

Bovendien kan het bijdragen aan de transformatie van bepaalde aandoeningen of ziekten, door het neutraliseren van de epigenetische lasten die door de familie gedragen worden. Deze aanpak biedt de mogelijkheid om niet alleen persoonlijke maar ook generatieoverschrijdende patronen te doorbreken, waardoor ruimte ontstaat voor gezondheid, welzijn en voldoening op manieren die voorheen onbereikbaar leken.

Geen representanten, wel concrete resultaten

Al deze veranderingen bereiken we zonder de noodzaak van representanten. Met technieken zoals spiertesten en hersenhelft-activering realiseren we snelle veranderingen die zowel het bewuste als het onderbewuste beïnvloeden.

Wat is het verschil tussen deze werkwijze en EMDR (traumaverwerking)?

Met EMDR worden de triggers gekalmeerd waarvan je een herinnering hebt. Terwijl recent onderzoek uitwijst dat we van de meest heftige gebeurtenissen geen herinnering hebben…

Met mijn werkwijze is er geen concrete herinnering nodig om trauma te verwerken. Het voelen of ervaren van enkele zintuiglijke signalen van een trauma is genoeg om het op te lossen. We volgen een eenvoudig 5-stappenplan, welke zich richt op het elimineren van (trauma)triggers door directe communicatie met het onderbewuste, gebruikmakend van specifieke commando’s en fysieke bewegingen. Dit proces ontkoppelt de triggers van het angstcentrum in het brein, wat resulteert in opgeloste stress en een innerlijke rust.

Een ander voordeel is de snelheid. Omdat het onderbewuste erbij betrokken wordt, kunnen hele blokken van trauma-gerelateerde informatie worden getransformeerd. Dit in tegenstelling tot EMDR, waarbij de behandeling beeld voor beeld moet plaatsvinden.

Het beste? Je kunt dit 5-stappenplan zelfstandig leren toepassen zodat je actief aan jouw eigen heling kunt werken, waar en wanneer je maar wilt.

Bovendien los je met mijn werkwijze niet alleen het trauma op, je verandert de trauma-gerelateerde programmatie in je brein. Je neemt niet alleen de lading weg, je installeert ook nieuwe, ondersteunende impulsen. Dat is veel diepgaander dan alleen een trauma wegnemen.

Moeten we (langdurige) gesprekken voeren om mijn trauma te verwerken?

Nee, het is niet per se nodig om lange gesprekken te voeren. Het is ook niet nodig om in je verleden te gaan graven. Of om continu pijnlijke herinneringen op te halen om de stress/lading daarvan weg te nemen.

Geen herinnering

Tijdens een controleverlies (een trauma, heftige gebeurtenis,…) produceert jouw lichaam tal van processen, waaronder een serieuze cortisolshot om jou zo snel mogelijk alert te maken om jezelf in veiligheid te brengen.

Deze cortisolshot zorgt ervoor dat alle zintuiglijke signalen op dat moment gefragmenteerd worden opgeslagen. En deze losse deeltjes zorgen vanaf dat moment voor een alarmsignaal (stressreactie) in het lichaam. Met andere woorden, wordt er géén herinnering van het trauma aangemaakt.

Trauma oplossen met behulp van je onderbewuste

Met het toepassen van ‘het ABC van Ontstressen’ maken we alarmsignalen los van het alarmcentrum en bundelen we deze weer tot een neutrale herinnering waardoor je opnieuw kunt ontspannen.

Daarnaast pakken we met energie psychologie methoden het trauma-gerelateerde programmatie in je brein aan. De onderbewuste overtuigingen en gedragspatronen, die vanuit het trauma ontstaan zijn, moeten namelijk worden herschreven zodat jouw leven een andere koers neemt.

Spiertesten en het onderbewuste

Een langdurig gesprek, om hiervoor bewust een strategie te bepalen, wordt mede door het spiertesten vermeden. Via spiertesten communiceren we met het onderbewuste. Je kan het onderbewuste zien als jouw persoonlijke database, een enorme ‘verzamelplaats van informatie’. Door hier, op een gesofisticeerde manier, mee aan de slag te gaan vinden we vanzelf de voor jouw meest gepaste oplossing.

Hoe verschilt energie psychologie van andere methoden die met je onderbewuste werken, zoals hypnotherapie?
 1. Doelgericht stress opheffen
  • Of bij hypnotherapie de stress daadwerkelijk is opgelost, wordt vrijwel geen aandacht aan besteed.
  • Met PSYCH-K®/ LTC® wordt stress doelbewust opgeheven door de hersenhelften met elkaar te laten verbinden. Er wordt met behulp van spiertesten nagegaan of stress is opgeheven.
 2. Zelfstandig toepassen 
  • Hypnotherapie kun je niet bij jezelf doen, je bent afhankelijk van de therapeut.
  • Met LTC® kan je zelf de lading van situaties afhalen. Wanneer een lastige situatie aandient, kan je hier direct zelf mee aan de slag.
 3. Geen langdurige trance
  • Hypnotherapie vereist, normaal gesproken, een trance en vergt meer tijd.
  • PSYCH-K®/ LTC® werkt zonder zo’n trance, een veranderingsproces kost dus minder tijd.
 4. Meer gelijkwaardigheid
  • Een opgewekte trance via hypnotherapie plaatst vaak meer autoriteit bij de hypnotherapeut omdat deze de sessie begeleidt.
  • PSYCH-K®/ LTC® meer ‘doen met’ in plaats van ‘doen aan’ en is een samenwerkingsproces tussen de klant en coach/ facilitator.
 5. Meer privacy
  • Bij een hypnose moet de klant pijnlijke of intieme persoonlijke gegevens hardop verwoorden.
  • Bij PSYCH-K®/ LTC® kan informatie privé blijven als de klant daar de voorkeur aan geeft.
 6. Toestemmingsprotocollen
  • Hypnotherapie heeft normaal gesproken geen toestemmingsprotocollen.
  • Toestemmingsprotocollen voorkomen goed bedoelde, maar misleidende doelen. PSYCH-K®/ Live The Connection® maakt gebruik van deze toestemmingsprotocollen van jouw ‘Hogere-Zelf’ via spiertesten. In de praktijk betekent dit dat een sessie vanzelf tot op het niveau kan worden geleid van waar het daadwerkelijk omgaat. Van wat er nodig is aan onderbewuste veranderingsprocessen voor de gewenste transformatie. Hierdoor kan er in minder tijd vaak hetzelfde (of beter) resultaat worden bereikt dan met sessies hypnotherapie.
Met welke problemen/ klachten kan ik bij jou terecht?

Ik kan je begeleiden bij alle psychische klachten. Alle stress-gerelateerde klachten als emotionele/ psychologische problemen, psychosomatische klachten en lichamelijke stressklachten en aan-doeningen.

Hieronder een kleine opsomming:

 • ADD/ ADHD
 • Allergieën
 • Angstgevoelens
 • Bindingsangst
 • Boosheid
 • Burn-out
 • CVS (Chronisch Vermoeidheid Syndroom)
 • Dyslexie (stress op taal)
 • Dycalculie (stress op getallen)
 • Elektrohypersensitiviteit (EHS)
 • Examenvrees
 • Faalangst
 • Fobieën
 • Geluidsgevoeligheid (Misofonie)
 • Gewichtsverlies
 • Grensoverschrijding
 • Hooikoorts
 • Hooggevoeligheid (HSP)
 • Lichtgevoeligheid (Fotofobie)
 • Migraine
 • Neerslachtigheid
 • Negatief zelfbeeld
 • Obessies
 • Onzekerheid
 • Overprikkeling
 • Paniekaanvallen
 • Perfectionisme
 • Pijnklachten
 • Prenatale problemen
 • PTSS (Posttraumatische-stressstoornis)
 • Relatiestress
 • Rijangst
 • Rouw en verlies
 • Schaamtegevoelens
 • Schuldgevoelens
 • Slapeloosheid
 • Stoppen met roken
 • Straatvrees
 • Stress op communicatie
 • Trauma’s
 • Uitstelgedrag
 • Verdriet (vastzittend)
 • Verlatingsangst
 • Verslavingen
 • Voedselintoleranties
 • Woede/ frustratie

en meer…

Moet ik mezelf voorbereiden voor een sessie?

Om jouw -bewuste- doelen en inzichten te realiseren, werken we met je onderbewuste vermogen. Er kan direct vanuit een gevoel of situatie worden gewerkt. Er kan ook worden gewerkt met specifiek gerichte overtuigingen.

Je hoeft je dus niet voor te bereiden. Wel kan je tijdens een traject wat huiswerk van mij meekrijgen.

Wat is energie psychologie en waarom heb ik er nog nooit eerder van gehoord?

Energie psychologie is een therapievorm dat helpt om snel en duurzaam stress, trauma, oude bagage en blokkades te verwijderen. Gelijktijdig sluit het direct de gewenste overtuigingen voor topprestaties in. Het is zeer effectief in de gebieden van gewoonte- en gedragsverandering, welzijn en stressreductie.

Energie psychologie biedt ook vele andere voordelen zoals een hart-breincoherentie, de ontwikkeling van een diepere intuïtie, helder-weten, de opbouw van een krachtig immuunsysteem en het vrijkomen van het levengevende enzym telomerase.

Alle kennis en facetten van bijvoorbeeld NLP, mindfulness, hypnotherapie, EMDR, kinesiologie en familieopstellingen smelten in deze methodiek samen. Het klikt dit allemaal als één puzzel in elkaar om snel en effectief stress, trauma, blokkades en zelf-beperkende overtuigingen en patronen te transformeren.

Energie psychologie is slechts 35 jaar oud en is achter de schermen volop in de ontwikkeling geweest. De afgelopen jaren groeit het aantal beoefenaars gestaag. PSYCH-K® is zo’n 25 jaar geleden, vanuit Amerika, wereldwijd gegaan. Live The Connection® is in het jaar 2016 ontstaan.

Hoeveel sessies heb ik nodig voor het gewenste effect?

Hoewel elke sessie altijd direct resultaat geeft kan ik je niet vertellen hoeveel er nodig zijn voor het gewenste effect. Dit omdat elk persoon qua gestelde doelen en onderbewuste ‘programmeringen’ uniek is. Wat ik je wel kan vertellen is dat elke verandering die je tijdens een sessie maakt, blijvend is.

Traumatherapie is bijvoorbeeld maatwerk. Bij sommige is 1 sessie al voldoende. Anderen hebben een langer traject nodig vanwege “grotere rugzak”…  een opeenstapeling van stress door een moeilijk jeugd, baan of relatie. De nadelen van HSP opheffen vergt sowieso wat extra tijd en aandacht.

Om meer inzicht te verkrijgen kan je een gratis sessie inplannen.

Heb je een rugzak die jij lichter wilt maken? Ga dan voor een intakegesprek.
Op basis van jouw verhaal en jouw hulpvraag, doe ik een voorstel op maat met een prijs voor het gehele traject.

Moeten we (langdurige) gesprekken voeren om mijn transformatie te maken?

Nee, het is niet per se nodig om (lange) gesprekken te voeren. Het is een uitgebalanceerde combinatie van praten, ervaren en doen. Er kan zelfs direct vanuit een problematisch gevoel of situatie worden gewerkt, zonder hierover te praten.

Tijdens de sessie halen we, bijvoorbeeld, de lading van een lastige situatie af. Hoewel je na dit proces hier nog wel een herinnering van hebt, is deze neutraal geworden. Vaak valt dan de behoefte weg om hierover te praten en/of ontstaat er ruimte voor iets nieuws.

Gewenste ervaringen, patronen en overtuigingen programmeren we in jouw systeem door directe communicatie met het onderbewuste. De bewuste wijsheid en inzichten die je tijdens de sessie opdoet, zetten we om in zichtbare veranderingen in je automatische reacties.

Op die manier werken we naar daar waar jij naartoe wilt, in plaats van eindeloze gesprekken te voeren over waar je mee zit. 

Ik heb al veel geprobeerd, waarom zou ik nu wel van mijn stress afkomen? Of beladen emoties en gedachten kunnen loslaten?

Problemen, negatieve gevoelens en gedachten ontstaan door triggers en controleverlies (trauma). Zowel veel hulpverleners (zoals psychologen, artsen en pedagogen) als traditionele coachings- en therapiemethoden gaan ervan uit dat (trauma)triggers niet kan worden weggenomen. Dat je ‘ermee moet leren omgaan’… Dit is echter verleden tijd!

In het jaar 2000 ontdekte Dr. Karim Nader dat stress en traumatriggers bij dieren kunnen worden opgelost. Met PSYCH-K® en Live The Connection® wordt zijn ontdekking toegankelijk voor ieder van ons.

Werken met het onderbewuste brein

In de reguliere zorg en therapie wordt ook vrijwel altijd gewerkt op een verstandelijk en rationeel niveau, oftewel de bewuste geest. Deze benadering is afhankelijk van wilskracht en doorzettingsvermogen. Het ontbrekende aspect hier is het werken met het onderbewuste, dat vele malen sneller en krachtiger is.

Door met je onderbewuste te werken, brengen we veranderingen aan in je systeem waardoor problemen zoals, negatieve gevoelens en gedachten en beperkende overtuigingen kunnen worden aangepakt en opgeheven.

Zijn deze methoden altijd een 'quick fix'?

Methoden als PSYCH-K® en Live The Connection® richten zich volledig naar oplossingen waarbij de resultaten instant kan zijn, of evolueert in de tijd. Dit wil zeggen dat wanneer het probleem waarvoor het gebruikt wordt niet onmiddellijk is opgelost, het nog altijd mogelijk is dat de techniek/ het effect doorwerkt en de verlichting of heling pas later gebeurt.

Hoewel sessies altijd een direct resultaat geven, kan het zijn dat er wat tijd overheen gaat voordat effecten merkbaar worden. Ieder is een complex en uniek individu, het is belangrijk om dat te erkennen. Het is daarom ook soms nodig om de tijd te nemen om te bepalen wat de (onderliggende) oorzaak – en de oplossing – is van een probleem.

Leer meer over ontstressen en ontvang 10% korting!

Met het ontvangen van het e-book kom je op onze mailinglijst.

Je kunt je natuurlijk op ieder gewenst moment weer uitschrijven.

Dankjewel! Check je inbox voor jouw e-book. De kortingscode is: WELKOM144

Johan

Johan

Exploreer jouw nieuwsgierigheid. Deel je verhaal. Of stel een vraag.

I will be back soon

Johan
Hallo👋 Johan hier. Kies hieronder hoe je met mij wilt chatten. Via WhatsApp of Facebook Messenger.
Start chatten met:
chat Chatten?