Bio-spiritualiteit

Bio-spirituele evolutie is het ware evolutieproces van alle levensvormen waardoor het multidimensionale bewustzijn en de genetische code, lichaamsvorm of organische fysieke structuur gelijktijdig groeien en evolueren. In termen van menselijke evolutie is bio-spirituele evolutie het natuurlijke proces waardoor het DNA zich uitbreidt om het fysieke lichaam voor te bereiden om geleidelijk hogere frequentiebanden en overeenkomstige niveaus van “bewuste gewaarzijn” vast te kunnen houden.

De evolutionaire expansie, of degressie van lichaam en geest is onafscheidelijk. Wanneer zowel de wetenschap als religie evolueren om deze waarheid te begrijpen, zal er geen scheiding meer zijn tussen deze paradigma’s van geloof.