Het onderbewuste is een database met ervaringen uit het verleden die onze gedachten en ons gedrag reguleert. Alles zit hierin opgeslagen. Alles wat je in je leven hebt ervaren zoals de conceptie, zwangerschap, geboorte en alle jaren daarna. Je kan het zien als een enorme ‘verzamelplaats van informatie’.

Vertaling van energiesignaturen naar perceptuele data

Het onderbewuste werkt als een stimulus-respons-bandopname-apparaat (bandrecorder) en verwerkt informatie anders dan we met onze bewuste verstand doen. Het vertaalt energiesignaturen van de dimensionale ‘Verenigde Velden’ van energie in perceptuele data zoals licht, geluid, smaak, geur, het tastbare, de temperatuur, geobjectiveerde vorm en de lineaire voortgang door de tijd.