Energie psychologie

Energie psychologie is een therapievorm dat helpt om snel en duurzaam stress, trauma, oude bagage en blokkades te verwijderen. Het helpt ook bij het behalen van je doelen of het optimaliseren van je werk, sport of leerprestaties.

Energie psychologie is een non-invasief proces dat werkt met het bio-elektrische systeem in je lichaam, de hemisferen van je hersenen, het zenuwstelsel en de bewuste geest om je onderbewuste in een her-programmeerbare toestand te brengen.

Alle vormen van stress kunnen met energie psychologie worden aangepakt. In feite kun je er hele levenservaringen mee veranderen door de onderbewuste impulsen, het automatisch aangestuurd gedrag, te herprogrammeren.

Methoden van energie psychologie zijn Live The Connection, PSYCH-K en EFT.

“Energy psychology enhances superlearning and therefore you can download new behaviours in matters of minutes.”

– Bruce Lipton

Jezelf en je leven herprogrammeren

Energie psychologie is gebaseerd op de breindominantietheorie, kwantumfysica, epi-genetica, neurowetenschap en de universele wetten van liefde en eenheid. Wat deze energie psychologie methoden uniek maakt is dat ze doelbewust en oplossingsgericht werken met zowel het bewustzijn als het onderbewuste.

Dit maakt dat traumatische ervaringen binnen enkele minuten kunnen worden ontladen. Stressvolle en negatieve onderbewuste overtuigingen razendsnel vervangen door positieve. En oude patronen, vaak onzichtbaar doorgegeven door vorige generaties, moeiteloos getransformeerd naar nieuwe patronen.

Het biedt ook vele andere voordelen zoals een hart-breincoherentie, de ontwikkeling van een diepere intuïtie, helder-weten, de opbouw van een krachtig immuunsysteem en het vrijkomen van het levengevende enzym telomerase.

Quantum sprong

Kwantummechanica

Energie psychologie is eigenlijk een geavanceerde neurologische en morfogenetische herprogrammering die niet gebaseerd is op het beperkte perspectief of de wetten van de Newtoniaanse fysica, maar eerder een veel grotere set van multidimensionale veldfysica dat cellen op een kwantumniveau beïnvloedt.

De kwantumrealiteit is een multidimensionale realiteit die zich voorbij onze zintuigelijk waarneming afspeelt, daar waar er geen fysieke lichaam, materie of tijd is. Het is letterlijk non-sens: ‘niet-zintuigelijk’. Om met dat veld in contact te komen is het van belang dat er contact wordt gemaakt met datgene wat groter is dan je lichaam, je huidige stoffelijke wereld en de lineaire tijd. De kwantumtheorie is dus als het ware een innerlijke, fijnstoffelijk model in tegenstelling tot het Newtoniaanse uiterlijke, grofstoffelijke en materiële model.

Evolutie van bewustzijn

We kunnen ons misschien wel ontwikkelen in ‘hogere dimensies’. Maar zolang onze neurologische structuur de elektrische impulsen niet verwerken kan, zullen we deze hogere frequenties niet kunnen belichamen. We krijgen er dan simpelweg geen bewustzijn van omdat onze perceptie, de zintuigelijke waarneming, ontoereikend is en dit niet kan vertalen naar de materiële wereld.

De oplossing is simpel: door doelgericht nieuwe neurale verbindingen te creëren, worden er synapsen gecreëerd die van de ene cel naar de ander gaat, en daar tussenin een elektrische stroom mogelijk maakt. Meer verbindingen in het brein betekent meer elektriciteit in het lichaam, een ruimer bewustzijn en dus een groter gewaar-zijn. Door de neurale groei zal ‘het ontastbare’ binnen onze perceptuele bereik komen te liggen en tastbaar worden. Dit proces, of stijging in frequentie, is wat in de volksmond ook wel verlichting of bewustzijnsverruiming wordt genoemd.

Brein in handen
Hemisferen van de hersenen in beeld gebracht

Brein als scalaire golfgenerator

Ons menselijk brein is een sensorisch orgaan en werkt als een krachtige scalaire golfgenerator.

Wanneer wij, per situatie en/of overtuiging, de linker- en rechterhemisfeer van de hersenen laten verbinden, zal dit verschillende hersencentra overbruggen om te communiceren via organische instructies door assimilatie van het geheugen dat onderbewust ligt opgeslagen (als chaotische patronen/ gefragmenteerde geheugen/ alarmsignalen). Zintuigelijke gegevens worden dan geijkt op liefde en opnieuw samengevoegd met herinneringen uit het verleden en toekomstige voorspellingen, waardoor we onszelf energetisch, neurologisch en biochemisch losmaken van de context van het verleden.

Strategie en onderzoek

De strategie van energie psychologie wordt dynamisch ingezet om de meeste baat bij een individu of groep te realiseren. Iedere codering van de hersenen is immers ‘uniek’. Ieder individu heeft een uniek energiesignatuur en een persoonlijke codering van gemaakte conclusies, herinneringen, overtuigingen, trauma en emoties als schaamte, schuld, apathie, verdriet, angst, woede etc.

In de afgelopen 20 jaar wordt hier steeds meer onderzoek naar gedaan, waarvan in de afgelopen 10 jaar in een klinische setting. Hier gaat natuurlijk wat tijd overheen, maar de eerste wetenschappelijke onderzoeksresultaten van de neurobiologie, psychologie en hedendaagse hersenonderzoek (QEEG) zien er al veelbelovend uit!

Na een sessie worden er onder andere (direct) merkbare veranderingen in de bloed- en speekselwaarden, ademhaling, bloedsomloop, spijsvertering en spierspanning waargenomen. Bovendien zijn er al ervaringsverhalen die getuigen dat symptomen van ziektes en aandoeningen verdwijnen.

Bronnen wetenschappelijk onderzoek

1. Energy Psychology Studies & Review Articles
2. The Science of Tapping
3. Energy Psychology: Efficacy, Speed, Mechanisms;
Published by Elsevier Inc. 2018

4. Clinical EFT as an Evidence-Based Practice for the Treatment of Psychological and Physiological Conditions;
Published Online August 2013 in SciRes
5. Planetary Grid-Chemical DNA Mutation, Merkaba Reversal, and Cellular Transmutation;

Published in the International Journal of Scientific & Engineering Research Vollume 10, Issue 6, June 2019

Bronnen wetenschappelijk hersenonderzoek

1. Correlations between beliefs, the whole-brain-state and psychotherapy;
Published in CQ Capa Quarterly, Counseling and Psychotherapy, Association of New South Wales, August 2012
2. QEEG reveals interactive link between the principles of business, the principles of nature and the whole-brain-state;
Published in NeuroConnections, Neuroscience Newsletter, Fall 2011
3. Neuroscience reveals the whole-brain-state and its applications for international business and sustainable success;
Published in the International Journal of Management and Business, August 2012
4. Frontal temporal and parietal systems synchronize within and across brains during live eye-to-eye contact;
Published in PMC 2018 august 15
5. Grip op de amygdalae (EEG onderzoek);
Traumatology 2012 
6. Scalar Frequency: The Language of our DNA;
Published on Academia in 2019

Exploreer jouw nieuwsgierigheid. Deel je verhaal. Of stel een vraag.

Stuur deze via het onderstaande formulier. Ik zal je zo snel mogelijk beantwoorden.
Tijdens kantooruren kun je ook bellen op 06 36 17 50 36.

2 + 7 =

We gaan zorgvuldig met jouw gegevens om, zoals vermeld in ons privacybeleid.