Ontstressen versus stressmanagement: wat is het verschil?

Stress is een veelvoorkomend probleem dat veel negatieve gevolgen kan hebben voor ons lichaam en onze geest. Vaak wordt er gekozen voor stressmanagement, waarbij de persoon leert omgaan met de stress. Maar wat als we nu eens de stress oplossen in het brein? Dat is waar ontstressen om draait.

Bij stressmanagement probeert de persoon te weten te komen wat hem of haar van streek maakt en gaat deze triggers uit de weg. Dit gebeurt bijvoorbeeld door zichzelf af te leiden, te concentreren op de ademhaling of het hart of door het gebruik van medicatie. Het nadeel hiervan is dat de triggers blijven bestaan en het lichaam keer op keer dezelfde stressreacties vertoont. Dit kan op termijn leiden tot ziekte.

Ontstressen daarentegen verandert het verontruste brein dat door trauma in de stressmodus is geraakt. Hierbij worden de triggers weggenomen, waardoor ook de stressreacties verdwijnen. Het hart blijft rustig, de ademhaling diep en het hele lichaam functioneert weer normaal. Het brein is verbonden en beide hersenhelften werken samen.

Linker en rechter hemisfeer van het brein in beeld gebracht

Een verbonden brein

Wanneer mensen samenwerken, spelen of leren, maakt het brein een perfecte puzzel van alles wat op dat moment wordt gezien, gehoord, gevoeld, geroken en geproefd. Dit noemen we een verbonden brein, waarbij het bewustzijn (aandacht, concentratie) en het onderbewuste (database, automatische processen) perfect samenwerken.

van de fiets vallen - blackout

Trauma en controleverlies

Bij een traumatische ervaring treedt controleverlies op. Het bewustzijn valt even uit en het onderbewuste neemt het over. Er ontstaat dan een black-out, waarbij alles wat de persoon ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft met een alarmcode als trigger aan het alarmcentrum (amygdala) wordt gehecht. De zintuiglijke puzzel die normaal samengevoegd wordt tot een herinnering, spat uit elkaar en de losse deeltjes zorgen vanaf dat moment voor een alarmsignaal (stressreactie) in het lichaam.

Stressreacties: vechten, vluchten en bevriezen

Zodra het alarm aanslaat, gaat het lichaam in stress en treden er automatisch stressreacties op: vechten, vluchten en bevriezen. Vaak worden deze reacties niet als stress herkend en denkt de persoon dat het gedrag dat hij of zij stelt, ‘nu nodig is’.

Vechten is een verdedigingsmechanisme waarbij de persoon zichzelf probeert te verdedigen en er verzet en irritatie volgt. Bij vluchten wil de persoon weg en verdwijnt de focus op het doel. Dit gaat vaak gepaard met overmatig eten, drinken of gamen. Bij bevriezen valt de persoon stil en treden er vaak pijnklachten op.

Korte en lange termijn problemen

Al deze stressreacties veroorzaken op korte of lange termijn problemen. Ze hebben tot gevolg dat de conditie en immuniteit vermindert, de concentratie afneemt en het moeilijk wordt om de problemen op te lossen. Ook de verbinding in de sociale context waar de persoon deel van uitmaakt, wordt ondermijnd doordat de persoon in een vecht-, vlucht- of bevriesmodus is terechtgekomen. Connectie met het gezin en de maatschappij neemt af. Al deze problemen doen zich voor als direct gevolg van de stress die ontstaan is in het eigen brein.

Vrouw die mediteert

Meditatie, yoga en medicatie

Maar hoe kunnen we effectief ontstressen en deze problemen aanpakken? Veel mensen proberen het via meditatie, yoga, mindfulness, lichaamswerk, ademhalingstechnieken of medicatie. Hoewel deze methoden vaak wel enige verlichting bieden, lossen ze de kern van het probleem niet op: de triggers die de stress veroorzaken.

Meditatie, yoga, mindfulness en andere technieken zijn bedoeld om het bewustzijn te verhogen en de persoon te helpen zich bewust te worden van zijn emoties en gedachten. Dit kan leiden tot meer acceptatie en minder reactief gedrag, maar het verandert niets aan de triggers die de stress veroorzaken. Het is als het behandelen van een symptoom in plaats van de onderliggende oorzaak.

Lichaamswerk en ademhalingstechnieken kunnen helpen om de stressreacties te verminderen en het lichaam te ontspannen. Dit kan nuttig zijn voor mensen die veel spanning vasthouden in hun lichaam. Maar opnieuw verandert het niets aan de triggers die de stress veroorzaken.

Medicatie kan helpen om de symptomen van stress te verminderen, zoals een hoge bloeddruk of angst. Maar het neemt de triggers niet weg en kan ook bijwerkingen hebben.

Energie psychologie methoden voor ontstressen en lange termijn oplossingen

Om effectief te ontstressen en problemen op lange termijn op te lossen, is het essentieel om je te richten op de triggers die de stress veroorzaken. Energie psychologie methoden zoals PSYCH-K, Live The Connection en EFT kunnen je hierbij helpen.

Bij EFT wordt bijvoorbeeld op bepaalde acupunctuurpunten geklopt terwijl de persoon zich richt op de negatieve emoties. Dit helpt om triggers en emoties los te laten en te vervangen door positieve gevoelens.

Andere methoden zoals PSYCH-K en Live The Connection richten zich op het verwerken van traumatische ervaringen en het veranderen van automatische, onderbewuste processen. Door te focussen op wat nu stress veroorzaakt, commando’s te geven aan het automatische onderbewuste systeem en een kruiselingse beweging te maken, worden de triggers losgemaakt van het angstcentrum in het brein, wat resulteert in opgeloste stress.

Uiteraard is het ook belangrijk om voldoende te bewegen, te slapen, gezond te eten en je stress te leren reguleren. Maar met behulp van energie psychologie kunnen (trauma)triggers en stress definitief worden geëlimineerd.

Het is nooit te laat om te beginnen met het elimineren van stress, dus waarom niet vandaag nog beginnen?

Plan hieronder een afspraak in: