Verbonden brein voor een stressvrij leven

Een verbonden brein is een brein vrij van stress, en daarmee functioneer je optimaal. De linkerhersenhelft staat voor logica en ‘denken in woorden’. De rechterhersenhelft staat voor emoties en ‘denken in beelden’. Zijn er veel elektromagnetische verbindingen tussen beide hersenhelften, dan is je brein  ‘verbonden’. Zo combineer je de kracht van beide hersenhelften. Ben je creatief én productief. Is je zelf-herstellend vermogen in werking gezet en zit je in de beste uitgangspositie om relaties aan te gaan.

Uitzonderlijke prestaties, hoger bewustzijn en flow

Een verbonden brein zie je (met hersenonderzoek) vooral terug bij zeer geoefende yogi, hoogpresteerders (zoals topsporters/ topartiesten) en mensen die al vele jaren meditatie beoefenen. Ze hebben dan gemakkelijker toegang tot hun hoger bewustzijn, voorkennis, heldere waarnemingen en inzichten. Tegelijkertijd geeft het een gevoel van vrijheid, moeiteloze inspanning en in de stroom van het leven zijn (flow).

Een verbonden brein biedt ook vele andere voordelen zoals een hart-breincoherentie, de ontwikkeling van een diepere intuïtie, helder-weten, de opbouw van een krachtig immuunsysteem en het vrijkomen van het levengevende enzym telomerase. Daarbij draagt een verbonden brein bij aan een staat waarbij de hersenen niet hyperactief zijn, maar hypoactief. Dit betekent dat de hersenen minder hard hoeven te werken en zorgt voor ‘de optimale frequentie van de hersenen voor cognitief functioneren’.

Jezelf herprogrammeren naar een verbonden brein

Wil je meer leven vanuit een verbonden brein dan kun je jezelf herprogrammeren met behulp van methoden als Live The Connection en PSYCH-K. Deze methoden zijn er specifiek voor ontwikkeld om, per situatie en/of overtuiging, een verbonden brein te creëren. Daarmee verbeter je doelgericht je functioneren en leid je, stapsgewijs, een steeds aangenamer leven omdat je je beide hersenhelften helemaal kunt inzetten. Je doet steeds meer beroep op al je potentieel, op al je creativiteit én je probleemoplossend vermogen om je verlangens en doelen tot een goed einde te brengen, om deze te vervullen.

Verbonden brein promoot gamma-hersengolven

Een verbonden brein promoot gamma-golven. Het zijn met name de hogere frequenties binnen dit spectrum die worden geassocieerd met de bewustzijnsshift die zich momenteel op aarde voltrekt. Hoewel een dergelijk grootschalige shift lastig wetenschappelijk te bewijzen is, kunnen op basis van deze frequenties wel aannames worden gedaan.

Let wel, dat geen enkele soort hersengolf beter of meer ‘speciaal’ is dan een andere. Ze zijn allemaal van groot belang, omdat ze allemaal het resultaat zijn van de elektrische activiteit van onze neuronen en van onze geestelijke toestand. Inmiddels wordt het spectrum van hersengolven onderverdeeld in 6 verschillende soorten; bèta, SMR, alfa, theta, delta en gamma. Gamma-golven in het specifiek, worden echter pas de laatste 10 – 15 jaar erkend.

Onderzoek naar evolutie van bewustzijn

De laatste paar jaar neemt het onderzoek naar gamma-hersengolven explosief toe. In 2005 startten de neurowetenschappers Richard Davidson en Wolf Singer tijdens hun onderzoek naar EEG de discussie over gamma hersengolven. Ze identificeerden gamma, variërend van 25 tot 100 hertz als een organiserende stroom die de gehele hersenen, dus de vier lobben, synchroniseert over alle frequenties. Het belangrijkste verband van gamma ligt volgens Singer en Davidson tussen het aandachtsbewustzijn en het gevoel van mededogen.

Ook dr. Joe Dispenza rapporteert in zijn boek ‘Evolve Your Brain’ dat gamma hersengolven zorgen voor de aanmaak van nieuwe hersencellen in de frontale lobben en hippocampus, waardoor het intellectueel vermogen wordt vergroot.

Verder heeft Rob Williams, originator van PSYCH-K ®, samen met Jeffrey L. Fannin (Ph.D.), directeur van het Center of Cognitive Enhancement in Glendale Arizona de onderstaande 3 onderzoekspapers geschreven over een verbonden brein. Verschillende voordelen van een verbonden brein staan in de onderstaande papers opgesomd en strekken zich uit over drie verschillende vakgebieden: neurowetenschap, psychotherapie en business. Onderzoek (gebaseerd op QEEG) laat hierin duidelijk de waarde zien van een verbonden brein (en de rol hiervan) in de evolutie van het menselijk bewustzijn.

Bronnen wetenschappelijk hersenonderzoek

1. Correlations between beliefs, the whole-brain-state and psychotherapy
2. QEEG reveals interactive link between the principles of business, the principles of nature and the whole-brain-state
3. Neuroscience reveals the whole-brain-state and its applications for international business and sustainable success

Met een verbonden brein kun je je verplaatsen in de positie van de ander. En dat kan heel verhelderend zijn.

Wil jij een stressvrij leven?

Je leert bij de Workshop Ontstressen hoe je je brein in verbinding brengt. Je leert ook wat stress precies is en leert stress bij jezelf opmerken. Meer informatie vind je op https://transformeermij.nu/workshop-ontstressen/