Verbonden brein voor een stressvrij leven

Een verbonden brein kan je helpen om stressvrij te leven en optimaal te functioneren. Het brein bestaat uit twee helften: de linkerhersenhelft voor logisch denken en taal, en de rechterhersenhelft voor emoties en visuele informatie.

Wanneer er veel elektromagnetische verbindingen tussen de twee helften zijn, functioneert het brein optimaal en combineert het de kracht van beide helften. Dit maakt het brein creatiever, productiever en verbetert het zelf-herstellend vermogen, wat leidt tot betere relaties.

Uitzonderlijke prestaties, hoger bewustzijn en flow

Met hersenonderzoek is gebleken dat zeer geoefende yogi, hoogpresteerders (zoals topsporters en topartiesten) en mensen die al jaren mediteren vaak een verbonden brein hebben. Dit geeft hen gemakkelijker toegang tot hun hoger bewustzijn, voorkennis, heldere waarnemingen en inzichten. Tegelijkertijd zorgt het voor een gevoel van vrijheid, moeiteloze inspanning en ‘in de flow’ zijn.

Voordelen van een verbonden brein

Een verbonden brein biedt nog meer voordelen, zoals een hart-breincoherentie, de ontwikkeling van een diepere intuïtie, helder-weten, de opbouw van een krachtig immuunsysteem en het vrijkomen van het levengevende enzym telomerase. Daarnaast zorgt een verbonden brein ervoor dat de hersenen niet hyperactief zijn, maar juist hypoactief. Dit betekent dat ze minder hard hoeven te werken en dit zorgt voor een optimale frequentie van de hersenen voor cognitief functioneren.

Leven vanuit verbonden brein: de volgende stap in onze evolutie

Een verbonden brein is een brein waarbij alle delen goed samenwerken en synchroon lopen. Dit zorgt voor gamma-hersengolven, met name de hogere frequenties binnen dit spectrum, die geassocieerd worden met de bewustzijnsshift die momenteel op aarde plaatsvindt. Hoewel deze verschuiving lastig wetenschappelijk te bewijzen is, kunnen op basis van deze frequenties wel aannames worden gedaan.

Er zijn 6 soorten hersengolven, namelijk bèta, SMR, alfa, theta, delta en gamma. Gamma-golven worden echter pas de laatste 10-15 jaar erkend en er is de laatste jaren explosief onderzoek naar gedaan.

Onderzoek naar evolutie van bewustzijn

In 2005 startten neurowetenschappers Richard Davidson en Wolf Singer tijdens hun onderzoek naar EEG de discussie over gamma hersengolven. Ze identificeerden gamma als een organiserende stroom die de gehele hersenen synchroniseert over alle frequenties. Het belangrijkste verband van gamma ligt volgens Singer en Davidson tussen aandachtsbewustzijn en mededogen.

Dr. Joe Dispenza rapporteert in zijn boek ‘Evolve Your Brain’ dat gamma hersengolven zorgen voor de aanmaak van nieuwe hersencellen in de frontale lobben en hippocampus, waardoor het intellectueel vermogen wordt vergroot.

Verder heeft Rob Williams, originator van PSYCH-K ®, samen met Jeffrey L. Fannin (Ph.D.), directeur van het Center of Cognitive Enhancement in Glendale Arizona de onderstaande 3 onderzoekspapers geschreven over een verbonden brein. Verschillende voordelen van een verbonden brein staan in de onderstaande papers opgesomd en strekken zich uit over drie verschillende vakgebieden: neurowetenschap, psychotherapie en business. Onderzoek (gebaseerd op QEEG) laat hierin duidelijk de waarde zien van een verbonden brein (en de rol hiervan) in de evolutie van het menselijk bewustzijn.

Bronnen wetenschappelijk hersenonderzoek

1. Correlations between beliefs, the whole-brain-state and psychotherapy
2. QEEG reveals interactive link between the principles of business, the principles of nature and the whole-brain-state
3. Neuroscience reveals the whole-brain-state and its applications for international business and sustainable success

Met een verbonden brein kun je je verplaatsen in de positie van de ander. En dat kan heel verhelderend zijn.

Jezelf herprogrammeren naar een verbonden brein

Wil je meer leven vanuit een verbonden brein? Dan kun je jezelf herprogrammeren met behulp van methoden als Live The Connection en PSYCH-K. Deze methoden zijn speciaal ontwikkeld om per situatie en/of overtuiging een verbonden brein te creëren. Hierdoor verbeter je doelgericht je functioneren en leid je, stapsgewijs, een steeds aangenamer leven omdat je beide hersenhelften helemaal kunt inzetten. Je doet steeds meer beroep op al je potentieel, op al je creativiteit en je probleemoplossend vermogen om je verlangens en doelen tot een goed einde te brengen.