De wet van één is een concept uit de kwantumfysica en spiritualiteit, dat stelt dat bewustzijn, intelligentie en het leven onlosmakelijk verbonden zijn. Volgens deze theorie is alles, van atomen tot sterrenstelsels, met elkaar verbonden in een alomvattend energieweb.

Deze gedachte wordt bekrachtigd door de Eerste Wet van Einstein, die zegt dat energie niet kan worden vernietigd of uit het niets kan verschijnen.

De grondbeginselen van de Wet van Eén zijn als volgt:

  1. Alles komt voort uit de Bron – het Verenigd Veld van Bewustzijn.
  2. Alles keert terug naar de Bron – het Verenigd Veld van Bewustzijn.
  3. Alles bestaat binnen de Bron – het Verenigd Veld van Bewustzijn.
  4. Alles is energie, en energie is bewustzijn.
  5. Bewustzijn is de Bron.
  6. Wetenschap en spiritualiteit zijn direct en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wat betekent dit nu concreet en hoe kunnen we de Wet van Eén in praktijk brengen?

 

Bewustzijn omslag

Herontdekken wie we zijn als energie

De Wet van Eén is geen religie, maar eerder een leerkunst leren en begrijpen dat pure bewustzijnsenergie zijn. Elk individu draagt een unieke energie-signatuur met zich mee die, bij binnenkomst in een Tijdmatrix, een specifieke afdruk vormt van licht, geluid en elektriciteit patronen (die doordringen tot wat we hier fysiek zijn).

Je kunt het zien vanuit een wetenschappelijk of spiritueel perspectief, maar één feit blijft onveranderd. Elk wezen in het universum is een directe manifestatie van de eenheid van bewustzijn, en daarom een individuele expressie van de Ene Geest, oftewel de Bron-Geest.

Geen enkel wezen kan ‘buiten’ God-Bron zijn, maar het kan wel perceptuele filters creëren die leiden tot een beperkt ervaren van de realiteit, resulterend in een zeer concrete ervaring van afzondering en isolatie.

Verdraaiing van Verenigd Veld Fysica

Wezens die deze waarheid vergeten zijn, strijden om macht en energie omdat ze de eindeloze toevoer van levende energie, die eeuwig circuleert tussen de Bron en alle levende dingen, niet erkennen of begrijpen. Dit heeft geleid tot een vervorming van ons (collectieve) basisgeloof…

Veel van onze hedendaagse paradigma’s zijn daarom gebaseerd op een veronderstelling van scheiding, een gepolariseerde dichotomie tussen geest en materie, tussen ‘wetenschap en religie’, en tussen ‘mens en God’.

Als onze ware scheppingskracht voortkomt uit ‘de levende Cognitie’ van vereniging tussen bewustzijn en vorm, zal elk systeem dat dit punt van vereniging niet kan bevatten onze persoonlijke kracht ontnemen. Het paradigma moedigt ons aan om voor validatie buiten onszelf te kijken en om onze persoonlijke kracht weg te geven aan experts, instituten, mediums, gurus, verlossers, aan ‘wetenschap -zonder- geest’ of ‘geest -zonder- wetenschap’. Dit leidt tot het beeld dat we een ‘geëxternaliseerde God’ of ‘autoriteitsfiguur’ nodig hebben om onze koers te bepalen.

 

Bewustzijn en universum

Ascensieleringen

Mensen die in hun kracht staan, kunnen niet beheerst of gemanipuleerd worden door externe autoriteiten. Daarom werd het gereedschap om in hun kracht te staan hen ontnomen, zodat een elitaire minderheid hen kon beheersen

Wat we tegenwoordig van ascensielessen over hebben, is nauwelijks meer een inleiding tot wat deze ooit op Aarde waren. Fragmenten van deze lessen hebben overleefd via de mysteriescholen van alle tijden, en werden bewaard onder strenge geheimhouding. Machthebbende partijen in verschillende tijdperken vervolgden degenen die probeerden de ware leringen terug te brengen naar het volk.

Deze lessen zijn in grote mate vervormd om mensen onmachtig en onderdanig te houden. De wetenschap van ascensie, de oorspronkelijke lessen van de Wet van Eén, werd ontkend, terwijl de belofte van ascensie werd gebruikt om mensen te manipuleren.

 

Quantum sprong

Spirituele re-evolutie

Toch is de Wet van Eén, de wetenschap van ascensie, aan een re-evolutie begonnen. Mensen worden zich steeds meer bewust van deze leringen en ze worden opnieuw geïntroduceerd in diverse lagen van de samenleving. Deze wetten zijn van onschatbare waarde voor onze spirituele ontwikkeling en geven de mogelijkheid om persoonlijke zelf-bekrachtiging te bevorderen, ongeacht onze religieuze overtuigingen.

Een belangrijke les die we uit de Wet van Eén kunnen trekken, is het erkennen van de inherente waarde van álle componenten van de realiteit. Het Levende Bewustzijn of God-Geest is hierbij een tastbare substantie. Bovendien leert de Wet van Eén ons niet over goed en kwaad, maar biedt in plaats daarvan inzicht dat kwaadaardigheid voortvloeit uit onbegrip en onwetendheid over de ware structuur van het universum. Angst, desinformatie en intimidatie zijn niet de juiste middelen om mensen te inspireren en te motiveren.

 

De connectie met jezelf en de Bron versterken

Als we de connectie met onszelf en de Bron willen versterken en de Wet van Eén willen praktiseren, dan moeten we allereerst de relatie met onszelf (en ons Hogere Zelf) verdiepen. Dat betekent dat we onze onderbewuste overtuigingen moeten herprogrammeren en stress moeten verminderen, aangezien stress ons kan weerhouden van een zuivere verbinding met onszelf en de Bron.

Je kan dit bereiken met behulp van de Keylontische Wetenschap of energie psychologie methoden zoals PSYCH-K, Live The Connection en Mind Shifting. Deze richten zich op het bevorderen van zelfbewustzijn, zelfbekrachtiging en innerlijke vrede. Ze helpen je toegang te krijgen tot innerlijke bronnen, zoals veerkracht, creativiteit en intuïtie, om persoonlijke groei, gezondheid en welbevinden te bevorderen.

Johan Haagsma

Johan Haagsma

Exploreer jouw nieuwsgierigheid. Deel je verhaal. Of stel een vraag.

I will be back soon

Johan Haagsma
Hoi 👋

Johan hier. Kies hieronder of je wilt chatten via WhatsApp of Messenger.
Start chatten met:
chat