De wet van één is een concept uit de kwantumfysica en spiritualiteit, dat stelt dat bewustzijn, intelligentie en het leven onderling verbonden zijn. Volgens deze theorie is alles, van atomen tot sterrenstelsels, met elkaar verbonden in een alomvattend energieweb. Dit idee wordt ondersteund door Albert Einstein’s Eerste Hoofdwet, die aangeeft dat energie niet verloren kan gaan of uit het niets kan ontstaan.

De grondbeginselen van de Wet van Eén zijn als volgt:

  1. Alles komt voort uit de Bron – het Verenigd Veld van Bewustzijn.
  2. Alles keert terug naar de Bron – het Verenigd Veld van Bewustzijn.
  3. Alles bestaat binnen de Bron – het Verenigd Veld van Bewustzijn.
  4. Alles is energie, en energie is bewustzijn.
  5. Bewustzijn is de Bron.
  6. Wetenschap en spiritualiteit zijn direct en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Maar wat betekent dit precies en hoe kunnen we de Wet van Eén praktiseren?

 

Bewustzijn omslag

Herontdekken wie we zijn als energie

De Wet van Eén is geen religie, maar eerder een leerkunst die ons helpt herinneren dat we zuiver bewustzijn zijn. Ieder individu heeft een unieke energie-signatuur dat, bij het binnenkomen van een Tijdmatrix, een specifieke inprent creëert van patronen gemaakt van licht, geluid en elektriciteit (dat naar beneden filtert tot wat we hier fysiek zijn).

Je kan het wellicht meer wetenschappelijk of spiritueel zien, maar één ding is een feit. Ieder wezen in het universum is direct gemanifesteerd vanuit de eenheid van bewustzijn en daarom een individuele uitdrukkingsvorm van de Ene Geest, oftewel Bron-Geest. Geen enkel wezen kan ‘buiten’ God-Bron zijn, maar wel de perceptuele filters creëren die leiden tot het beperken van de werkelijkheid met een zeer concrete ervaring van afscheiding en isolatie.

Verdraaiing van Verenigd Veld Fysica

Wezens die deze waarheid vergeten zijn, concurreren met anderen om macht en energie, omdat ze de eindeloze toevoer van levende energie die eeuwig circuleert tussen de Bron en alle levende dingen niet onderkennen of begrijpen. Dit heeft geleid tot een vervorming van ons (collectief) overtuigingsfundament, en veel van onze hedendaagse paradigma’s zijn daarom gebaseerd op een veronderstelling van scheiding, een gepolariseerde dichotomie tussen geest en materie, tussen ‘wetenschap en religie’, en tussen ‘mens en God’.

Als onze ware scheppingskracht voortkomt uit ‘de levende Cognitie’ van vereniging tussen bewustzijn en vorm, zal elk systeem dat dit punt van vereniging niet kan bevatten onze persoonlijke kracht ontnemen. Het paradigma moedigt ons aan om voor validatie buiten onszelf te kijken en om onze persoonlijke kracht weg te geven aan experts, instituten, mediums, gurus, verlossers, aan ‘wetenschap -zonder- geest’ of ‘geest -zonder- wetenschap’. Dit creëert een visie van onszelf dat ‘een geëxternaliseerde God’ of ‘autoriteitsfiguur’ nodig is om onze koers uit te zetten.

 

Bewustzijn en universum

Ascensieleringen

Mensen die in hun kracht staan, kunnen niet beheerst of gemanipuleerd worden door externe autoriteiten. Daarom werd het gereedschap om in hun kracht te staan van afgepakt, zodat een elitaire kleine minderheid hen onder de duim kon houden.

Wat tegenwoordig nog over is van ascensieleringen kan nauwelijks nog een inleiding worden genoemd zoals deze ooit werd toegepast op Aarde. Delen van de leringen overleefden via de mysteriescholen van alle tijden, en werden onder strikte geheimhouding bewaard. Partijen die in verschillende tijdvakken politiek aan de macht waren, vervolgende degenen die probeerden om (opnieuw) de ware leringen bij het volk te brengen.

De leringen zijn in hoge mate verdraaid om mensen onmachtig en onderdanig te houden. De wetenschap van ascensie, de oorspronkelijke leringen van Wet van Eén werd ontzegd, terwijl de belofte van ascensie werd gebruikt om mensen te manipuleren.

 

Quantum sprong

Spirituele re-evolutie

De Wet van Eén, de wetenschap van ascensie, is echter aan een re-evolutie bezig. Mensen worden zich steeds meer bewust van deze leringen en ze worden in verschillende lagen van de bevolking teruggebracht. Deze wetten zijn van onschatbare waarde voor onze spirituele ontwikkeling en bieden de mogelijkheid om persoonlijke zelf-bekrachtiging te bevorderen, ongeacht onze religieuze overtuigingen.

Een belangrijke les die we kunnen leren van de Wet van Eén is dat we de intrinsieke waarde van álle componenten van de realiteit moeten erkennen. Het Levende Bewustzijn of God-Spirit is daarbij een tastbare substantie. Bovendien leert de Wet van Eén niet over goed of kwaad, maar maakt in plaats daarvan inzichtelijk dat slechtheid voortkomt uit onbegrip en onwetendheid over de ware structuur van het universum. Angst, desinformatie en intimidatie zijn daarbij niet de juiste middelen om mensen te inspireren en te motiveren.

De connectie met jezelf en de Bron versterken

Als we de connectie met onszelf en de Bron willen versterken en de Wet van Eén willen praktiseren, dan moeten we allereerst de relatie met onszelf (en ons Hogere Zelf) verdiepen. Dat betekent dat we onze onderbewuste overtuigingen moeten herprogrammeren en stress moeten verminderen, aangezien stress ons kan weerhouden van een zuivere verbinding met onszelf en de Bron.

Dit kan je doen met behulp van de Keylontische Wetenschap of energie psychologie methoden zoals PSYCH-K, Live The Connection en Mind Shifting. Deze richten zich op het bevorderen van zelfbewustzijn, zelfbekrachtiging en innerlijke vrede. En helpt je om toegang te krijgen tot innerlijke hulpbronnen, zoals veerkracht, creativiteit en intuïtie, om persoonlijke groei, gezondheid en welbevinden te bevorderen.