06 36 17 50 36 Johan@transformeermij.nu

De linker afbeelding laat zien wat er (in mijn geval) op school geleerd is. In de typische tekstboek stond een elektron weergegeven die rond de kern draait, net zoals een planeet rond de zon draait. In de weergave van de Quantum Fysica ziet dit er echter heel anders uit. Meer als een ‘cloud’ (de rechter afbeelding).

Cloud’ betekent dat een elektron overal in het ‘cloudgebied’ gelijktijdig kan bestaan. De cloud (die alle mogelijke bestaande posities omvat) wordt daarom de ‘superpositie’ van een elektron genoemd. Volgens dit paradigma bestaat ieder ding en iedere persoon buiten zichzelf, inclusief het lichaam en de inhoud van de bewuste geest op dit tijdstip, als energie-inprentingen in het ‘Universeel Verenigd Veld’ van het NU-moment.

Dit houdt in dat wanneer je één keer in- en uitademt, alles internaliseert van wat er in dat manifeste moment besloten ligt (jouw verleden, heden en toekomst) als een minuscuul, digitaal elektroprogramma gemaakt van frequentie. Omdat je daar dan ook meteen en als vanzelf informatie aan toevoegt, brengt het een subtiele versnelling teweeg in de pulseringsritme van de deeltjes waaruit het lichaam en bewustzijn zijn opgebouwd. Deze versnelling brengt je automatisch perceptueel en energetisch verder naar de volgende set frequentiebanden. Het volgende moment van waarin jij jezelf, de ander en het universum in waarneemt.