Er bestaan twee realiteiten: Fibonacci en Krystal


Het nieuwe en opkomende (Krystiac) programma zal...

voor diegenen die zich onderwerpen aan de waarheid dat gecorreleerd is aan die van de Krystal-spiraal, de komende jaren aardse realiteitsprogramma's hervormen, transformeren en her-formatteren.

Er bestaan twee realiteitsprogramma's, vertegenwoordigd door de Fibonacci (inclusief de Gulden snede) en Krystal. De Fibonacci is het onderliggende programma waar de aarde de laatste “xxx” jaren op functioneert (vandaar dat we het ook overal terugzien).

Fibonacci-reeks ---> 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 ...
Krystal-reeks ---> 0,1,1,2,4,8,16,32,64,128,256 ...

Zoals je ziet is de Fibonacci-reeks voorzien van numerieke uitbreidingen waarin het volgende uitbreidingsnummer wordt bereikt door de twee nummers die eraan vooraf gaan, 'te verslinden'. Het creëert daardoor een steeds grotere scheiding en isolatie van ‘de Bron’ of ‘het nulpunt’. Daar staat tegen over dat het Krystal Spiraal de primaire nummerreeks verkrijgt door alle voorgaande nummers eraan toe te voegen.


Energetische en geometrische relatie


In feite is de FOL-geometrie een ‘ziel-oogstnetwerk’...

De enige reden dat we het in zoveel oude culturen zien, is omdat veel mensen (en bepaalde collectieven) dit in het verleden actief promootte. Zoals dit nu ook vaak het geval is...

De diagonalen bij het FOL-patroon (Flower of Life) zijn ingesteld op 60 graden (ipv 45 graden). Dit is een onnatuurlijke energetische en geometrische relatie die voorkomt dat bepaalde constructies correct kunnen faseren (en waardoor de natuurlijke terugstroom van 'God-Bron' wordt voorkomen).

Deze stromen worden dan afgesneden van natuurlijke stromen en van 'de eeuwige levensstroom’. Ze worden ‘Metatronisch’. De Metatronische code is daarom gebaseerd op ‘2 spheres’ (vesica piscis) in plaats van het eeuwige leven, '3 spheres’ (drie-veca fase-eenheid).

De Fibonacci, oftewel 'Flower of Life geometrie' is gebaseerd op een Metatronische code. Dit is een onnatuurlijke manier om 'je merkaba te laten draaien'. En veroorzaakt een moleculaire verdichting van het zaadatoom, dat leidt tot een verlies van eeuwige levensstatus. 

Merkaba Velden zijn als het ware onze 'energetisch organen’. Hiermee worden we in een duidelijk gedifferentieerde en gedimensioneerde 'fasevergrendeling' gehouden. Mede door deze fasevergrendeling kunnen we onze huidige realiteit --in polariteit-- ervaren.

'Merkaba Velden' zijn ook hulpmiddelen waarmee we onszelf los zouden kunnen maken van een ‘fasevergrendeling’. Wanneer je merkaba op een natuurlijke wijze functioneert verbindt het namelijk "de microkosmische en persoonlijke Merkaba-velden" met "de grotere, macroscopische planetaire, galactische, universele en kosmische Merkaba-veldanatomie"...
Oftewel "de kosmische Merkaba-bloedsomloop".


Onderscheidingsvermogen


Een gebrek aan dit onderscheidingsvermogen en onze grenzen stellen, is één van de grootste uitdagingen waar we al tijden lang mee te maken hebben. We willen dat alles goed komt, en liefde en licht is (vooral de lichtwerkers onder ons), maar hebben tot nu toe te maken gehad met een veelvuldige onderdrukking van onze ware geschiedenis, identiteit en aard. Dit vanwege vele trauma’s en manipulatie.

Overigens zal diegenen wiens overtuigingen in de ‘oude modus blijven', op dat kunnen pad blijven (en zijn ook VRIJ om dit te doen). Het bestaan is, en zal immers altijd een co-creatieve onderneming zijn. We moeten dus bereidwillig zijn om elkaars vervulling van behoeften en verlangens toe te staan, in de hoop om onze eigen wensen kenbaar te kunnen maken.

WhatsApp contact