Over spiritualiteit en wetenschap


Er is een punt waar wetenschap en spiritualiteit samenkomen, en dat punt is bewustzijn.

Laat ik voorop stellen dat ik (als jouw coach/ facilitator) het voornamelijk als mijn taak zie om een ruimte te kunnen behouden die toegang geeft tot JOUW innerlijke wijsheid en innerlijk weten. Met andere woorden, noem ik mijzelf geen healer of guru. En ik heb (met alle respect) ook weinig tot niets met de 'New Age beweging' en enig ander geloof/ religie.
 
Wat ik wel beoefen, zijn de principes van 'de Wet van Eén'. Dit credo tracht persoonlijke zelf-bekrachtiging, zelf-actualisatie en (spirituele) vrijheid te bevorderen. Het onderwijst bijvoorbeeld niet over 'goed of kwaad', maar maakt inzichtelijk dat 'slechtheid' gevolg is van onbegrip en onwetendheid over de ware structuur van het universum. 
 
Bovendien is niemand gelijk, maar 'iedereen gelijkwaardig aan elkaar'. Ieder individu heeft immers eigen (geloofs)overtuigingen en een eigen unieke innerlijke blauwdruk waardoor de ervaring en beleving van het leven zowel qua intensiteit, vorm als qua duur van elkaar kan verschillen.

Bewustzijn uitlichten


"Er is een gevestigde biologische interactie tussen de geest en het lichaam."

Nieuwe wetenschap toont aan dat niet onze genen, maar onze gevoelens, gedachten en overtuigingen het leven kleur geven en besturen. Alles waarvan we dachten te weten hoe genen werkten, is dus volledig veranderd!

Daarom verdiep ik mijzelf regelmatig in de wetenschap dat bewustzijn, de multidimensionale en de persoonlijke innerlijke ervaring uitlicht. Aloude en eigentijdse wetenschap, Oostelijk en Westelijk zijn hierin gecombineerd. 

Dit zijn disciplines en onderwerpen als; de epi-genetica, neurowetenschap, kwantumfysica, energie psychologie, meditatie, NLP, hypnose, kinesiologie (Touch for Health) en bewustzijnskalibratietechnieken.


Bio-spiritualiteit


Daarnaast bestudeer ik ook bio-spirituele ontwikkelingsprogramma’s zoals 'The Freedom Teachings' en 'The Tan-Tri-Ahura Teachings', ook wel 'Keylontische Wetenschap'. Deze programma's onthullen vele geheimen van de evolutionaire bestemming van de mensheid die verborgen zijn in onze oude, traditionele, New Age, heilige, mystieke en religieuze teksten.

Simpel gezegd, onderwijzen deze programma’s met een model van tijdmechanica, interdimensionale fysica, DNA-constructie en de multidimensionale identiteitstructuur. De grondbeginselen van dit materiaal zijn terug te vinden in solide, geavanceerde spiritueel-wetenschappelijke principes, gebouwd op een meervoudige dimensionale structuur die verder reikt dan de Quantum, 'Verenigd Veld' en Snaartheorie die de hedendaagse wetenschap onderhoudt.

Over bio-spiritualiteit

De term bio-spirituele evolutie verwijst naar het ware evolutieproces van alle levensvormen waardoor het multidimensionale bewustzijn en de genetische code, lichaamsvorm of organische fysieke structuur gelijktijdig groeien en evolueren. In termen van "menselijke evolutie" is bio-spirituele evolutie het natuurlijke proces waardoor het DNA zich uitbreidt om het fysieke lichaam voor te bereiden om geleidelijk hogere frequentiebanden en overeenkomstige niveaus van "bewuste gewaarzijn" vast te houden.

De evolutionaire expansie, of degressie van lichaam en geest is onafscheidelijk. Wanneer zowel wetenschap als religie evolueren om deze waarheid te begrijpen, zal er geen scheiding meer zijn tussen deze paradigma's van geloof.

Over Keylontische Wetenschap

Keylontische Wetenschap is een wetenschap van energiedynamica zoals die van toepassing is in een multidimensionaal, eeuwig bewegend universum. Het is een scalaire-golf technologie op basis van geavanceerde wetenschappelijke principes van 15-Dimensionale Partiki Mechanica en Verenigd-Veld Trillingsmechanica, geavanceerde spirituele principes van Merkaba Mechanica en 'de Wet van Eén'.

De wetenschap is ook wel een 'taal' van licht, geluid, pulsatie/ vibratie van energie en is de methode waarmee vorm wordt gecreëerd en behouden binnenin ons systeem. Het heeft talrijke en uiteenlopende toepassingen; van communicatie, healing (genezing, heelwording), versnelling van de genetische code en bevordering van spirituele evolutie tot de creatie van geavanceerde technologieën.

Bron: Voyagers II: De Geheimen van Amenti, pagina 466

Over The Freedom Teachings

The Freedom Teachings leert zowel gender- als rasgelijkheid en promoot geen aanbidding van een 'geëxternaliseerde God'. Verder moedigt het aan om volkeren en religies van de wereld samen te brengen onder een gemeenschappelijke vlag van wederzijdse liefde, respect en engelachtige menselijke vrijheid.

De antwoorden die ze bieden doen niet noodzakelijkerwijs de oude paradigma's teniet, maar dagen wel oude ideeën uit om te evolueren. Ze onthullen namelijk, in wezenlijke detail, dat de verbinding tussen 'Wetenschap en Spiritualiteit', de relatie tussen 'Energie en Bewustzijn', tussen 'Licht en Geluid', de basis is van alle Creaties.

De leringen bevorderen en behouden ook onze ‘Christiac Legacy’, ofwel het eeuwige leven, dat het natuurlijke product is van de ‘12-Strand DNA Template Christos Angelic Human’ evolutie. Jezus Christus (in feite Yesheua-12) vertegenwoordigde het concept van de ‘D-12 Christos Divine Blueprint’, een ‘Maharische draaggolf’ die nodig is om in staat te zijn om 'Hoger Gestationeerde Krachtstromen' in het lichaam te brengen.

(Dit betekent dat de 'innerlijke Christos' (van 'de Wet van Eén') aan iedereen toebehoort, ongeacht de religieuze overtuiging.)

Over The Tan-Tri-Ahura Teachings

The Tan-Tri-Ahura Teachings is een vervolg, ofwel extensie van The Freedom Teachings. Op 21 december 2012 (o.a. einde Maya kalender) heeft aarde namelijk zijn (ja, zijn) eerstgeboorterecht van ascensie via het succes van de ‘Krystal River Host AL-Hum-Bhra (AMCC) Fail-Safe Mission’ geclaimd.

Het zijn niveaus van creatie waar we momenteel toegang toe hebben. Of waarmee we verbinding kunnen maken met behulp van specifieke 'plasmalagen' van onze anatomie. Zie het als een andere frequentieband (als in een andere toon of 'akkoord') op multidimensionale schaal.

De leringen richten zich op spirituele groei, zelf-actualisatie en terugwinning van ons geboorterecht van ‘Eternal Life Ascension’. Dit met behulp van AMCC-MCEO plasmatechnologieën en heilige informatie dat ligt opgeslagen op de ‘KU’mA-yah Alhumbhra Crystal Discs’. Deze worden vertaald door AMCC-MCEO Spreker- 1 E’Asha Ashayana.

Haar meest recente werk vind je op : www.arhayas.com

WhatsApp contact