Home » Blog » Mindset » 12 Attitudes en Verantwoordelijkheden van Persoonlijk Meesterschap

12 Attitudes en Verantwoordelijkheden van Persoonlijk Meesterschap

door | 23 jul, 2020 | Bewustzijn, Bio-spiritualiteit, de Wet van Eén, Mindset

Een deel van het proces van (spirituele) integratie van ons ‘Hogere Zelf’ of ‘verruiming van ons bewustzijn’ betekent het herprogrammeren van de manier waarop we denken. Onze gedachten creëert immers onze realiteit en de levenservaring die we van binnen en van buiten beleven. Alleen zonder een duidelijk begrip lijkt dit proces willekeurig en onvoorspelbaar. Begrip van de energetische structuren die de basis vormen voor wat we ervaren als schepping om ons heen (ons hologram), is daarom een essentiële stap voor het terugwinnen van ons spirituele erfgoed als bewuste mede-scheppers (in de context van de Wet van Één).

De onderstaande “12 Attitudes en Verantwoordelijkheden van Persoonlijk Meesterschap” kunnen, wanneer nageleefd en belichaamd, ondersteuning geven bij verandering van veel zelf-beperkende denkpatronen die we momenteel in het dagelijks leven als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Ze stammen uit leringen van de “Melchizedek Cloister Emerald Order”. De filosofie en teksten overlappen ook vaak met ‘s werelds meest wijze (spirituele) uitspraken. En heeft al vele mensen geholpen voor het praktiseren van hun (spirituele) ontwikkeling.

12 Attitudes van Persoonlijk Meesterschap

01. Liefde

Erkenning van de WAARHEID in “Alle-Eén-Heid”.

02. Genade

Toelating van “Alle-Eén-Heid” om te Zijn wat HET IS, ongeacht of hetgeen bij je past.
Levende Eeuwigdurende Vergeving.

03. Dankbaarheid

Waardering voor “Alle-Eén-Heid”; wetende van jouw Levendig-heid.

04. Eerbied - respect

Erkentelijk zijn voor en gevende aan de “Alle-Eén-Heid”.

05. Verantwoording

Co-Creëren met, Dienen en kunnen Reageren op “Alle-Eén-Heid”.

06. Vertrouwen

Wetende van de Kracht en Liefde van “Alle-Eén-Heid”.

07. Toerekenbaarheid

In een Staat van WAARHEID zijn met de ‘“Alle-Eén-Heid”.

08. Onfeilbaarheid

Handhaving en Bescherming van de “Alle-Eén-Heid”.

09. Mindfulness

Liefhebbend, Koesterend en Oplettend Zijn naar de “Alle-Eén-Heid”.

10. Onbevreesheid

Erkenning van de Eeuwige Oneindige Natuur en Onvoorwaardelijke Liefde van de ‘“Alle-Eén-Heid”.

11. Geëngageerde (bezielde) scheiding

Toelating van “Alle-Eén-Heid” om te ZIJN zonder toewijzing van enig Kritiek, Veroordeling of WaardeOordeel; begrijpende de IS-heid van, en Validerende de “Alle-Eén-Heid”.

12. Vreugde

Kiezen om een belichaming te ZIJN van “Alle-Eén-Heid”.

12 Verantwoordelijkheden van Persoonlijk Meesterschap

 

01. Zelf-actualisatie

Vrij zijn van het “slachtoffer”- en het tot “slachtoffer-makende schuld-geef spel” door bereidwillig- en verantwoordelijk te zijn voor alle waarneembare manifestaties van directe projecties van voorgenomen leringen in het Persoonlijk bewustzijn/ DNA Template (sjabloon).

02. Zelf-soevereiniteit (onafhankelijkheid, ongebondenheid)

Vrij zijn van het nodig hebben van goedkeuring van, of het nodig bevinden om in opstand te komen tegen enige vorm van “externe autoriteit” (ofwel gezag). Door te begrijpen dat jij, als een manifestatie van God-Spirit de kracht en mogelijkheid hebt om je eigen vrijheid te creëren. Dit zonder spirituele rechten te schenden van anderen en zonder toe te staan dat anderen jouw spirituele bestaansrechten schenden.

03. Zelf-beheersing

Zelf-verantwoording nemen voor, en de realisatie dat jij te allen tijden verantwoordelijk bent voor het AANSTUREN VAN JE EIGEN PERSOONLIJKE ENERGIE. Er is niets of niemand dat jou ‘’verstoort” en rechtvaardigt geen enkel spiritueel misbruik toe van reactie, idee, intentie of actie. JIJ bent het zelf die “jezelf verstoort” door je emotionele lichaam toe te staan misvattingen over je mentale lichaam te maken en vertelt dat er krachten buiten jou liggen.

Jij bent op elk moment in staat te KIEZEN welke woorden, associaties en ideeën je gebruikt als filters, welke vervolgens worden geïnterpreteerd als gebeurtenis. Verstoord zijn als in; schaamte, schuld, apathie, verdriet, verlangen/ jaloezie, boosheid/ woede, trots, angst en pijn of elk andere categorie van het labelen (bewust of onbewust) zijn allemaal MENTALE LICHAAMSFILTERS die emotionele- en fysieke lichaamfuncties aansturen.

Een op zichzelfstaand individu erkent dat de vrijheid van interpretatie te allen tijde bestaat en dat een “negatieve” ervaring met de bijhorende dis-harmonische energieën alleen kunnen bestaan als een persoonlijke interpretatie van gebeurtenissen. Door minder verantwoordelijkheid te nemen voor jouw persoonlijke energieën word je meteen in een ‘het slachtoffer’- en “tot-slachtoffer-makende schuld-geef” spel geplaatst. Dit kan alleen plaatsvinden bij mensen die hun persoonlijke kracht en verantwoordelijkheid voor hun manifestaties putten uit geëxternaliseerde bronnen.

Alleen jij hebt de kracht om “jezelf te verstoren”, ongeacht wat anderen zeggen of doen. Je hebt immers altijd het volle recht van je eigen interpretatie. Niets of niemand heeft de kracht jou te breken of hiervan te ontdoen tenzij je zelf deze kracht weggeeft. Je eigent zelf-beheersing toe door te erkennen dat de richting van jouw persoonlijke energie; van zowel fysiek, emotioneel als mentaal (ideeën, geloof, labels, interpretaties), bewust en onbewust, een haalbaar niveau is in jouw persoonlijk meesterschap. Het bestaat als een stilzwijgende verantwoordelijkheid wat met de gave van “vrije wil” komt. Des te verantwoordelijker jij wordt, des te groter jouw vrijheid en de persoonlijke macht je zult kennen.

04. Zelf-Discipline

Het accepteren van verantwoording voor het aansturen van persoonlijke energie in de richting van, in plaats van “in de tegengestelde richting van” de uitkomsten die jij verlangt te ervaren. Onze fysieke, mentale en emotionele lichamen zijn lang gestuurd door onderbewuste verborgen “schaduw” krachten. Het heeft een drang in onze reacties, gedachten, impulsen, percepties en gevoelens gecreëerd die in tegen gestelde richting werken. Tegen de levenscreaties in waarvan we eigenlijk verlangen dat deze manifesteren.

Een deel van spirituele kunde heeft tot gevolg dat we bewust en fervent in het observeren zijn van onze eigen emotionele, mentale en fysieke lichaam. Dit bewustzijn verwezenlijkt en een omleiding creëren voor onderbewuste “schaduw”-energieën die op automatische piloot staan. Wanneer wij onszelf leren “opvangen” zodra er “negatieve” gedachtenpatronen of emoties door ons heen gaan, kunnen we deze momenten van herkenning gebruiken voor het herwinnen van dolende energieën. Dit doen we door bewust gebruik te maken van een positieve houding, zachte woordkeuze en directe energie omlegging naar de omkerende energie van onze eigen “Zelf” voor de vervulling van een bevredigende verlangen van constructieve en spirituele volwassen creaties.

Het vergt eenmaal af en toe wat zelf-discipline om “leeuwentemmer” te worden deze gedurige brommende “onderbewuste intelligentie”. Maar we hebben allemaal de intrinsieke kracht om onze onderbewuste “schaduw” te transformeren door een liefdevolle en stevige herprogrammering, die ervoor zorgt dat het onderbewuste met vreugde aansluit bij onze constructieve co-creaties.

Zelf-discipline treedt naar voren wanneer wij onszelf er consistent aan blijven herinneren om zowel “spirituele correcte” gedachten als acties en de daarbij overeenstemmende houdingen aan te werven. Zelfs als we dat even niet “zo voelen” en de “schaduw” aan de oppervlakte verschijnt. De schaduw-kanten verschijnen namelijk zodat wij de kanten van onszelf zien om geheeld te kunnen worden. En het is door dit proces dat, de bewuste geest zelf, grotere eigenschappen van meesterschap zal kunnen aanleren.

05. Zelf-liefde

Het is onze eigen verantwoording om zelf-liefde en koestering te realiseren door het onbeperkte geschenk van de Goddelijke Geest welke altijd en elk moment door ons heen beweegt. Oprechte liefde moet van binnenuit komen en kan alleen worden belichaamd door een oprechte spirituele connectie met Eeuwige God-Zelf en de onafscheidelijke verbinding met al haar creaties.

Als we liefde buiten onszelf zoeken om een persoonlijke “leegte” of “gebrek” aan te vullen, stappen we in relaties waarin we energie van iemand onttrekken (als een vampier). Wanneer we dit doen, zoeken we een substituut (plaatsvervanger) voor onze “Persoonlijke Goddelijke Bron connectie” door in te tappen op de Goddelijke Bron belichaamd binnenin andere mensen of dingen. Dit is geen “LIEFDE”, maar een “BEHOEFTE”. Het impliceert een “tekortkoming” van iets essentieels. Het impliceert een gebrekkige eigen, persoonlijke connectie met de Goddelijke-Bron en met het Universeel Bewustzijn. Zoiets kan niet worden gesubstitueerd door een “geëxternaliseerde” liefde. Zoiets kan alleen worden vervuld door het Goddelijke in jou en de erkenning dat jijzelf een-levend-belichaamd-wezen bent van Goddelijke Absolute Liefde.

Wanneer je dit erkent, heb je de grootste liefde van alles, God’s Liefde. Het is vanuit deze Positionering van Goddelijke macht dat je de de wereld kan intrekken en op zoek kan gaan naar degene aan wie je deze liefde kan geven. In plaats van dat je zoekt naar iemand waarvan je liefde kan “onttrekken”. Wanneer de liefde aangesproken wordt via zelf-liefde is er de motivatie om dat alles wat je nodig hebt, vreugdevoller kan worden gemaakt en gemanifesteerd via de Liefde van de Goddelijke Bron die ieder bij zich draagt. Zelf-liefde is een verantwoordelijkheid van spirituele volwassenheid.

06. Spirituele Integriteit

Het is onze absolute verantwoordelijkheid om te allen tijden te handelen vanuit spirituele integriteit. Er is geen excuus voor het bewust schenden van spirituele rechten van anderen, ongeacht hoe zij op jou reageren. Het vereist dat we écht waarnemen van wat we doen en hoe wij ons leven invullen. Heeft ons eetgedrag negatieve invloeden op de plant, dier of aardse rijk? Tonen onze woordkeuzes en acties respect naar andere mensen en levensvormen? Spelen we de “survival of the fittest” om onszelf een excuus te geven voor onethische gedragingen zoals geld zaken? Houden we stiekem geld achter door het “bedriegen” van de regering of onze ouders?

Of verschijn je wellicht om iemand iets te bewijzen? Vertel jij mensen “wat ze willen horen” voor hun goedkeuring en steun? Zelfs al is dit geen volledige waarheid en resoneert het niet met jouw behoeftes of gevoelens? Probeer jij “anderen jouw deel te laten doen”, wat betreft jouw werkzaamheden of jouw eigen verantwoordelijkheden? Of gebruik je foute excuses door onderscheiding van ras, geslacht, groepering, geschoold of ongeschoold om disrespectvolle-, exploiteerbare- of onvriendelijke acties te rechtvaardigen?

Spirituele integriteit vereist dat we goed en frequent naar onszelf kijken van hoe wij ons leven dirigeren. Wij onszelf met thema’s en activiteiten confronteren waarin we minder presteren en wat niet spiritueel congruent is. Ons hier actief voor inzetten en discipline utiliseren om deze gebieden van ons leven in overeenstemming te brengen met Spirituele Integriteit.

Het cultiveren van spirituele integriteit is een grote verantwoordelijkheid op het pad van spiritueel meesterschap en hoe het universum werkt. Zonder dit, kan iemand “het huis” niet uit. Er is namelijk een biologische gevestigde realiteit van spirituele integriteit dat biochemisch manifesteert in ons DNA als gevolg van onze “staat van zijn”, oftewel ons brandpunt van bewustzijn. Wanneer je niet genoeg spirituele integriteit in jouw bewustzijn hebt zal je “DNA Template” dit ook niet hebben.

Hoewel je wellicht “de wol over anderen hun ogen kan trekken”, blijft jouw eigen biologische staat nog altijd jouw eigen leermeester. 

07. Waardering

Onze huidige maatschappij leert ons herhaaldelijk dat we meer willen. Meer nodig hebben, wees meer, doe meer etc. We worden voortdurend beïnvloed te achtervolgen omdat we iets tekort komen. Het biedt bijvoorbeeld de motivatie om alsmaar meer te kopen, werken, betalen en om het brave “consumeer-schaapje” blijven. Zelden staan wij stil om te denken aan wij aan wat wij wel hebben, beginnende met het leven en onze mentale vrije wil. Door deze misvormde perceptie kunnen we een volledige mutatie van mentale bewustzijn cultiveren.

In dit gedesoriënteerd en gemuteerd bewustzijn, geloven we “bevoegd te zijn”, of dat “iets/ iemand” ons verschuldigd is (als in: God, het universum, ouders, regering en meer). Eenmaal vast in deze “jij bent mij iets verschuldigd” valstrik, zetten we onszelf vast in zelf gecreëerde frustratie en plaatsen we onrealistische verwachtingen aan het leven, anderen en onszelf. Bovendien kunnen we ons ontzettend boos of gebroken voelen als we erachter komen dat het universum niet voldoet aan deze “ingebeelde plaatjes”…

Wanneer we het gevoel hebben “iets verschuldigd” te zijn, voeden/ entertainen we het bewustzijn van gebrek/ gemis en de leegte die in onszelf wordt erkend. Als we dan geven om te ontvangen (wat vaak het geval is bij banken, ouders, echtgenoten of geliefden) en de ander niets teruggeeft, voelen we ons belazerd, gebruikt of verschuldigd. In feite doen deze situaties zich voor in onze levens als lessen. Het leert ons dat geven om “het geven zelf” gaat en niet voor de verwachting om iets terug te krijgen. Als wij iets geven met de alleen de behoefte om het te geven, voor de vreugde om te geven, is van verschuldigd voelen geen sprake meer. Want wanneer wij leven voor de vreugde van het leven, zonder het forceren van vereisten of verwachtingen naar het leven toe, zullen we ons nooit “tekort gedaan” voelen. Het doet er niet toe wat de buurman bezit. Want wanneer wij onszelf met anderen vergelijken, zijn we afgeleid bij het zien en benutten van onze eigen zegeningen. Het werken aan de ontwikkeling van ons vermogen om zelfs de kleinste dingen, onze zegeningen en gebaren te waarderen, draagt daarom bij aan het creëren van een leven die “halfvol” is in plaats van “halfleeg”.

In termen van universele fysica (wet der aantrekking) geldt ook; waar jij je aandacht op richt, breidt zich uit en vermeerderd. Waar jij weerstand op hebt blijft aanhouden, en wat jij geen energie van waardering geeft zal uiteindelijk de-manifesteren uit je levenservaringen.

Met andere woorden, ben jij, wanneer je de wereld benadert door de gekozen filter van OPRECHT GEVEN, een effectieve zender die energie uitzendt naar de wereld om jou heen. Als jij deze energie op deze manier loslaat word je meer ‘magnetisch’. Er vormen dan “magnetische vortex’en” in jouw energetische anatomie (Kathara-Grid). Deze magnetische (diodische) punten trekken een universele energetische toevoer aan, welke van hogere frequenties en kwaliteit is dan de oorspronkelijke uitdrukking (uitgezonden energie) om de “leegte” weer op te vullen. Maar wanneer je de wereld benadert met de houding om iets te “verkrijgen” (weerstand) dan keert deze natuurkundige proces zich om. Hoe meer jij “trekt” aan de energie van de buitenwereld, hoe meer jouw energie zich hecht (en vast gaat zitten) in jouw energetische blauwdruk als miasma. Miasma bouwt zich vervolgens progressief op, verlaagd frequenties en reduceert de kwantiteit van jouw natuurlijke staat van ZIJN waaraan jij interne universele energie aan uit kunt onttrekken.

Door het “geven”, zelfs in de eenvoudigste vorm van waardering, blijft een natuurlijke flow van energie behouden. Want wat jij uitzendt krijg je vermenigvuldigd terug. WAARDEER dus wat je hebt. HOUD ervan en vind perspectieven waardoor vreugde voor jou een bekende weg wordt… Weet dat als je handelt vanuit een oprechte waardering, dat er krachten loskomen van manifestatie waar jij naar verlangt.

Het “universum is mij iets verschuldigd” gedachtengoed is één van de meest krachtige zelf-saboterende spelletjes in de wereld. Ruil dit in voor een consistente waardering en jouw wereld zal zich vanzelf uitbreiden naar de realiteit die jij het meest verlangt. Wanneer jij voelt dat alles tegenzit en haatdragend bent voor de verlangen die niet wordt vervuld, ben jij JEZELF iets verschuldigd. Jij bent jezelf dan een groter begrip verschuldigd aan het universum voor al haar creaties en het gebruik van jouw persoonlijke kracht in samenwerking met het spel des levens. Zeg eens vaker dank-je-wel tegen het universum en God om jezelf te herinneren wat je kan waarderen. Meer van hetzelfde zal dan jouw kant op worden gestuurd.

08. Geduld

De Goddelijke Bron heeft haar eigen agenda! Je kunt deze intrinsieke realiteit van manifestatie accepteren en met de Goddelijke Bron co-creëren, vertrouwende dat jij samen met het universum de perfecte “Goddelijke Juiste Timing” hebt (wanneer dit niet NU is, dan IS daar een hele goede reden voor). Of je kan het EGO-zelf laten proberen zijn/ haar wil te laten forceren door de natuurlijke flow van tijd te beïnvloeden.

Als tijd niet instemt met jouw verlangen kan je dit loslaten en vertrouwen op de “Goddelijke Juiste Timing”. Of je kan jezelf meer en meer gaan frustreren met jouw verbintenis met de kunstmatige illusie van tijd. Wanneer je hiervoor kiest, veroorzaak je een geloof/ overtuiging dat je hetgeen niet kunt hebben omdat het niet verschijnt wanneer jij dit opeist.

Als je, in plaats daarvan, leert ontspannen en realiseert dat de meeste dingen die je verlangt, kunt bereiken met de “Goddelijke Juiste Timing” en de “Goddelijke Juiste Orde”. Leer je op een co-creatieve wijze te werken met het bewustzijn van tijd. Het leven zal dan in toenemende mate aansluiten op je verlangen. Vooral wanneer je er met een vriendelijke intentie naar vraagt in plaats van het opeist. En bovendien vertrouwt op de Goddelijk Bron voor haar deel van het co-creëren. Geduld is een deugd die ons begrip van de aard van de Universele Orde weerspiegelt.

09. Vriendelijkheid

Vriendelijkheid is een geboorterecht. Eén die vaak over het hoofd wordt gezien en verkeerd wordt begrepen. Wanneer je de wereld benadert met oprechte vriendelijkheid, vanuit liefde en respect naar al haar creaties ter ere van God’s Kracht, in alles dat leeft. Zend je elektro-magnetische energie van hogere frequenties uit en zetten mechanismes van universele fysica in werking om meer van hetzelfde terug te zenden naar jou.

Vriendelijkheid is een geschenk die je eerst aan jezelf moet geven om te hebben om het vervolgens door te kunnen geven aan anderen. Vriendelijkheid impliceert het gewetensvol en zorgzaam zijn naar de behoeften, gevoelens en verlangen van zowel jezelf als anderen. En dit uiten in actie, attitude (houding) en intentie.

Geef jezelf eens willekeurige momenten van vriendelijkheid en geef dit door aan je naasten. Probeer ook vriendelijk te zijn naar een humeurig persoon en help degene om een glimlach te herontdekken. Wanneer je alles onthaalt met vriendelijkheid toon je erkenning van hun intrinsieke waarde als manifestaties van de Bron, die je dan vaak met liefde weer terugkrijgt.

10. Instandhouding

Instandhouding is een vorm van respect en waardering voor Goddelijke Bron energie, in al haar expressies. Het betekent bescherming en bewaring van natuurlijke bronnen, het aandachtig zijn voor de behoeften van je lichaam en de energie die je stopt in je woordgebruik/ acties. Dit met een goedaardig gesprek waarbij we vrijelijk gebruiken wat nodig is, en meer niet.

Goddelijke energie recyclet voortdurend haar energie voor de wedergeboorte van een nieuwe uiting. Alles wordt vrijelijk gegeven, maar niets is waardeloos of verspild. Instandhouding betuigt dus respect en waardering voor het geschenk van creatieve energie die de Goddelijke Bron jou voorziet. Wanneer je gaandeweg deze energie leert te gebruiken in al haar vormen, met respect en duidelijke intentie. Zal je stapsgewijs jouw vermogen verfijnen om te creëren waarnaar je verlangt en zal je anderen de mogelijkheid geven om hetzelfde te doen.

Er is een zekere mate van waarheid in de gezegde “wie spaart, die heeft wat”. Want als alles dat wat wordt waargenomen in het “hologram des levens”, begrepen wordt als manifestaties van de Goddelijke Bron, kunnen we allemaal meer respect, waardering en behoedzaamheid opbrengen voor het gebruik en het nuttigen van Goddelijke energie.

11. Samenwerking en diplomatie

Het bestaan is, en zal altijd een co-creatieve onderneming zijn. We moeten bereidwillig zijn om andere wezens hun vervulling van behoeften en verlangens toe te staan om een eigen vervulling tot stand te kunnen brengen. Het creëren van “win-win” situaties en het creëren met de intentie van OPRECHT “geven” zijn de natuurlijke manieren van bestaan.

We hoeven het natuurlijk niet altijd eens te zijn met de intenties/ creaties van anderen en hebben altijd recht op een eigen visie. Diplomatie kan hierin een brug vormen tussen krachten van oppositie door met effectieve acties en beslissingen verschillende perspectieven wederzijds te ondersteunen. Door respectvol te leren overeenkomen en van mening te verschillen, kan de Spirituele Kunst van Coöperatief Co-creëren stapsgewijs evolueren naar hogere niveaus van expressie.

12. Verstand

Het leren identificeren en op gepaste wijze toepassen van “gemeenschappelijk en alledaags verstand” en het “niet-alledaags en niet-gemeenschappelijk verstand” van spiritueel weten, is waar de grootste balans gevestigd is van onze energetische expressie. In alle aspecten van het leven.

Gerelateerde artikelen

Elektronen volgens de Quantumfysica

Elektronen volgens de Quantumfysica

De linker afbeelding laat zien wat er (in mijn geval) op school geleerd is. In de typische tekstboek stond een elektron weergegeven die rond de kern draait, net zoals een planeet rond de zon draait. In de weergave van de Quantumfysica ziet dit er echter heel anders uit. Meer als een ‘cloud’ (de rechter afbeelding).

Lees meer
Hoe onderbewuste programmeringen jou beïnvloeden (inc. oefening)

Hoe onderbewuste programmeringen jou beïnvloeden (inc. oefening)

Ons onderbewuste geest verwerkt ongeveer 20.000.000 prikkels per seconde, terwijl de bewuste geest ‘slechts’ 40 prikkels per seconde kan interpreteren. Kortom, verwerkt het onderbewuste een paar dikke boeken aan informatie terwijl je een slokje water neemt, of dit zinnetje leest. Het onderbewuste ‘scant’ en kadert informatie vanzelf in. Dit gaat automatisch en razendsnel.

Lees meer
Het schaap in mij

Het schaap in mij

Tot op een zekere hoogte zijn we allemaal 'schapen'. Als we weer wat verder zijn in onze eigen persoonlijke ontwikkeling kijken we...

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin