Klachtenregeling

Klachtenprocedure

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Deze procedure geeft duidelijkheid over de gang van zaken voor het geval er ontevredenheid is over een dienst, product of handelwijze van ‘Transformeer Mij Nu’.

Ik zet mij in voor een optimale kwaliteit en professionaliteit van mijn diensten. Ik houd mijn kennis en ervaring op peil. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent.

Wanneer een klacht indienen?

Als u als cliënt een klacht heeft over de geboden zorg, heeft het mijn voorkeur dit altijd eerst te bespreken met mij als coach/ facilitator. Vaak lost dit al een hoop op. Als u het moeilijk vindt om een gesprek aan te gaan, kunt u altijd de hulp inroepen van een eigen vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld een vriend(in) of familielid.

Klachtenfunctionaris

Mocht u, om welke reden dan ook, de klacht niet willen bespreken met mij als coach/ facilitator of is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Zie https://www.gatgeschillen.nl/

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheid en het vermogen van de zorgaanbieder de klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder.

De praktijk van ‘Transformeer Mij Nu’ is aangesloten bij de ‘Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT)’. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend.

Contact

Het klachtenreglement van GAT Geschillen, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden, vindt u op https://www.gatgeschillen.nl/. De geschillenregeling van GAT zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.

Leer meer over ontstressen en ontvang 10% korting!

Met het ontvangen van het e-book kom je op onze mailinglijst.

Je kunt je natuurlijk op ieder gewenst moment weer uitschrijven.

Dankjewel! Check je inbox voor jouw e-book. De kortingscode is: WELKOM144

Johan

Johan

Exploreer jouw nieuwsgierigheid. Deel je verhaal. Of stel een vraag.

I will be back soon

Johan
Hallo👋 Johan hier. Kies hieronder hoe je met mij wilt chatten. Via WhatsApp of Facebook Messenger.
Start chatten met:
chat Chatten?