Over een 'hele-brein-staat'


Onderzoek (gebaseerd op QEEG) laat duidelijk de waarde zien van een hele-brein-staat (en de rol hiervan) in de evolutie van het menselijk bewustzijn. Dit is een toestand van coherentie in de hersenen die gekenmerkt wordt door een 'bilateraal symmetrisch hersengolfpatroon' dat maximale communicatie en een maximale gegevensstroom tussen de linker- en de rechterhersenhelft mogelijk maakt.

*Tijdens een PSYCH-K® Balans wordt er per overtuiging of stresssituatie (trauma) een 'hele-brein-staat' gecreëerd.

De voordelen staan in de papers opgesomd. De papers werden gepubliceerd in drie verschillende publicaties, die zich uitstrekken over drie verschillende vakgebieden: neurowetenschap, psychotherapie en business. 

WhatsApp contact