Home » Blog » Bio-spiritualiteit » 12 Attitudes en Verantwoordelijkheden voor persoonlijk meesterschap
Illustratie van verschillende Attitudes

12 Attitudes en Verantwoordelijkheden voor persoonlijk meesterschap

door | 23 jul, 2020 | Bewustzijn, Bio-spiritualiteit, Mindset

Het pad naar innerlijke groei en het vergroten van ons bewustzijn gaat hand in hand 🤝 met het herprogrammeren van onze denkwijze. Immers, onze gedachten vormen onze realiteit en de levenservaringen die we zowel intern als extern ervaren.

De “12 Attitudes en Verantwoordelijkheden voor persoonlijk meesterschap” 🏆 kunnen, wanneer ze worden belichaamd en toegepast, helpen om zelf-beperkende en destructieve denkpatronen te veranderen die we in ons dagelijks leven vaak als normaal zijn gaan beschouwen. Hierdoor zullen rollen als redder, martelaar, slachtoffer en/of dader niet langer de leiding hebben in ons leven.

Beschouw de onderstaande Attitudes en Verantwoordelijkheden als bewuste keuzes voor filters 🎭 die je kunt toepassen in plaats van de filters die cultureel vooraf bepaald zijn. Wanneer je deze nieuwe filters omarmt, zal je merken dat je je meer in harmonie voelt met jezelf en de wereld om je heen. Je zult beter in staat zijn om je ware potentieel te realiseren en een leven te creëren dat gevuld is met vreugde, voldoening en innerlijke rust.

Oefen ze dagelijks en kijk hoe ze je helpen om een meer evenwichtig, vredig en vervullend leven te leiden.

 

12 Attitudes van Persoonlijk Meesterschap

01. Liefde

Erkenning van de WAARHEID in ‘Alle-Eén-Heid’.

02. Genade

Toelating van ‘Alle-Eén-Heid’ om te Zijn wat HET IS, ongeacht of hetgeen bij je past.
Levende Eeuwigdurende Vergeving.

03. Dankbaarheid

Waardering voor ‘Alle-Eén-Heid’; wetende van jouw Levendig-heid.

04. Eerbied - respect

Erkentelijk zijn voor en gevende aan ‘Alle-Eén-Heid’.

05. Verantwoording

Co-Creëren met, Dienen en kunnen Reageren op ‘Alle-Eén-Heid’.

06. Vertrouwen

Wetende van de Kracht en Liefde van ‘Alle-Eén-Heid’.

07. Toerekenbaarheid

In een Staat van WAARHEID zijn met de ‘Alle-Eén-Heid’.

08. Onfeilbaarheid

Handhaving en Bescherming van’ Alle-Eén-Heid’.

09. Mindfulness

Liefhebbend, Koesterend en Oplettend Zijn naar ‘Alle-Eén-Heid’.

10. Onbevreesheid

Erkenning van de Eeuwige Oneindige Natuur en Onvoorwaardelijke Liefde van de ‘Alle-Eén-Heid’.

11. Geëngageerde (bezielde) scheiding

Toelating van ‘Alle-Eén-Heid’ om te ZIJN zonder toewijzing van enig Kritiek, Veroordeling of WaardeOordeel; begrijpende de IS-heid van, en Validerende de ‘Alle-Eén-Heid’.

12. Vreugde

Kiezen om een belichaming te ZIJN van ‘Alle-Eén-Heid’.

 

12 Verantwoordelijkheden van Persoonlijk Meesterschap

 

01. Zelfactualisatie

Bevrijd jezelf van de “slachtoffer”- en “dader” dynamiek, oftewel het “schuld-geef spel”, door bereid te zijn verantwoordelijkheid te nemen voor alle waarneembare manifestaties van directe projecties van voorgenomen lessen in jouw persoonlijk bewustzijn/DNA-sjabloon.

02. Zelfsoevereiniteit

Wees vrij van de behoefte aan goedkeuring van of het verzet tegen enige vorm van “externe autoriteit” (gezag) door te begrijpen dat jij, als een manifestatie van God-Geest, de kracht en mogelijkheid hebt om je eigen vrijheid te creëren. Dit doe je zonder de spirituele rechten van anderen te schenden en zonder toe te staan dat anderen jouw spirituele bestaansrechten schenden.

03. Zelfbeheersing

Neem zelf-verantwoording en realiseer je dat jij te allen tijde verantwoordelijk bent voor het AANSTUREN VAN JE EIGEN PERSOONLIJKE ENERGIE. Er is niets of niemand die jou “verstoort” en er is geen rechtvaardiging voor spiritueel misbruik in reactie, idee, intentie of actie. JIJ bent degene die “jezelf laat verstoren” door je emotionele lichaam toe te staan misvattingen over je mentale lichaam te maken, en je te vertellen dat er krachten buiten jou zijn.

Jij bent op elk moment in staat te KIEZEN welke woorden, associaties en ideeën je gebruikt als filters, welke vervolgens worden geïnterpreteerd als gebeurtenis. Verstoringen, zoals schaamte, schuld, apathie, verdriet, verlangen/ jaloezie, boosheid/ woede, trots, angst en pijn of elk andere categorie van het labelen (bewust of onbewust) zijn allemaal MENTALE LICHAAMSFILTERS die emotionele- en fysieke lichaamfuncties aansturen.

Een zelfbewust individu erkent dat de vrijheid van interpretatie te allen tijde bestaat en dat een “negatieve” ervaring met de bijhorende dis-harmonische energieën alleen kan bestaan als een persoonlijke interpretatie van gebeurtenissen. Door minder verantwoordelijkheid te nemen voor jouw persoonlijke energieën word je meteen in een slachtoffer en dader dynamiek (een schuld-geef spel) geplaatst. Dit spel kan alleen plaatsvinden bij mensen die hun persoonlijke kracht en verantwoordelijkheid voor hun manifestaties putten uit geëxternaliseerde bronnen.

Alleen jij hebt de kracht om “jezelf te verstoren”, ongeacht wat anderen zeggen of doen. Je hebt immers altijd het volle recht van je eigen interpretatie. Niets of niemand heeft de kracht jou te breken of hiervan te ontdoen tenzij je deze kracht zelf weggeeft.

Je eigent zelf-beheersing toe door te erkennen dat de richting van jouw persoonlijke energieën, zowel fysiek, emotioneel als mentaal (ideeën, geloof, labels, interpretaties), bewust en onbewust, een haalbaar niveau is in jouw persoonlijk meesterschap. Het bestaat als een stilzwijgende verantwoordelijkheid wat met de gave van “vrije wil” komt. Des te verantwoordelijker jij wordt, des te groter jouw vrijheid en persoonlijke macht je zult kennen.

04. ZelfDiscipline

Zelfdiscipline houdt in dat je verantwoordelijkheid aanvaardt voor het sturen van je persoonlijke energieën “in de richting van” in plaats van “tegenovergesteld aan” de resultaten die je wenst te ervaren. Onze fysieke, mentale en emotionele lichamen zijn lang beïnvloed door onbewuste verborgen schaduwkrachten, die onze reacties, gedachten, impulsen, waarnemingen en gevoelens stuurden in een richting tegenovergesteld aan de levenscreaties die we eigenlijk willen manifesteren.

Een aspect van spirituele groei is het bewust en toegewijd observeren van onze eigen emotionele, mentale en fysieke lichamen, en het bewustzijn dat we verkrijgen gebruiken om een omleiding te creëren voor de onbewuste “schaduw-energieën” die op de automatische piloot werken.

Door onszelf te leren “betrappen” wanneer negatieve gedachtepatronen of emoties door ons heen gaan, kunnen we deze momenten van herkenning gebruiken om onze afgedwaalde energieën te herwinnen. Dit doen we door bewust een liefdevolle en positieve houding aan te nemen, zachte woorden te kiezen en onze energie direct om te leiden naar de versterkende energie van ons eigen (Hogere) Zelf voor het vervullen van een bevredigende verlangen van constructieve en spirituele volwassen creaties.

Hoewel het enige zelfdiscipline kan vergen om de “leeuwentemmer” te worden van deze voortdurend zoemende onderbewuste intelligentie, hebben we allemaal de inherente kracht om onze onderbewuste schaduw te transformeren door middel van liefdevolle en standvastige herprogrammering. Dit zorgt ervoor dat het onderbewuste met vreugde deelneemt aan onze constructieve co-creaties.

Zelfdiscipline komt naar voren wanneer we onszelf consistent blijven herinneren aan zowel spiritueel correcte gedachten als bijbehorende acties en attitudes aan te nemen, zelfs wanneer we ons even niet zo voelen en de schaduwkant naar de oppervlakte komt. Schaduwkanten verschijnen immers zodat we de aspecten van onszelf kunnen zien die geheeld mogen worden. Het is door dit proces dat het bewuste zelf steeds grotere kwaliteiten van meesterschap zal kunnen aanleren.

05. Zelfliefde

Het is onze eigen verantwoordelijkheid om zelfliefde en koestering te realiseren door het onbeperkte geschenk van de Goddelijke Geest, die altijd en op elk moment door ons heen stroomt. Echte liefde moet van binnenuit komen en kan alleen worden belichaamd door een oprechte spirituele connectie met het Eeuwige God-Zelf en de onafscheidelijke verbinding met al haar creaties.

Wanneer we liefde buiten onszelf zoeken om een persoonlijke “leegte” of “gebrek” op te vullen, stappen we in relaties waarin we energie van iemand onttrekken (als een vampier). In zo’n geval zoeken we een vervanging voor onze “Persoonlijke Goddelijke Bron connectie” door in te tappen op de Goddelijke Bron belichaamd in andere mensen of dingen. Dit is geen LIEFDE, maar een BEHOEFTE. Het impliceert een tekort aan iets essentieels. Het wijst op een gebrekkige persoonlijke connectie met de Goddelijke Bron en het Universeel Bewustzijn. Zoiets kan niet worden vervangen door externe liefde. Dit kan alleen worden vervuld door het Goddelijke in jou te erkennen en te beseffen dat jijzelf een levend wezen bent, belichaamd met de Goddelijke Absolute Liefde.

Wanneer je dit erkent, ervaar je de grootste liefde van alles: God’s Liefde. Vanuit deze positie van Goddelijke kracht kun je de wereld ingaan en zoeken naar iemand die je deze liefde kan geven, in plaats van op zoek te gaan naar iemand van wie je liefde kunt “onttrekken”. Wanneer liefde wordt benaderd vanuit zelfliefde, ontstaat de motivatie om te beseffen dat alles wat je nodig hebt, met vreugde gemaakt en gemanifesteerd kan worden via de Liefde van de Goddelijke Bron die ieder van ons in zich draagt. Zelfliefde is een verantwoordelijkheid die hoort bij spirituele volwassenheid.

06. Spirituele Integriteit

Het is onze onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid om altijd vanuit spirituele integriteit te handelen. Er is geen excuus voor het bewust schenden van de spirituele rechten van anderen, ongeacht hun reactie op jou. Dit vraagt van ons om écht te observeren wat we doen en hoe we ons leven vormgeven. Heeft ons eetgedrag negatieve invloed op het planten-, dieren- of aardse rijk? Tonen onze woordkeuzes en acties respect voor andere mensen en levensvormen? Gebruiken we ‘survival of the fittest’ als excuus voor onethisch gedrag in financiële zaken? Houden we stiekem geld achter door de overheid of onze ouders te bedriegen?

Proberen we misschien iemand iets te bewijzen? Vertellen we mensen “wat ze willen horen” om hun goedkeuring en steun te krijgen, zelfs als dit niet de volledige waarheid is en niet overeenkomt met onze eigen behoeften en gevoelens? Proberen we “anderen ons werk te laten doen” als het gaat om onze taken of verantwoordelijkheden? Of gebruiken we valse excuses, gebaseerd op ras, geslacht, groepering, opleidingsniveau of sociale status, om respectloze, uitbuitende of onvriendelijke acties te rechtvaardigen?

Spirituele integriteit vereist dat we regelmatig en aandachtig naar onszelf kijken en evalueren hoe we ons leven leiden. We moeten onszelf confronteren met thema’s en activiteiten waarin we tekortschieten en die niet in overeenstemming zijn met spirituele congruentie. We moeten ons actief inzetten en discipline gebruiken om deze gebieden van ons leven in lijn te brengen met spirituele integriteit.

Het cultiveren van spirituele integriteit is een grote verantwoordelijkheid op het pad naar spiritueel meesterschap en begrip van de werking van het universum. Zonder dit kan men “het huis” niet verlaten. Met andere woorden, er is een biologisch ingebakken realiteit van spirituele integriteit die zich biochemisch manifesteert in ons DNA als gevolg van onze “staat van zijn” of ons brandpunt van bewustzijn.

Wanneer je niet genoeg spirituele integriteit in jouw bewustzijn hebt zal je “DNA Template” dit ook niet hebben. Hoewel je misschien “de wol over anderen hun ogen kan trekken”, blijft je eigen biologische staat je ultieme leermeester.

07. Waardering

In onze huidige maatschappij worden we continu aangemoedigd om meer te willen en meer te doen. We worden beïnvloed om te streven naar meer, omdat we het gevoel hebben dat we iets tekortkomen. Dit leidt tot een consumptiemaatschappij waarin we zelden stilstaan bij wat we al hebben, zoals het leven zelf en onze vrije wil. Door deze vervormde perceptie kunnen we een verwrongen bewustzijn ontwikkelen.

In dit verwarde en gemuteerde bewustzijn geloven we dat we “recht hebben op” iets of dat iemand ons iets verschuldigd is (bijvoorbeeld God, het universum, ouders, de overheid en meer). Wanneer we vastzitten in deze “jij bent mij iets verschuldigd” valstrik, zetten we onszelf vast in zelf gecreëerde frustraties en leggen we onrealistische verwachtingen op aan het leven, anderen en onszelf. Bovendien kunnen we ons enorm boos of gekwetst voelen als we ontdekken dat het universum niet voldoet aan onze ingebeelde verwachtingen.

Als we het gevoel hebben dat we “iets verschuldigd” zijn, voeden we het bewustzijn van tekort en leegte in onszelf. Als we geven om te ontvangen (wat vaak het geval is bij relaties met banken, ouders, echtgenoten of geliefden) en de ander geeft niets terug, voelen we ons bedrogen, gebruikt of verschuldigd.

In werkelijkheid doen deze situaties zich voor in ons leven als lessen. Ze leren ons dat geven om het geven zelf gaat, en niet om de verwachting om iets terug te krijgen. Wanneer we iets geven met alleen de behoefte om te geven, voor de vreugde van het geven, is er geen sprake meer van het gevoel verschuldigd te zijn. Want als we leven voor de vreugde van het leven, zonder eisen of verwachtingen aan het leven op te leggen, zullen we ons nooit tekortgedaan voelen. Het doet er dan ook niet toe wat anderen bezitten. Want als we onszelf met anderen vergelijken, raken we afgeleid van het zien en benutten van onze eigen zegeningen.

Het ontwikkelen van ons vermogen om zelfs de kleinste dingen, zegeningen en gebaren te waarderen, draagt bij aan het creëren van een leven dat halfvol aanvoelt in plaats van halfleeg. In termen van universele fysica (wet van aantrekking) geldt ook: waar je je aandacht op richt, breidt zich uit en vermenigvuldigt. Waar je weerstand tegen hebt, blijft aanhouden, en wat je geen energie van waardering geeft, zal uiteindelijk de-manifesteren uit je levenservaringen.

Met andere woorden, als je de wereld benadert met een oprechte houding van geven, word je een effectieve zender die energie uitstraalt naar de wereld om je heen. Door deze energie op deze manier los te laten, word je magnetischer. Er ontstaan dan magnetische vortexen in je energetische anatomie (Kathara-Grid). Deze magnetische (diodische) punten trekken universele energetische toevoer aan, die van hogere frequenties en kwaliteit is dan de oorspronkelijke uitdrukking (uitgezonden energie) om de leegte weer op te vullen.

Echter, als je de wereld benadert met de houding om iets te verkrijgen (weerstand), keert dit natuurkundige proces zich om. Hoe meer je “trekt” aan de energie van de buitenwereld, hoe meer je energie zich hecht (en vast komt te zitten) in je energetische blauwdruk als miasma. Miasma bouwt zich vervolgens progressief op, verlaagt frequenties en vermindert de hoeveelheid van je natuurlijke staat van ZIJN waaraan jij interne universele energie uit kunt onttrekken.

Door te geven, zelfs in de eenvoudigste vorm van waardering, behoud je een natuurlijke stroom van energie. Wat je uitzendt, krijg je vermenigvuldigd terug. WAARDEER dus wat je hebt, HOUD ervan en vind perspectieven waardoor vreugde voor jou een bekende weg wordt. Weet dat als je handelt vanuit oprechte waardering, er krachten van manifestatie vrijkomen waarnaar je verlangt.

Het “universum is mij iets verschuldigd” gedachtegoed is één van de meest krachtige zelf-saboterende overtuigingen in de wereld. Vervang dit door een consistente waardering, en je wereld zal zich vanzelf uitbreiden naar de realiteit waarnaar je het meest verlangt.

Wanneer je het gevoel hebt dat alles tegenzit en haatdragend bent over verlangens die niet worden vervuld, ben je JEZELF iets verschuldigd. Je bent jezelf dan een dieper begrip van het universum verschuldigd, met al zijn creaties en het gebruik van je persoonlijke kracht in samenwerking met het spel van het leven. Zeg vaker “dankjewel” tegen het universum en God om jezelf te herinneren wat je kan waarderen. Meer van hetzelfde zal dan jouw kant op worden gestuurd.

08. Geduld

De Goddelijke Bron heeft haar eigen agenda! Je kunt kiezen om deze intrinsieke realiteit van manifestatie te accepteren en samen met de Goddelijke Bron te co-creëren. Vertrouw erop dat jij en het universum de perfecte “Goddelijke Juiste Timing” hebben (als het nu niet gebeurt, is daar een goede reden voor). Aan de andere kant kun je je ego toestaan om te proberen zijn wil te forceren door de natuurlijke stroom van tijd te beïnvloeden.

Je hebt een keuze: als de tijd niet overeenkomt met jouw verlangen, kun je dit loslaten en vertrouwen op de Goddelijke Juiste Timing. Of je kunt jezelf steeds meer frustreren door vast te houden aan de kunstmatige illusie van tijd. Als je voor het laatste kiest, creëer je een overtuiging dat je iets niet kunt hebben omdat het niet onmiddellijk verschijnt wanneer je het eist.

Leer in plaats daarvan jezelf te ontspannen en je zult gaan beseffen dat je de meeste dingen waarnaar je verlangt, kunt bereiken met de Goddelijke Juiste Timing en de Goddelijke Juiste Orde. Door op een co-creatieve manier samen te werken met het bewustzijn van tijd, zal het leven steeds meer in overeenstemming komen met je verlangens. Vooral als je hier op een vriendelijke manier om vraagt in plaats van het te eisen.

Geduld is een deugd die ons begrip van de aard van de Universele Orde weerspiegelt. Het helpt ons om te groeien en te ontwikkelen, en om te leren vertrouwen op de natuurlijke processen van het leven.

Omarm geduld in je dagelijkse leven en je zult merken dat je minder gestrest en meer tevreden bent met het verloop van gebeurtenissen. Je zult ook beter in staat zijn om te luisteren naar je innerlijke stem en de leiding van het universum te volgen. Onthoud dat alles op zijn eigen tijd komt, en dat je door geduldig te zijn, jezelf de ruimte geeft om te groeien en de lessen te leren die nodig zijn om je doelen te bereiken.

Als je jezelf begrepen en aangemoedigd voelt, zul je merken dat geduld een krachtige bondgenoot wordt op je spirituele pad. Het stelt je in staat om de tijd te nemen om te reflecteren op je keuzes en om je af te stemmen op de Goddelijke Bron. Zo werk je samen met het universum om je doelen en verlangens te realiseren op een manier die harmonieus en liefdevol is. Geduld helpt je om de beperkingen van je ego los te laten en open te staan voor de wijsheid en begeleiding die het universum te bieden heeft. 

09. Vriendelijkheid

Vriendelijkheid is een geboorterecht. Eén die vaak over het hoofd wordt gezien en verkeerd wordt begrepen. Benader je de wereld met een oprechte vriendelijkheid, vanuit liefde en respect naar al haar creaties ter ere van God’s kracht, in alles dat leeft? 

Wanneer je oprecht vriendelijk bent, zend je elektromagnetische energie uit op hogere frequenties. Hierdoor zet je de mechanismen van de universele fysica in werking om meer van hetzelfde naar jou terug te sturen.

Om vriendelijkheid te kunnen schenken aan anderen, is het belangrijk om eerst vriendelijk voor jezelf te zijn. Vriendelijkheid houdt in dat je bewust zorgzaam bent voor de behoeften, gevoelens en verlangens van zowel jezelf als van anderen. Dit komt tot uiting in je daden, houding en intenties.

Neem de tijd om jezelf af en toe willekeurige momenten van vriendelijkheid te schenken en deel deze met de mensen om je heen. Probeer ook vriendelijk te zijn voor iemand die misschien humeurig is, en help hen om een glimlach op hun gezicht te toveren. Door iedereen met vriendelijkheid te benaderen, erken je hun intrinsieke waarde als manifestaties van de Bron. Op die manier ontvang je liefde en vriendelijkheid in ruil voor jouw eigen vriendelijke gebaren.

10. Duurzaamheid

Duurzaamheid is een manier om respect en waardering te tonen voor de Goddelijke Bron-energie in al haar vormen. Dit houdt in het beschermen en behouden van natuurlijke hulpbronnen, aandacht schenken aan de behoeften van je lichaam, en bewust omgaan met de energie die je in je woorden en acties stopt. Het gaat erom op een verantwoorde manier te gebruiken wat nodig is en niet meer dan dat.

De Goddelijke energie recycleert voortdurend haar energie voor de wedergeboorte van nieuwe uitdrukkingen. Alles wordt vrijelijk gegeven en niets is waardeloos of verspild. Duurzaamheid toont diep respect en waardering voor de creatieve energie die de Goddelijke Bron jou biedt. Door geleidelijk aan deze energie te leren gebruiken met respect en duidelijke intentie, verfijn je jouw vermogen om te creëren waar je naar verlangt en geef je anderen de kans om hetzelfde te doen.

Het gezegde “wie spaart, die heeft wat” bevat enige waarheid. Als we alles in het “hologram van het leven” zien als manifestaties van de Goddelijke Bron, kunnen we allemaal meer respect, waardering en zorgvuldigheid tonen bij het gebruik en benutting van de Goddelijke Energie.

11. Samenwerking en diplomatie

Het leven is en zal altijd een gezamenlijk creatief proces zijn. We moeten bereid zijn om anderen hun behoeften en verlangens te laten vervullen, om onze eigen vervulling te realiseren. Het creëren van win-win situaties en het geven met de oprechte intentie om te delen, zijn de natuurlijke manieren van ons bestaan.

Uiteraard hoeven we het niet altijd eens te zijn met de intenties of creaties van anderen en hebben we altijd recht op onze eigen visie. Diplomatie kan hierbij een brug vormen tussen tegengestelde krachten door verschillende perspectieven op een respectvolle manier te ondersteunen met effectieve acties en beslissingen. We kunnen respectvol leren instemmen om van mening te verschillen, zodat de spirituele kunst van coöperatief samen creëren geleidelijk kan evolueren naar hogere niveaus van expressie.

12. Gezond verstand

Het leren herkennen en op de juiste manier toepassen van zowel het “gezond verstand” in dagelijkse situaties als het “buitengewone en ongebruikelijke inzicht” van spirituele kennis, is waar de grootste balans wordt bereikt in onze energetische expressie in alle aspecten van het leven.

Het is belangrijk om deze twee vormen van wijsheid te combineren, zodat we effectief kunnen navigeren en groeien op zowel het fysieke als het spirituele vlak.

De bovenstaande Attitudes en Verantwoordelijkheden stammen uit de leringen van de Melchizedek Cloister Emerald Order. De filosofie en teksten overlappen vaak met ‘s werelds meest wijze (spirituele) uitspraken. En heeft al vele mensen geholpen voor het praktiseren van hun (spirituele) ontwikkeling.

Bron: http://www.amentiproject.net/AmentiProject/A&Rs.pdf

Gerelateerde artikelen

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Leer meer over ontstressen en ontvang 10% korting!

Met het ontvangen van het e-book kom je op onze mailinglijst.

Je kunt je natuurlijk op ieder gewenst moment weer uitschrijven.

Dankjewel! Check je inbox voor jouw e-book. De kortingscode is: WELKOM144

Johan

Johan

Exploreer jouw nieuwsgierigheid. Deel je verhaal. Of stel een vraag.

I will be back soon

Johan
Hallo👋 Johan hier. Kies hieronder hoe je met mij wilt chatten. Via WhatsApp of Facebook Messenger.
Start chatten met:
chat Chatten?
Tweet
Share
Share
Pin