Wat is energie psychologie?

Energie psychologie is een therapievorm dat helpt om snel en duurzaam stress, trauma, oude bagage en blokkades te verwijderen. Om te ontstressen en je mindset diepgaand te veranderen. De methodiek is gebaseerd op de breindominantietheorie, kwantumfysica, epi-genetica en de neurowetenschap. Het is zeer effectief in de gebieden van gewoonte- en gedragsverandering, welzijn en stressreductie. Methoden van energie psychologie zijn Live The Connection, PSYCH-K en EFT.

Energie psychologie is gebaseerd op twee belangrijke bevindingen

  1. Gebeurtenissen, situaties of overtuigingen veroorzaken blokkades. Het zorgt voor een verstoring in de hersenen en het energiesysteem van het lichaam;
  2. Methoden die de hersenen en het energiesysteem van het lichaam opnieuw in balans brengen, zullen dit probleem oplossen.

Levenservaringen veranderen

Alle vormen van stress kunnen met energie psychologie worden aangepakt en opgelost. In feite kunnen er hele levenservaringen mee worden veranderd door onderbewuste impulsen, het automatisch aangestuurde gedrag, om te zetten.

Traumatische ervaringen worden er binnen enkele minuten mee ontladen. Stressvolle en negatieve overtuigingen vervangen door positieve. En oude patronen en lasten, vaak doorgegeven door vorige generaties, worden getransformeerd naar nieuwe patronen die ondersteunend en welvarend zijn.

Transformatie tot op celniveau

Energie psychologie richt zich op de relatie tussen bio-energiesystemen, neuro- en electro-fysiologische processen en mentale functies met betrekking tot emoties, gedachten, sensaties en gedrag. Het is een non-invasief proces dat werkt met het bio-elektrische systeem in het lichaam, de hemisferen van de hersenen, het zenuwstelsel en de bewuste geest om het onderbewuste in een her-programmeerbare toestand te brengen. Op basis van specifieke en weloverwogen protocollen en interventies, vinden er dan (onderbewuste) wijzigingen plaats die leiden tot effectieve veranderingen op cellulair niveau en resulteren in nieuwe neurale verbindingen.

Morfogenetische scalaire herprogrammering

Energie psychologie is eigenlijk een geavanceerde morfogenetische scalaire herprogrammering die niet gebaseerd is op het beperkte perspectief of de wetten van de Newtoniaanse fysica, maar eerder een veel grotere set van multidimensionale morfogenetische veldfysica dat cellen op een kwantumniveau beïnvloedt. Door de hersenhelften met elkaar te laten verbinden, te ontstressen en een ‘verbonden brein’ te bewerkstelligen, worden er nieuwe (neurale) verbindingen in het brein en lichaam gecreëerd. Tegelijkertijd vindt er een directe aanpassing van de persoonlijke filters plaats waardoor het waarnemen, de perceptie en de interactie die iemand met zichzelf, de ander en zijn omgeving heeft, tot op onderbewust niveau verandert.

Het brein als scalaire golfgenerator

Het brein werkt als een krachtige scalaire golfgenerator. En wanneer, iemand per situatie en/of overtuiging, de linker- en rechterhemisfeer van de hersenen laat verbinden, zal dit verschillende hersencentra overbruggen om te communiceren via organische instructies. Door assimilatie van het geheugen dat onderbewust ligt opgeslagen (als stressvolle zintuiglijke signalen/ alarmsignalen/ gefragmenteerde geheugen), worden zintuiglijke gegevens opnieuw samengevoegd met herinneringen uit het verleden en toekomstige voorspellingen, wat een subtiele versnelling teweegbrengt in de pulseringsritme van de deeltjes waaruit het lichaam en bewustzijn zijn opgebouwd.

Verhoging van trillingsfrequentie verbetert kwaliteit van leven

Doordat de elektromagnetische vector van scalaire golven, die vervormd en losgekoppeld zijn van het DNA (Junk-DNA), zich weer samenvoegt en vertaalt, brengt dit iemand perceptueel en energetisch verder naar de volgende set aan frequentiebanden, in plaats van dat iemand (vastzit in de context van het verleden) en stressvolle situaties zich blijven herhalen. Dit proces wekt triljoenen cellen op die vrijkomen en creëert meer bouwstenen voor, bijvoorbeeld, verbeelding en geheugen. Met als gevolg dat de normale lichaamsfuncties, de aard en de kwaliteit van het leven verbetert.

Strategie

De strategie van energie psychologie wordt dynamisch ingezet om de meeste baat bij een individu of groep te realiseren. Want iedere codering van de hersenen is ‘uniek’. Ieder individu heeft een uniek energiesignatuur en een persoonlijke codering van gemaakte conclusies, herinneringen, overtuigingen en emoties als schaamte, schuld, apathie, verdriet, angst, woede etc.

Bronnen wetenschappelijk onderzoek

1. Energy Psychology Studies & Review Articles
2. The Science of Tapping
3. Energy Psychology: Efficacy, Speed, Mechanisms;
Published by Elsevier Inc. 2018

4. Clinical EFT as an Evidence-Based Practice for the Treatment of Psychological and Physiological Conditions;
Published Online August 2013 in SciRes
5. Planetary Grid-Chemical DNA Mutation, Merkaba Reversal, and Cellular Transmutation;

Published in the International Journal of Scientific & Engineering Research Volume 10, Issue 6, June 2019

Bronnen wetenschappelijk hersenonderzoek

1. Correlations between beliefs, the whole-brain-state and psychotherapy;
Published in CQ Capa Quarterly, Counseling and Psychotherapy, Association of New South Wales, August 2012
2. QEEG reveals interactive link between the principles of business, the principles of nature and the whole-brain-state;
Published in NeuroConnections, Neuroscience Newsletter, Fall 2011
3. Neuroscience reveals the whole-brain-state and its applications for international business and sustainable success;
Published in the International Journal of Management and Business, August 2012
4. Frontal temporal and parietal systems synchronize within and across brains during live eye-to-eye contact;
Published in PMC 2018 august 15
5. Grip op de amygdalae (EEG onderzoek);
Traumatology 2012 
6. Scalar Frequency: The Language of our DNA;
Published on Academia in 2019

Artikelen over Energie Psychologie

Live The Connection®

Wat is Live The Connection®? Live The Connection® is een bijzonder krachtig instrument om gemakkelijk en effectief te ontstressen op alle niveaus en om aan te trekken wat je wél wilt, in plaats van te herhalen wat je niet wilt. Live the Connection® is een methode van...

PSYCH-K®

Wat is PSYCH-K®? PSYCH-K® is een vriendelijke manier om de software van je geest te herschrijven en de uitdraai van je leven te veranderen. Stress en stressvolle emoties worden op een gemakkelijke wijze losgelaten voor innerlijke rust en ontspanning. Je kunt jezelf er...

EFT

Wat is EFT? EFT (Emotional Freedom Techniques) is een verbazingwekkende zelfhulptechniek om je eigen gezondheid en welzijn te beheren. Door het tikken met je vingertoppen op bepaalde plaatsen van het lichaam, stuur je signalen naar de hersenen om te kunnen ontspannen....