06 36 17 50 36 Johan@transformeermij.nu

Dat ene persoon wel gemakkelijk geluk/ welzijn/ gezondheid ervaart (en de ander niet), ligt niet alleen aan onze wilskracht, ‘geluk’ of zelfs aan onze genen. Het ligt onder andere aan een reeks opgeslagen herinneringen, onbewuste gewoontes, gecodeerde overtuigingen en gemaakte conclusies. Opgeslagen op de harde schijf, je (onderbewuste) geheugenbank.

Ze vormen unieke programmeringen die continu in-, rondom en tussen ons in circuleren. Deze lijken perfecte representaties van de wereld maar het zijn in feite imperfecte modellen van een nogal complexe multidimensionale onherkenbare werkelijkheid waarin we navigeren. Ze worden hiërarchisch geconstrueerd met gebruik van theorie en oordelen die gebaseerd zijn op geselecteerde feiten en persoonlijke, subjectieve ervaringen. Het zijn de psychologische bouwstenen waarmee we een gedeelde wereld co-creëren. Zodat we kunnen leven, werken en samen dingen kunnen doen.

In en uitgaande berichten

Elk proces dat zich in en rondom ons lichaam afspeelt is elektrisch geladen, ieder chemisch proces heeft een elektrische impuls nodig. Alle levende systemen communiceren op celniveau met elkaar door de uitwisseling van elektro-magnetische signalen. De celmembraan, de laag die tussen de binnen- en de buitenkant van elke cel zit, registreert als het ware de in- en uitgaande berichten vanuit die programmeringen en is het brein, de CPU (Central Processing Unit). Het DNA en de cellkern (de nucleus) zijn in feite de harde schijf, een persoonlijke toegangspoort tot geheugen. Het brein kun je ook zien als de zetel van bewustzijn en DNA/ celkern als een innerlijk blauwdruk.

Hier is het meest gedetailleerde model van ÉÉN menselijke cel tot nu toe en geeft een weergave van de complexiteit van een celmembraan. Verkregen met behulp van röntgenstralen, nucleaire magnetische resonantie en cryo-elektronenmicroscopiegegevenssets. Volgens de meest recente schattingen bedraagt het aantal cellen in een lichaam ongeveer 30 biljoen (30.000.000.000.000).

Ratio en gevoel

Het brein kunnen we onderverdelen in het verstandelijke en emotionele brein. Het verstandelijke brein is gericht op de bewuste gewaarwording, is rationeel, controlerend en is voornamelijk gericht op de buitenwereld. Het emotionele brein is gericht op het onderbewuste, regelt emoties en gevoelens, is gericht op het overleven en is nauw verbonden met de wijsheid van het lichaam.

Wanneer het verstandelijk én emotioneel functioneren in evenwicht is, voelen we ons gelukkig en harmonieus. Maar als ze een conflict of blokkade hebben, is de kans groot dat we in stress gaan en dus uit evenwicht raken, klachten krijgen en/ of ongelukkig gaan voelen. Verschillende technieken behorende bij de energie psychologie lossen dit probleem vaak snel en blijvend op.