De Wet van Eén

Bewustzijn, intelligentie en het leven zijn verbonden in een allesomvattend web van energie. In de kwantumfysica wordt dit ‘een kwantumverstrengeling’ genoemd en in spirituele kringen ‘de Wet van Eén’.

Leringen en principes

Leringen van de Wet van Eén bieden mensen de mogelijkheid om persoonlijke zelf-bekrachtiging te bevorderen door echte spirituele ontwikkeling, ongeacht religieuze overtuiging. De principes van de Wet van Eén worden voornamelijk beoefend door geavanceerde rassen die zelfverantwoordelijkheid bevorderen en de toerekenbaarheid benadrukken door begrip van de energetische onderlinge verbinding in onze Universele Tijd-Matrix. Methoden van energie psychologie gaan uit van de principes van de Wet van Eén.

De grondbeginselen

  1. Alles komt voort uit de Bron – het Verenigd Veld van Bewustzijn.
  2. Alles keert terug naar de Bron – het Verenigd Veld van Bewustzijn.
  3. Alles bestaat binnen de Bron – het Verenigd Veld van Bewustzijn.
  4. Alles is energie.
  5. Energie is bewustzijn.
  6. Bewustzijn is de Bron.
  7. Wetenschap en bewustzijn zijn direct en onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Unieke zelf-expressie en broederschap

Ieder wezen is direct gemanifesteerd vanuit de eenheid van bewustzijn. Ieder wezen in het universum is dus een individueel gezicht en een individuele uitdrukkingsvorm van de Ene Geest, ofwel Bron-Geest.

Broederschap, liefde en verbinding is vanzelfsprekend en het logische gevolg van dit besef.

Meer weten? Lees in dit blog meer over de Wet van Eén.