Wat is EFT / TFT?


Bij EFT/ TFT gaat men ervan uit dat negatieve emoties worden veroorzaakt door een verstoring van het lichamelijk energiesysteem. Deze negatieve emoties kunnen uiteindelijk zorgen voor psychische en lichamelijke klachten. Terwijl je aan de psychische of lichamelijke klacht denkt, wordt er met vingers op specifieke punten op het lichaam van de cliënt geklopt. EFT is procesgericht en meer gericht op het ervaren in het hier en nu dan op het ‘praten over’. EFT is in principe geschikt voor iedereen die open staat voor psychologische behandeling. De therapie wordt immers precies afgestemd op de persoon van de cliënt. 

Emotional Freedom Techniques

Bestaat uit het kloppen op een aantal (meridiaan)punten op je gezicht en romp, terwijl je korte zinnetjes uitspreekt.

Thought Field Therapy
TFT is een techniek of procedure , waarbij energie wordt ingebracht via meridiaanpunten volgens een bepaalde volgorde. In combinatie met een set van oogbewegingen’ zorgt dit voor een gunstig effect of oplossende resultaten.
Hoe kan EFT / TFT mij helpen?


Het beïnvloedt op een positieve manier het autonome zenuwstelsel van de mens. Het is toe te passen bij emotionele of psychologische problemen, psychosomatische klachten en lichamelijke klachten. Denk aan angsten, fobieën, somberheid en depressie, persoonlijke ontwikkeling, belemmerende overtuigingen, leerproblemen en het verbeteren van sport-, leerprestaties en meer.

Door het ontladen van allerlei ongewenste gevoelens en emoties veranderen patronen en overtuigingen in positieve zin. Je durft weer in een lift of naar een feestje. Je slaapt weer beter. Je prestaties en concentratie verbeteren. Je kunt meer genieten van het leven en meer. EFT/ TFT kan worden gebruikt bij volwassenen en kinderen.


Hoe is EFT/ TFT ontstaan?


De EFT techniek is ontwikkeld door Gary Craig, een NLP-master en zakenman met een interesse in het spirituele. Gary Craig heeft geen achtergrond als arts of psycholoog, maar volgde een cursus in Thought Field Therapy (TFT): een alternatieve geneeswijze waarbij men klachten behandeld door in specifieke volgorde met de vingers op meridiaanpunten in het bovenlichaam te kloppen.

EFT is vanuit TFT ontstaan en werkt met dezelfde principes maar vanuit een andere invalshoek. Bij TFT klopt men voor ieder probleem op andere punten, in verschillende volgordes. Gary Craig merkte in de praktijk dat de volgorde van het kloppen op de meridiaanpunten niet uitmaakte, en vereenvoudigde de TFT techniek tot een standaard procedure die voor ieder probleem hetzelfde is. TFT en EFT bestaan naast elkaar.