Defecte mechanismen van negatieve gevoelens loslaten

---> Geïnspireerd en geschreven met behulp van het boek 'Letting Go' van David R. Hawkins.


Onderdrukken


Onderdrukking en repressie zijn de meest gebruikte manieren om negatieve gevoelens weg te drukken en opzij te zetten. In plaats van deze gevoelens te voelen, projecteren we het (onbewust) op de wereld en degenen om ons heen. De schuld wordt gelegd bij mensen, plaatsen, voedsel, het klimaat, astrologische gebeurtenissen, sociale omstandigheden, het lot, God, geluk, de duivel, politieke rivalen en andere dingen buiten onszelf. 

Helaas resulteren deze projecties vaak in sociale problemen, stoornissen en een toename van ‘egoïsme’ of ongevoeligheid. Bovendien kan iemand hiermee het onvermogen ontwikkelen om ECHT lief te hebben en om te vertrouwen. Wat dan weer kan leiden tot emotionele isolatie en zelf-haat.

Roterende energievelden zijn de doorslaggevende factor...

Zo is het nemen van een medicijn afhankelijk van 'het chemische effect van een molecuul' en van de vraag of het 'naar rechts of naar links draait'.

Neem bijvoorbeeld dextroamphetamine sulfaat (‘dextro'=rechts). Dit medicijn (oftewel speed), heeft het effect van gewichtsverlies, het gevoel van hoge prikkelbaarheid en knarsende tanden. Daarentegen heeft Levoamphetamine ('levo'=rechts) sulfaat, helemaal geen effect. Het is hetzelfde molecuul, maar de ratificatie is in de tegenovergestelde richting!

Herstel komt dus in feite neer op het veranderen van 'het overheersende energieveld' in ons bewustzijn, van negatief naar positief. Bovendien neemt de kracht van genezing toe bij een hogere, positievere energie. Dit is de reden waarom holistische benaderingen in het verleden hebben gewerkt waar de traditionele medische wetenschap geen genezing voor heeft kunnen bewerkstelligen.

Repressie (onbewuste onderdrukking)

Het onderdrukte gevoel wordt in dit geval op onbewust niveau afgehandeld om te zorgen dat het buiten bewustzijn blijft. Dit omdat er zoveel lading is aan negatieve en belemmerende gevoelens.

Geblokkeerde gevoelens komen vervolgens opnieuw naar voren via ons autonome zenuwstelsel en veroorzaken pathologische veranderingen die leiden tot verschillende (ziekte)processen. Herstel komt in feite neer op het veranderen van 'een overheersende energieveld' in het bewustzijn, van negatief naar positief. Hetzij met medicatie of een holistische benadering.


Expressie


Expressie is nu in de mode...

...als gevolg van een misverstand over het werk van Sigmund Freud en de psychoanalyse. Freud wees erop dat onderdrukking de oorzaak was van neurose; daarom werd de uitdrukking ten onrechte als de remedie beschouwd. Wat Freud in de klassieke psychoanalyse eigenlijk zei, was dat de onderdrukte impuls of het gevoel geneutraliseerd, gesublimeerd, gesocialiseerd en gekanaliseerd moet worden met constructieve aansturing van liefde, actie en creativiteit.

Veel mensen geloven dat het uiten van onderdrukte gevoelens hen bevrijdt, maar eigenlijk resulteert dit alleen maar in een verslechtering en vernietiging van relaties. Expressie van negatieve gevoelens laat immers net genoeg van de innerlijke druk toe om te worden vrijgegeven. De rest blijft onderdrukt.

Als we onze negatieve gevoelens bij anderen dumpen, ervaren ze het ook vaak (onbewust) als een aanval en worden ze op hun beurt gedwongen om negatieve gevoelens te onderdrukken, te uiten of te ontsnappen. Het is dus een veel beter alternatief om de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gevoelens en ze te neutraliseren alvorens dit een expressie te geven.


Vluchten


Afleiding is de ruggengraat van de drank- en tabakindustrie...

....en ook de route van een workaholic.

Door een eindeloze reeks aan bezigheden kan een innerlijke beleving worden vermeden. Of worden voorkomen dat bepaalde belemmerende gevoelens opkomen. Er is alleen elke keer meer nodig om de opbouwende druk van onderdrukte gevoelens in bedwang te kunnen houden. Veel bezigheden worden daarom uiteindelijk een verslaving...

Bij zorgen, klachten en problemen grijpen wij vaak naar koffie, suiker, roken, drinken, shoppen, gamen, het internet en meer.. Observeer maar eens hoe vaak mensen op hun telefoon kijken en dan rondlopen in een droomachtige staat. Gewoon omdat ze bang zijn om overweldigd te worden als ze hun onderdrukte gevoelens van dichterbij bekijken.

WhatsApp contact