Een deel van het proces van (spirituele) integratie van ons ‘Hogere Zelf’ of ‘verruiming van ons bewustzijn’ betekent het herprogrammeren van de manier waarop we denken. Onze gedachten creëert immers onze realiteit en de levenservaring die we van binnen en van buiten beleven.

De onderstaande ’12 Attitudes en Verantwoordelijkheden van Persoonlijk Meesterschap’ kunnen, wanneer nageleefd en belichaamd, ondersteuning geven bij verandering van veel zelf-beperkende denkpatronen die we momenteel in het dagelijks leven als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Ze gaan uit van ‘de Wet van Één‘ en stammen uit leringen van de ‘Melchizedek Cloister Emerald Order’. De filosofie en teksten overlappen ook vaak met ’s werelds meest wijze (spirituele) uitspraken. Het heeft mij enorm veel geholpen bij het versnellen van mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Daarom deel ik deze graag met je.

12 Attitudes van Persoonlijk Meesterschap

01. Liefde

Erkenning van de WAARHEID in “Alle-Eén-Heid”.

02. Genade

Toelating van “Alle-Eén-Heid” om te Zijn wat HET IS, ongeacht of hetgeen bij je past.
Levende Eeuwigdurende Vergeving.

03. Dankbaarheid

Waardering voor “Alle-Eén-Heid”; wetende van jouw Levendig-heid.

04. Eerbied - respect

Erkentelijk zijn voor en gevende aan de “Alle-Eén-Heid”.

05. Verantwoording

Co-Creëren met, Dienen en kunnen Reageren op “Alle-Eén-Heid”.

06. Vertrouwen

Wetende van de Kracht en Liefde van “Alle-Eén-Heid”.

07. Toerekenbaarheid

In een Staat van WAARHEID zijn met de ‘“Alle-Eén-Heid”.

08. Onfeilbaarheid

Handhaving en Bescherming van de “Alle-Eén-Heid”.

09. Mindfulness

Liefhebbend, Koesterend en Oplettend Zijn naar de “Alle-Eén-Heid”.

10. Onbevreesheid

Erkenning van de Eeuwige Oneindige Natuur en Onvoorwaardelijke Liefde van de ‘“Alle-Eén-Heid”.

11. Geëngageerde (bezielde) scheiding

Toelating van “Alle-Eén-Heid” om te ZIJN zonder toewijzing van enig Kritiek, Veroordeling of WaardeOordeel; begrijpende de IS-heid van, en Validerende de “Alle-Eén-Heid”.

12. Vreugde

Kiezen om een belichaming te ZIJN van “Alle-Eén-Heid”.

12 Verantwoordelijkheden van Persoonlijk Meesterschap

 

01. Zelf-actualisatie

Vrij zijn van het “het slachtoffer- of tot slachtoffer-makende schuld-geef spel’. Bereidwillig- en verantwoordelijk zijn voor alle waarneembare manifestaties van directe projecties van voorgenomen leringen in het Persoonlijk bewustzijn/ DNA Template (sjabloon).

02. Zelf-soevereiniteit (onafhankelijkheid, ongebondenheid)

Vrij zijn van het nodig hebben van goedkeuring van, of het nodig bevinden om in opstand te komen tegen enige vorm van ‘externe autoriteit’ (ofwel gezag). Door te begrijpen dat jij, als een manifestatie van God-Spirit de kracht en mogelijkheid hebt om je eigen vrijheid te creëren. Dit zonder spirituele rechten te schenden van anderen en zonder toe te staan dat anderen jouw spirituele bestaansrechten schenden.

03. Zelf-beheersing

Zelf-verantwoording nemen voor, en de realisatie dat jij ten alle tijden verantwoordelijk bent voor het AANSTUREN VAN JE EIGEN PERSOONLIJKE ENERGIE. Er is niets of niemand dat jou ‘’verstoort” en rechtvaardigt geen enkel spiritueel misbruik toe van reactie, idee, intentie of actie. JIJ bent het zelf die “jezelf verstoort” door je emotionele lichaam toe te staan misvattingen over je mentale lichaam te maken en vertelt dat er krachten buiten jou liggen.

Jij bent op elk moment in staat te KIEZEN welke woorden, associaties en ideeën je gebruikt als filters, welke vervolgens worden geïnterpreteerd als gebeurtenis. Verstoord zijn als in; schaamte, schuld, apathie, verdriet, verlangen/ jaloezie, boosheid/ woede, trots, angst en pijn of elk andere categorie van het labelen (bewust of onbewust) zijn allemaal MENTALE LICHAAMSFILTERS die emotionele- en fysieke lichaamfuncties aansturen.

Een zelfstandig individu erkent dat de vrijheid van interpretatie te allen tijde bestaat en dat een ‘negatieve’ ervaring met de bijhorende dis-harmonische energieën alleen kunnen bestaan als persoonlijke interpretatie van gebeurtenissen. Door minder verantwoordelijkheid te nemen voor jouw persoonlijke energieën word je meteen in een ‘het slachtoffer- of tot slachtoffer-makende schuld-geef spel’ geplaatst. En kan alleen plaatsvinden bij mensen die hun persoonlijke kracht en verantwoordelijkheid voor hun manifestaties putten uit geëxternaliseerde bronnen.

Alleen jij hebt de kracht om ‘jezelf te verstoren’, ongeacht wat anderen zeggen of doen. Je hebt immers altijd het volle recht van je eigen interpretatie. Niets of niemand heeft de kracht jou te breken of hiervan te ontdoen tenzij je zelf deze kracht weg geeft. Je eigent zelf-beheersing toe door te erkennen dat de richting van jouw persoonlijke energie; van zowel fysiek, emotioneel en mentaal (ideeën, geloof, labels, interpretaties), bewust of onbewust, een haalbaar niveau is in jouw persoonlijk meesterschap. Het bestaat als een stilzwijgende verantwoordelijkheid wat met de gave van ‘vrije wil’ komt. Des te verantwoordelijker jij wordt, des te groter jouw vrijheid en de persoonlijke macht die je zult kennen.

04. Zelf-Discipline

Het accepteren van verantwoording voor het aansturen van persoonlijke energie in de richting van, in plaats van in de tegengestelde richting tot de uitkomsten die jij verlangt te ervaren. Onze fysieke, mentale en emotionele lichamen zijn lang gestuurd door onderbewuste verborgen ‘schaduw’ krachten. Het heeft een drang in onze reacties, gedachten, impulsen, percepties en gevoelens gecreëerd die in tegen gestelde richting werken. Tegen de levenscreaties in waarvan we verlangen dat deze manifesteren.

Een deel van spirituele kunde heeft tot gevolg dat we bewust en fervent in het observeren zijn van onze eigen emotionele, mentale en fysieke lichaam. Dit bewustzijn verwezenlijkt, en een omleiding creëert voor onderbewuste ‘schaduw’-energieën die op automatische piloot staan. Wanneer wij onszelf leren ‘opvangen’ zodra ‘negatieve’ gedachtenpatronen of emoties door ons heen gaan, kunnen we deze momenten van herkenning gebruiken voor het herwinnen van dolende energieën. Dit doen we door bewust gebruik te maken van een positieve houding, zachte woordkeuze en directe energie omlegging naar de omkerende energie van onze eigen ‘Zelf’ voor de vervulling van een bevredigende verlangen van constructieve en spirituele volwassen creaties.

Het vergt eenmaal af en toe wat zelf-discipline om ‘leeuwentemmer’ te worden deze gedurige brommende ‘onderbewuste intelligentie’. Maar we hebben allemaal de intrinsieke kracht om onze onderbewuste ‘schaduw’ te transformeren met een liefdevolle en stevige herprogrammering, die ervoor zorgt dat het onderbewuste met vreugde aansluit bij onze constructieve co-creaties. Zelf-discipline treedt naar voren wanneer wij onszelf consistent blijven herinneren aan zowel ‘spirituele correcte’ gedachten als acties en daarbij overeenstemmende houdingen aan te werven. Zelfs als we dat even niet ‘zo voelen’ en de ‘schaduw’ aan de oppervlakte verschijnt. De schaduw-kanten verschijnen namelijk zodat wij de kanten zien van onszelf om geheeld te kunnen worden. Het is door dit proces dat, de bewuste geest zelf, grotere eigenschappen van meesterschap zal kunnen aanleren.

05. Zelf-liefde

Het is onze eigen verantwoording om zelf-liefde en koestering te realiseren door het onbeperkte geschenk van de Goddelijke Geest welke altijd en elk moment door ons heen beweegt. Oprechte liefde moet van binnenuit komen en kan alleen worden belichaamd door een oprechte spirituele connectie met Eeuwige God-Zelf en de onafscheidelijke verbinding met al haar creaties.

Als we liefde buiten onszelf zoeken om een persoonlijke ‘leegte’ of ‘gebrek’ aan te vullen, stappen we in relaties waarin we energie van iemand onttrekken (als een vampier). Wanneer we dit doen, zoeken we een substituut (plaatsvervanger) voor onze ‘Persoonlijke Goddelijke Bron connectie’ door in te tappen op de Goddelijke Bron belichaamd binnenin andere mensen of dingen. Dit is geen ‘LIEFDE’, maar een ‘BEHOEFTE’. Het impliceert een ‘tekortkoming’ van iets essentieels. Het impliceert een gebrekkige eigen, persoonlijke connectie met de Goddelijke-Bron en met het Universeel Bewustzijn. Zoiets kan niet worden gesubstitueerd door ‘geëxternaliseerde’ liefde. Zoiets kan alleen worden vervuld door het Goddelijke in jou en de erkenning dat jijzelf een-levend-belichaamd-wezen bent van Goddelijke Absolute Liefde.

Wanneer je dit erkent, heb je de grootste liefde van alles, God’s Liefde. Vanuit deze Positionering van Goddelijke macht kan je de wereld intrekken en op zoek gaan naar degene wie je deze liefde kan geven. In plaats van het zoeken naar iemand waarvan je liefde kan ‘onttrekken’. Wanneer de liefde aangesproken wordt via zelf-liefde is er de motivatie om dat alles wat je nodig hebt, vreugdevoller kan worden gemaakt en gemanifesteerd via de Liefde van de Goddelijke Bron die ieder bij zich draagt. Zelf-liefde is een verantwoordelijkheid van spirituele volwassenheid.

06. Spirituele Integriteit

Het is onze absolute verantwoordelijkheid om ten alle tijden te handelen vanuit spirituele integriteit. Er is geen excuus voor het bewust schenden van spirituele rechten van anderen, ongeacht hoe zij op jou reageren. Het vereist dat we écht waarnemen van wat we doen en hoe wij ons leven invullen. Heeft ons eetgedrag negatieve invloeden op de plant, dier of aardse rijk? Tonen onze woordkeuzes en acties respect naar andere mensen en levensvormen? Spelen we de “survival of the fittest” om onszelf een excuus te geven voor onethische gedragingen zoals geld zaken? Houden we stiekem geld achter door het “bedriegen” van de regering of onze ouders?

Of verschijn je wellicht om iemand iets te bewijzen? Vertel jij mensen “wat ze willen horen” voor hun goedkeuring en steun? Zelfs al is dit geen volledige waarheid en resoneert het niet met jouw behoeftes of gevoelens? Probeer jij “anderen jouw deel te laten doen”, wat betreft jouw werkzaamheden of jouw eigen verantwoordelijkheden? OF gebruik je foute excuses door onderscheiding van ras, geslacht, groepering, geschoold of ongeschoold om disrespectvolle-, exploiteerbare- of onvriendelijke acties te rechtvaardigen?

Spirituele integriteit vereist dat we goed en frequent naar onszelf kijken van hoe wij ons leven dirigeren. Wij onszelf met thema’s en activiteiten confronteren waarin we minder presteren en wat niet spiritueel congruent is. Ons hier actief voor inzetten en discipline utiliseert om deze gebieden van ons leven in overeenstemming te brengen met Spirituele Integriteit.

Het cultiveren van spirituele integriteit is een grote verantwoordelijkheid op het pad van spiritueel meesterschap en hoe het universum werkt. Zonder dit, kan iemand ‘het huis’ niet uit. Met andere woorden, is er een biologische gevestigde realiteit van spirituele integriteit dat bio-chemisch manifesteert in ons DNA als gevolg van onze ‘staat van zijn’, ofwel ons brandpunt van bewustzijn. Wanneer je niet genoeg spirituele integriteit in jouw bewustzijn hebt zal je ‘DNA Template’ dit ook niet hebben. Hoewel je wellicht ‘de wol over anderen hun ogen kan trekken’, blijft jouw eigen biologische staat nog altijd jouw eigen leermeester. 

07. Waardering

Onze huidige maatschappij leert ons herhaaldelijk dat we meer willen. Meer nodig hebben, wees meer, doe meer etc. We worden voortdurend beïnvloed te achtervolgen omdat we iets tekort komen. Het biedt bijvoorbeeld de motivatie om alsmaar meer te kopen, werken, betalen en om het brave “consumeer-schaapje” blijven. Zelden staan wij stil om te denken aan wij aan wat wij wel hebben, beginnende met het leven en onze mentale vrije wil. Door deze misvormde perceptie kunnen we een volledige mutatie van mentale bewustzijn cultiveren…

In dit gedesoriënteerd en gemuteerd bewustzijn, geloven we “bevoegd te zijn”, of dat “iets of iemand” ons verschuldigd is (als in: God, het universum, ouders, regering en meer). Eenmaal vast in deze “jij bent mij iets verschuldigd” valstrik, zetten we onszelf vast in zelf gecreëerde frustratie en plaatsen we onrealistische verwachtingen aan het leven, anderen en onszelf. Bovendien kunnen we ons ontzettend boos of gebroken voelen als we erachter komen dat het universum niet voldoet aan deze ‘ingebeelde plaatjes’…

Wanneer we het gevoel hebben ‘iets verschuldigd’ te zijn, voeden/ entertainen we het bewustzijn van gebrek/ gemis en de leegte die in onszelf wordt erkend. Als we dan geven om te ontvangen (wat vaak het geval is bij banken, ouders, echtgenoten of geliefden) en de ander niets teruggeeft, voelen we ons belazerd, gebruikt of verschuldigd. In feite doen deze situaties zich voor in onze levens als lessen. Het leert ons dat geven om “het geven zelf” gaat en niet voor de verwachting om iets terug te krijgen. Als wij iets geven met de alleen de behoefte om het te geven, voor de vreugde om te geven, is van verschuldigd voelen geen sprake meer. Want wanneer wij leven voor de vreugde van het leven, zonder het forceren van vereisten of verwachtingen naar het leven toe, zullen we ons nooit ‘tekort gedaan’ voelen. Het doet er ook niet toe wat de buurman bezit. Want wanneer wij onszelf (continu) met anderen vergelijken, zijn we afgeleid bij het zien en benutten van onze eigen zegeningen. Werken aan de ontwikkeling van ons vermogen om zelfs de kleinste dingen, onze zegeningen en gebaren te waarderen, draagt daarom bij aan het creëren van een leven welke ‘halfvol’ is in plaats van ‘halfleeg’.

In termen van universele fysica (wet der aantrekking) geldt ook; waar jij je aandacht op richt, breidt zich uit en vermeerderd. Waar jij weerstand op hebt blijft aanhouden, en wat jij geen energie van waardering geeft zal uiteindelijk de-manifesteren uit je levenservaringen.

Met andere woorden, ben jij, wanneer je de wereld benadert door de gekozen filter van OPRECHT GEVEN, een effectieve zender die energie uitzendt naar de wereld om jou heen. Als jij deze energie op deze manier loslaat word je meer ‘magnetisch’. Er vormen dan ‘magnetische vortex’en’ in jouw energetische anatomie (Kathara-Grid). Deze magnetische (diodische) punten trekken een universele energetische toevoer aan, welke van hogere frequenties en kwaliteit is dan de oorspronkelijke uitdrukking (uitgezonden energie) om een ‘leegte’ weer op te vullen. Maar als je de wereld benadert met de houding om iets te ‘verkrijgen’ (weerstand) dan keert deze natuurkundige proces zich om. Hoe meer jij ‘trekt’ aan deze energie van de buitenwereld, hoe meer jouw energie zich hecht (en vast gaat zitten) in jouw energetische blauwdruk als miasma. Miasma bouwt zich vervolgens progressief op, verlaagd frequenties en reduceert de kwantiteit van jouw natuurlijke staat van ZIJN waaraan jij interne universele energie aan uit kunt onttrekken.

Door het ‘geven’, zelfs in de eenvoudigste vorm van waardering, blijft een natuurlijke flow van energie behouden. Want wat jij uitzendt krijg je vermenigvuldigd terug. WAARDEER dus wat je hebt. HOUD ervan en vind perspectieven waardoor vreugde voor jou een bekende weg wordt… Wetende dat als je handelt naar een oprechte waardering, dat er krachten loskomen van manifestatie waar jij naar verlangt.

Het ‘universum is mij iets verschuldigd’ gedachtengoed is één van de meest krachtige zelf-saboterende spelletjes in de wereld. Ruil dit in voor consistente waardering en jouw wereld zal zich vanzelf uitbreiden naar de realiteit die jij het meest verlangt. Wanneer jij voelt dat alles tegenzit en haatdragend bent voor de verlangen die niet worden vervuld, ben jij JEZELF iets verschuldigd. Jij bent jezelf een groter begrip verschuldigd voor het universum haar creaties en het gebruik van jouw persoonlijke kracht in samenwerking met het spel des levens. Zeg vaker dank-je-wel tegen het universum en God om jezelf te herinneren wat je kan waarderen. Meer van hetzelfde zal dan namelijk jouw kant op worden gestuurd.

08. Geduld

De Goddelijke Bron heeft haar eigen agenda! Je kunt deze intrinsieke realiteit van manifestatie accepteren en met de Goddelijke Bron co-creëren, vertrouwende dat jij samen met het universum de perfecte “Goddelijke Juiste Timing” hebt (wanneer dit niet NU is, dan IS daar een hele goede reden voor). Of je kan het EGO-zelf laten proberen zijn/ haar wil te forceren door de natuurlijke flow van tijd te beïnvloeden.

Als tijd niet instemt met jouw verlangen kan je dit loslaten en vertrouwen op de “Goddelijke Juiste Timing”. Of je kan jezelf meer en meer gaan frustreren met jouw verbintenis met de kunstmatige illusie van tijd. Wanneer je hiervoor kiest, veroorzaak je een geloof/ overtuiging dat je hetgeen niet kunt hebben omdat het niet verschijnt wanneer jij dit opeist.

Wanneer je, in plaats daarvan, leert ontspannen en realiseert dat de meeste dingen die je verlangt, kunt bereiken met de “Goddelijke Juiste Timing” en Orde. Leer je op een co-creatieve wijze te werken met het bewustzijn van tijd. Het leven zal dan in toenemende mate aansluiten op je verlangens. Vooral wanneer je er met een vriendelijke intentie naar vraagt in plaats van het opeist. En daarbij ook vertrouwt op de Goddelijk Bron voor haar deel van het co-creëren. Geduld is een deugd die ons begrip van de aard van de Universele Orde weerspiegelt.

09. Vriendelijkheid

Vriendelijkheid is een geboorterecht. Eén die vaak over het hoofd wordt gezien en verkeerd wordt begrepen. Wanneer je de wereld benadert met oprechte vriendelijkheid, vanuit liefde en respect naar al haar creaties ter ere van God’s kracht, in alles dat leeft. Zend je elektro-magnetische energie van hogere frequenties uit en zetten mechanismes van universele fysica in werking om meer van hetzelfde terug te zenden naar jou.

Vriendelijkheid is een geschenk die je eerst aan jezelf moet geven om te hebben om het vervolgens door te kunnen geven aan anderen. Vriendelijkheid impliceert het gewetensvol en zorgzaam zijn naar de behoeften, gevoelens en verlangen van zowel jezelf als anderen. Tevens dit te uiten in actie, attitude (houding) en intentie.

Geef jezelf eens willekeurige momenten van vriendelijkheid en geef dit door aan je naasten. Probeer ook vriendelijk te zijn naar een humeurig persoon en help degene om een glimlach te herontdekken. Wanneer je alles onthaalt met vriendelijkheid toon je erkenning van hun intrinsieke waarde als manifestaties van de Bron, die je dan vaak met liefde terugkrijgt.

10. Instandhouding

Instandhouding is een vorm van respect en waardering voor Goddelijke Bron energie in al haar expressies. Het betekent de bescherming en de bewaring van de natuurlijke bronnen, het aandachtig zijn voor de behoeften van je lichaam en de energie die je stopt in woordgebruik/ acties. Hetzij met een goedaardig gesprek waarbij we vrijelijk gebruiken wat nodig is, meer niet.

Goddelijke energie recyclet voortdurend haar energie voor wedergeboorte van een nieuwe uiting. Alles wordt vrijelijk gegeven, maar niets is waardeloos of verspild. Instandhouding betuigt hierom van respect en waardering voor het geschenk van creatieve energie die het Goddelijke Bron jou voorziet. Wanneer je gaandeweg deze energie leert gebruiken in al haar vormen, met respect en duidelijke intentie. Zal je stapsgewijs jouw vermogen verfijnen om te creëren wat je verlangt en de anderen de mogelijkheid geven hetzelfde te doen.

Er is een zekere mate van waarheid in de gezegde ‘die wat spaart, die heeft wat’. Als alles wat waargenomen wordt in de ‘hologram van het leven’ begrepen wordt als manifestaties van de Goddelijke Bron kunnen we allemaal meer respect, waardering en behoedzaamheid opbrengen voor het gebruik en nuttigen van Goddelijke energie.

11. Samenwerking en diplomatie

Het bestaan is, en zal altijd een co-creatieve onderneming zijn. We moeten bereidwillig zijn om andere wezens hun vervulling van behoeften en verlangens toe te staan om een eigen vervulling tot stand te kunnen brengen. Het creëren van “win-win” situaties en het creëren met de intentie van OPRECHT ‘geven’ zijn de natuurlijke manieren van bestaan.

We hoeven het niet altijd eens te zijn met de intenties/ creaties van anderen en hebben altijd recht op een eigen visie. Diplomatie kan hierin een brug vormen tussen krachten van oppositie om, met effectieve acties en beslissingen, verschillende perspectieven wederzijds te ondersteunen. We kunnen respectvol leren overeenkomen om van mening te verschillen, zodat de Spirituele Kunst van Coöperatief Co-creëren stapsgewijs kan evolueren naar hogere niveaus van expressie.

12. Verstand

Het leren identificeren en op gepaste wijze toepassen van ‘gemeenschappelijk en alledaags verstand’ en het ‘niet-alledaags en niet-gemeenschappelijk verstand’ van spiritueel weten, is waar de grootste balans gevestigd is van onze energetische expressie. In alle aspecten van het leven.