De Wet van Één 


De Wet van Eén' wordt ook wel onderwezen als; "heb je naaste lief zoals je jezelf liefhebt".

Leringen van 'De Wet van Eén' bieden mensen de mogelijkheid om persoonlijke zelf-bekrachtiging te bevorderen door echte spirituele ontwikkeling, ongeacht hun religieuze overtuiging. Het wordt beoefend door geavanceerde rassen die zelfverantwoordelijkheid bevorderen en toerekenbaarheid benadrukken door begrip van de energetische onderlinge verbinding in onze Universele Tijdmatrix. 

Daarbij erkent het de intrinsieke waarde van alle componenten van de realiteit en dat het 'Levende Bewustzijn', 'God-Spirit', 'Geest' of 'innerlijke Christos' een tastbare substantie is.


Universeel Verenigd Veld Fysica 


Wetenschap met betrekking tot 'de Wet van Één', wordt ook wel Ascensie genoemd.

Ascensie is wetenschap van multidimensionale mechanica waardoor bewustzijn via een 15 dimensionale stelsel evolueert. Het is het proces van geleidelijk opbouwen van steeds complexere frequentiepatronen in het DNA, dat de pulsatiesnelheid van deeltjes versnelt en de materie van het lichaam naar geleidelijk minder dichte staat verplaatst.

Het is ook het proces waarbij bewustzijn en biologie opwaarts evolueren via de 15-dimensionale schaal, uiteindelijk de grenzen van biologische vorm verlaten en terugkeren naar tijdloze staten van puur bewuste bezinning waaruit de 'persoonlijke identiteit' oorspronkelijk uit voortkomt.

'De Wet van Één' vertegenwoordigt de natuurlijke wetten van ‘Universeel Verenigd Veld Fysica’, de Goddelijke Scheppingsmechanismen waarmee 'het bewustzijn van de Bron' voortdurend de ervaring van manifeste werelden creëert. ZUIVER bewustzijn neemt vorm aan om manifestatie te verkennen. De vorm die dit bewustzijn aanneemt, staat niet los van zichzelf, is niet iets inert, maar eerder een levende structuur van eenheden van het bewustzijn van God-Bron.

Wij zijn allen een directe 'zelf-expressie' van de Ene Geest, ofwel Bron Geest. Geen enkel wezen kan ooit ‘buiten' God-Bron zijn. Maar kan wel de perceptuele filters creëren dat aanleiding geeft tot het beperken de werkelijkheid met een zeer concrete ervaring van 'afscheiding en isolatie*'.

*'De wet van Één’ erkent hierom ook dat wezens die zich gedragen op schijnbaar "Goddeloze manieren" degenen zijn die deze kernwaarheid van hun Goddelijke identiteit het meest zijn ‘vergeten’.


Over rassen die "de Wet van Eén" beoefenen 


Boeddha sprak al over zes zintuigen in plaats van vijf...

...en contextualiseerde de hersenen als een sensorisch orgaan van gewaarwording, perceptie en informatieverwerking. Eigenlijk is het boeddhisme een pad dat leidt tot het besef dat je niet je lichaam bent, vervolgens je zintuigen, je emoties, je herinneringen enz. Dit pad loopt door en daagt de persoonlijk beperkingen van 'bewustwording zelf' uit.

Rassen die ‘de Wet van Één’ beoefenen, bevorderen GEEN slachtoffer-versus-reddersbewustzijn waardoor wezens opzettelijk worden ontkracht. Ze gebruiken GEEN angst, desinformatie, informatieonderdrukking of intimidatietactieken. En ze zullen mensen NIET manipuleren door valse beweringen dat God van mannelijk of vrouwelijk geslacht is; God is een Levende Eeuwige Bewustzijnskracht die de biologie en gepolariseerde geslachtsuitdrukking te boven gaat.

Ze zullen ook NOOIT controle-dogma-tactieken promoten zoals "lees dat niet, het is kwaadaardig of slecht". Of je laten inspireren tot “zelf-bedriegende arrogantie” met sentimenten als "associeer je niet met HEN, ze zijn slecht of minderwaardig”. Integendeel, iedereen wordt aangemoedigd om ALLES VERANTWOORDELIJK LIEF TE HEBBEN en het aangeboren potentieel voor ZUIVERHEID in ALLEN te erkennen.

WhatsApp contact