Bewustzijn, intelligentie en het leven zijn verbonden in een allesomvattende web van energie. In de kwantumfysica wordt dit een ‘kwantumverstrengeling’ genoemd en in de spirituele kringen ‘de Wet van Eén’. Coachings- en therapievormen die ik aanbied gaan uit van deze principes. Wat wil zeggen, dat ze ‘de onderlinge verbondenheid van alle dingen’ evenals ‘de samenwerking tussen wetenschap en geest/ spirit’ erkennen.

Wat houdt deze onderlinge verbondenheid in?

Laten we beginnen met dat de wet van de thermodynamica, ook wel Eerste Hoofdwet genoemd, dat stelt dat energie niet verloren kan gaan of uit het niets kan ontstaan. De wet staat algemeen bekend als de ‘Wet van behoud van energie’. Er kunnen alleen omzettingen van energie plaatsvinden. (Wikipedia) (Einstein) Tevens heeft Einstein met de formule E=MC2,  vastgesteld dat alles waaruit het universum bestaat en het universum vormt voor 99,99999%+ energie is. Jij en ik dus ook.

Verder heeft de leringen van ‘de Wet van Eén’ nooit de intentie gehad om een spirituele religie te zijn, of om bij te brengen hoe je een betere spirituele persoon wordt. Hoewel dit wél de voordelen van deze leringen zijn, is dit niet de basis. De basis is: hoe diep iemand zich ook in het ‘konijnenhol’ bevindt, altijd weer de ervaringen in de kern van de eeuwig voortdurende vernieuwende Bron ZELF (weer) kan integreren. Kortom, zijn de leringen een leerkunst om te herinneren voor wie we zijn als energie (PURE Bewustzijn) voor het geval we dit vergeten zijn.

ZUIVER bewustzijn neemt vorm aan om manifestatie te verkennen. De vorm die dit bewustzijn aanneemt, staat niet los van zichzelf, is niet iets inert, maar eerder een levende structuur van eenheden van het bewustzijn van ‘God-Bron’. Ieder individu heeft een unieke energie-signatuur (of innerlijke blauwdruk) dat, bij het binnenkomen van een Tijdmatrix, een specifieke inprent creëert van elektrotonale patronen gemaakt van licht, geluid en elektriciteit (dat naar beneden filtert tot wat we hier fysiek zijn).

Je kan het wellicht meer wetenschappelijk of spiritueel zien, maar één ding is een feit. We zijn allen een directe zelf-expressie van de Ene Geest, oftewel Bron-Geest. Geen enkel wezen kan ooit ‘buiten’ God-Bron zijn. Maar kan wel de perceptuele filters creëren dat aanleiding geeft tot het beperken de werkelijkheid met een zeer concrete ervaring van afscheiding en isolatie. Wezens die zich gedragen op schijnbaar ‘Goddeloze manieren’ worden daarom (in de context van ‘de Wet van Eén’) erkent als degenen die hun Goddelijke Identiteit het meest ‘vergeten’ zijn.

Verdraaiing van Verenigd Veld Fysica

Wezens die deze waarheid vergeten zijn (ook wel fantoommatrixwezens) concurreren met anderen om macht, omdat ze de eindeloze toevoer van levende energie die eeuwig circuleert tussen de Bron en alle levende dingen noch onderkennen noch begrijpen. Daarbij hebben verdraaide ‘de Wet van Eén’ (anti-Christos) leringen ertoe geleid dat er in toenemende mate een elitaire, materialistische en dualistische perceptie van de werkelijkheid is ontstaan. Met als gevolg: een vervorming van ons (gezamenlijke) onderliggende overtuigingsfundament. Veel van onze hedendaagse paradigma’s (zoals Darwin/ Newton) zijn daarom gebaseerd op een veronderstelling van scheiding, een gepolariseerde dichotomie tussen geest en materie, tussen wetenschap en religie, en tussen ‘mens en God’.

Echter als onze ware scheppingskracht voortkomt uit ‘de levende Cognitie’ van vereniging tussen bewustzijn en vorm, zal elk systeem dat dit punt van vereniging niet kan bevatten onze persoonlijke kracht ontnemen. Het paradigma moedigt aan om voor validatie buiten onszelf te kijken en om onze persoonlijke kracht weg te geven aan experts, instituten, verlossers, aan ‘wetenschap -zonder- geest’ of ‘geest -zonder- wetenschap’. Het creëert daarmee een visie van onszelf dat ‘een geëxternaliseerde God’ of ‘autoriteitsfiguur’ nodig is om onze koers uit te zetten.

Spirituele evolutie door zelf-bekrachtiging

Leringen van de Wet van Één beschrijft de (spirituele) wetten die leidend kunnen zijn voor onze evolutie. Het biedt mensen de mogelijkheid om persoonlijke zelf-bekrachtiging te bevorderen door echte spirituele ontwikkeling. Het erkent de intrinsieke waarde van álle componenten van de realiteit en dat het ‘Levende Bewustzijn’ of ‘God-Spirit’ een tastbare substantie is. Bovendien onderwijst het credo niet over ‘goed of kwaad’, maar maakt inzichtelijk dat ‘slechtheid’ gevolg is van onbegrip en onwetendheid over de ware structuur van het universum. Het bevordert ook GEEN slachtoffer-versus-reddersbewustzijn, gebruikt GEEN angst, desinformatie, informatieonderdrukking of intimidatietactieken. Integendeel, iedereen wordt aangemoedigd om ALLES VERANTWOORDELIJK LIEF TE HEBBEN en het aangeboren potentieel voor ZUIVERHEID in ALLEN te erkennen. 

Onszelf tot op onderbewust niveau herprogrammeren

Een deel van (spirituele) integratie van onze Hogere Zelf (verruimde denken/ bewustzijn) betekent het ‘herprogrammeren’ van ons onderbewuste (als in: overtuigingen, het denken, voelen en gedrag). Maar zonder een duidelijk begrip lijkt dit proces willekeurig en onvoorspelbaar. Het begrijpen van de energetische structuren die de basis vormen voor wat we ervaren als schepping om ons heen (ons hologram), is daarom een essentiële stap voor het terugwinnen van ons spirituele erfgoed als bewuste mede-scheppers (in de context van de Wet van Eén). Vandaar dat ik in mijn coaching werk met methoden als PSYCH-K.

Bronnen:
– Voyagers – Ashayane Deane
– The Freedom Teachings