06 36 17 50 36 Johan@transformeermij.nu

Bewustzijn, intelligentie en het leven zijn verbonden in een allesomvattende web van energie. In de kwantumfysica wordt dit een ‘kwantumverstrengeling‘ genoemd en in de spirituele kringen ‘de Wet van Eén’. Coachingstrajecten- en therapievormen die ik aanbied gaan uit van deze principes. Wat wil zeggen, dat ‘de onderlinge verbondenheid van alle dingen’ evenals ‘de samenwerking tussen wetenschap en geest/ spirit’ erkennen.

Verbonden in bewustzijn

De leringen van ‘de Wet van Eén’ hebben nooit de intentie gehad om een spirituele religie te zijn, of om bij te brengen hoe je een betere spirituele persoon wordt. Hoewel dit wél de voordelen van deze leringen zijn, is dit niet de basis. De basis is: hoe diep iemand zich ook in het ‘konijnenhol’ bevindt, altijd weer de ervaringen in de kern van de eeuwig voortdurende vernieuwende bron ZELF weer kan integreren. Kortom, zijn de leringen een leerkunst om te herinneren voor wie we zijn als energie (PURE Bewustzijn), voor het geval we dit vergeten zijn.

ZUIVER bewustzijn neemt vorm aan om manifestatie te verkennen. De vorm die dit bewustzijn aanneemt, staat niet los van zichzelf, is niet iets inert, maar eerder een levende structuur van eenheden van het bewustzijn van ‘God-Bron’. Ieder individu heeft een unieke energie-signatuur (innerlijke blauwdruk) dat, bij het binnenkomen van een Tijdmatrix, een specifieke inprent creëert van elektrotonale patronen gemaakt van licht, geluid en elektriciteit (dat naar beneden filtert tot wat we hier fysiek zijn).

Je kan het wellicht meer wetenschappelijk of spiritueel zien, maar één ding is een feit. We zijn allen een directe zelf-expressie van de Ene Geest, oftewel Bron-Geest. Geen enkel wezen kan ooit ‘buiten’ God/ Bron zijn. Maar kan wel de perceptuele filters creëren dat aanleiding geeft tot het beperken de werkelijkheid met een zeer concrete ervaring van afscheiding en isolatie. Wezens die zich gedragen op schijnbaar ‘Goddeloze manieren’ worden daarom (in de context van ‘de Wet van Eén’) gezien als degenen die hun Goddelijke Identiteit het meest ‘vergeten’ zijn.

Verdraaiing van Verenigd Veld Fysica

Wezens die deze waarheid vergeten zijn concurreren met anderen om macht/ energie, omdat ze de eindeloze toevoer van levende energie die eeuwig circuleert tussen de Bron en alle levende dingen noch onderkennen noch begrijpen. Met als gevolg: een vervorming van ons (gezamenlijke) onderliggende overtuigingsfundament. Veel van onze hedendaagse paradigma’s (als Darwin/ Newton) zijn daarom gebaseerd op een veronderstelling van scheiding, een gepolariseerde dichotomie tussen geest en materie, tussen wetenschap en religie, en tussen ‘mens en God’. In plaats van ‘de Wet van behoud van energie‘ en de kwantummechanica.

Als onze ware scheppingskracht voortkomt uit ‘de levende Cognitie’ van vereniging tussen bewustzijn en vorm, zal elk systeem die dit punt van vereniging niet kan bevatten onze persoonlijke kracht ontnemen. Het paradigma moedigt aan om voor validatie buiten onszelf te kijken en om onze persoonlijke kracht weg te geven aan experts, instituten, mediums, gurus, verlossers, aan ‘wetenschap -zonder- geest’ of ‘geest -zonder- wetenschap’. Het creëert daarmee een visie van onszelf dat ‘een geëxternaliseerde God’ of ‘autoriteitsfiguur’ nodig is om onze koers uit te zetten.

Spirituele re-evolutie

Leringen van de Wet van Één beschrijft de (spirituele) wetten die leidend kunnen zijn voor onze re-evolutie. Het biedt mensen de mogelijkheid om persoonlijke zelf-bekrachtiging te bevorderen door échte spirituele ontwikkeling. Het erkent bijvoorbeeld de intrinsieke waarde van álle componenten van de realiteit en dat het ‘Levende Bewustzijn’ of ‘God-Spirit’ een tastbare substantie is. Het credo onderwijst niet over ‘goed of kwaad’, maar maakt in plaats daarvan inzichtelijk dat ‘slechtheid’ gevolg is van onbegrip en onwetendheid over de ware structuur van het universum. Het bevordert ook GEEN slachtoffer-versus-reddersbewustzijn, gebruikt GEEN angst, desinformatie, informatieonderdrukking en/ of intimidatietactieken. Integendeel, iedereen wordt aangemoedigd om ALLES VERANTWOORDELIJK LIEF TE HEBBEN en het aangeboren potentieel voor ZUIVERHEID in ALLEN te erkennen.

Referenties:
– Voyagers – Ashayane Deane
– The Freedom Teachings