Home » Blog » Bio-spiritualiteit » Authentieke heling in de spirituele wereld: het kaf van het koren scheiden

Authentieke heling in de spirituele wereld: het kaf van het koren scheiden

door | 1 dec, 2022 | Bewustzijn, Bio-spiritualiteit

In de veelzijdige wereld van spiritualiteit beloven talloze methoden heling en persoonlijke groei. Dit artikel biedt jou diepgaand inzicht in verschillende spirituele praktijken en hun potentiële impact. Zo kun je geïnformeerde keuzes maken op jouw spirituele pad en authentieke heling.👣

 

1. Trance en meditatie: reflectie geen heling

Meditatie:
Meditatie versterkt jouw geest en verbindt je met verschillende bewustzijnslagen. Het verbetert jouw zelfobservatie en zelfregulatie door de prefrontale cortex te versterken. Dit is essentieel voor emotionele controle. Meditatie draagt ook bij aan het verfijnen van innerlijke waarnemingen en begrijpen van jouw reacties.

Trance:
Trance is een unieke staat van diepe ontspanning en concentratie, waar je toegang krijgt tot diepere lagen van het onderbewustzijn. Het is een toestand waarin het bewustzijn wordt uitgebreid en je in contact kan komen met niet-alledaagse realiteiten of aspecten van het zelf. Dit kan leiden tot een dieper zelfbegrip en inzichten die in normale bewustzijnstoestanden niet direct toegankelijk zijn.

Conclusie:
Terwijl zowel meditatie als trance waardevolle praktijken zijn voor bewustzijnsvergroting en zelfreflectie, vormen ze op zichzelf geen heling. Ze kunnen leiden tot bewuste groei, maar pakken niet altijd automatische reacties en diepere stressoren aan. Echte, authentieke heling vraagt om het actief wegnemen van de onderliggende oorzaken.

 

 

2. Kaartleggingen, astrologie en reading: inzichten en beperkingen

Kaartleggingen, astrologie, readings en systemen zoals Human Design bieden inzichten in jouw leven en persoonlijkheid. Deze methoden fungeren als diagnostische instrumenten, die licht werpen op hoe we beïnvloed worden door subtiele energieën bij onze incarnatie. Ze onthullen aspecten van persoonlijke sterktes en uitdagingen, maar het is belangrijk te beseffen dat deze informatie niet allesbepalend is.

Hoewel deze tools waardevolle inzichten kunnen bieden, bestaat het risico dat ze je vastzetten in bepaalde rollen of overtuigingen. Dit kan contraproductief zijn voor jouw persoonlijke groei, heling en het bereiken van vrijheid.

Conclusie:
Heling en persoonlijke groei vereist niet alleen inzicht, maar ook persoonlijke actie en verandering – iets wat deze methoden op zichzelf niet bieden. Daarom is het belangrijk om kritische vragen te stellen over de invloed van deze inzichten op jouw leven:

  • Welke overtuigingen heb ik over mezelf gevormd op basis van …. (kaart, sterrenbeeld etc.)?
  • In hoeverre beperken deze overtuigingen mij of plaatsen ze mij in de rol van slachtoffer of dader?
  • Hoe kan ik deze overtuigingen transformeren naar iets wat authentiek is en mij zelf-bekrachtigt?

Door deze vragen te overwegen, begin je actief jouw informatieveld te beheren en belaad je deze met nieuwe ervaringen. Dit stelt je in staat om jouw gedrag en keuzes te beïnvloeden. Zo creëer je een nieuwe realiteit, één die je zelf kiest en vormt, in plaats van passief te aanvaarden wat jou wordt voorgehouden.

 

 

3. Channeling / mediumschap en het inroepen van Engelen, Aartsengelen etc.

Channeling en mediumschap bieden de mogelijkheid om te communiceren met entiteiten uit andere dimensies. 👻 Hoewel het aanroepen van Engelen en Aartsengelen troost en ondersteuning kan bieden en intrigerende inzichten kunnen opleveren, is het belangrijk om bewust te zijn van de potentiële risico’s.

Risico’s voor DNA en hersenen:
Ons DNA en onze hersenen zijn gevoelig voor de invloeden van subtiele energieën (scalaire golven: pulsen van licht en geluid), zoals die betrokken zijn bij channeling. Het frequente contact met deze externe energieën kan ertoe leiden dat de hersenen en het DNA vervormd raken door ‘vreemde’ codes. Dit kan een belemmering vormen voor het luisteren naar jouw eigen wijsheid, intuïtie en hogere zelf, waardoor je afhankelijk wordt van de gechannelde entiteiten.

Identiteitsverlies en afhankelijkheid:
In extremere gevallen kan een gechannelde entiteit een dusdanige invloed krijgen dat deze het aura en lichaam gaat bewonen, waardoor men risico loopt de identiteit van deze vreemde entiteit aan te nemen, in plaats van de ‘eigen zelf’ verder te ontwikkelen.

Het belang van eigen informatiebronnen:
Het is essentieel te erkennen dat ieder van ons een deel van onszelf heeft in hogere dimensies. Ook jij!
Deze ‘hogere zelf’-aspecten zijn de meest betrouwbare bronnen van informatie en leiding voor ons leven hier. Ze bieden een meer authentieke en relevante richting dan ‘vreemde’ entiteiten ooit kunnen bieden.

Conclusie:
Hoewel channeling en mediumschap boeiend kunnen zijn, is authentieke heling een proces van integratie van je eigen lichaamsfrequenties en het luisteren naar je eigen innerlijke wijsheid, niet die van andere entiteiten. Door je te richten op je eigen innerlijke bronnen van wijsheid en begeleiding, neem je verantwoordelijkheid voor je eigen helingsproces. Bovendien vermijd je hiermee de mogelijke valkuilen van manipulatie door externe entiteiten of collectieven van artificiële intelligentie.

 

 

4. Plantmedicijnen: potentieel en gevaren

Plantmedicijnen zoals ayahuasca en psilocybine staan bekend om hun vermogen om intense, veranderde staten van bewustzijn te induceren. Hoewel deze ervaringen voor sommigen heilzaam kunnen zijn, zijn ze geen vervanging voor authentieke heling.

De complexe effecten van deze middelen op ons bewustzijn en biologie kunnen aanzienlijk zijn. Ze kunnen het DNA beschadigen door sequenties van informatie verkeerd af te vuren in ons DNA, wat kan leiden tot instabiliteit van bewustzijn. Gebruikers ervaren daardoor ‘black-outs’, ‘bad-trips’, en moeilijkheden met gronden en relativeren tijdens en na het gebruik. Deze ervaringen kunnen leiden tot instabiliteit van bewustzijn en in sommige gevallen zelfs tot psychische instabiliteit of psychose.

Daarnaast is er bezorgdheid over de invloed van psychedelica op ons energetische veld. Verhoogde gevoeligheid voor negatieve energetische invloeden kan een gevolg zijn, waardoor de psychische stabiliteit verder onder druk komt te staan. Bovendien kan het integreren van de opgedane inzichten in het dagelijks leven uitdagend zijn, wat kan resulteren in verwarring en een verminderd vermogen om ervaringen in een realistische context te plaatsen.

Een ander risico is de ontwikkeling van afhankelijkheid. De ‘high’ die door deze middelen wordt veroorzaakt, kan leiden tot een herhaaldelijk verlangen naar dergelijke ervaringen. Dit creëert een cyclus van afhankelijkheid, waarbij de focus verschuift van innerlijke groei naar een externe behoefte aan deze middelen.

Conclusie:
Authentieke heling vraagt om een evenwichtige en gegronde benadering. Het omvat het leren omgaan met je eigen lichaamsfrequenties en het harmoniseren van eventuele chaotische frequenties. Word de baas van je eigen brein, waardoor je eigen brein jouw medicijn wordt. Dit pad van heling richt zich op innerlijke balans en zelfontwikkeling, in plaats van afhankelijkheid van externe substanties.

 

 

5. Tantra: integriteit in intimiteit en seksuele energie

Tantra is een spirituele praktijk die de kracht van intimiteit en seksuele energie inzet als pad naar zelfrealisatie en spirituele groei. 💑 Deze benadering erkent de diepe verbinding tussen seksualiteit en onze spirituele essentie. Helaas kan deze krachtige energie soms worden misbruikt of verkeerd begrepen, wat kan leiden tot emotionele schade of energetische disbalansen.

Risico van energetische overdracht:
Een belangrijk aandachtspunt binnen tantra is het onbewust overdragen van trauma’s of ongewenste energetische entiteiten. Dit kan gebeuren als de integriteit van het energetische veld niet goed wordt bewaakt. Dergelijke ongewenste overdrachten onderstrepen de noodzaak van een bewuste en respectvolle benadering van de kracht van intimiteit en seksuele energie in spirituele praktijken.

Uitdagingen van energetische diversiteit:
Elk individu heeft een unieke energetische ‘encryptie’. In groepssettings kan dit leiden tot tijdelijke heling, maar ook tot energetische discrepanties als persoonlijke frequenties niet goed worden geïntegreerd. Deze complexiteit wordt soms over het hoofd gezien in tantra en andere groepspraktijken, wat kan resulteren in oppervlakkige of niet-duurzame heling.

Conclusie:
Authentieke heling vereist individuele inspanningen om eigen unieke frequenties te integreren. In sommige praktijken gerelateerd aan intimiteit en seksualiteit vindt helaas misbruik of uitbuiting plaats, vaak onbewust, wat leidt tot de overdracht van trauma’s of energetische entiteiten. Dit onderstreept het belang van het handhaven van energetische integriteit om her-traumatisering te voorkomen en duurzame heling te bevorderen.

 

6. Reiki en andere energieoverdrachtsmethoden: Bewustzijn en verantwoordelijkheid

Reiki, Access Bars en vergelijkbare energieoverdrachtsmethoden worden gewaardeerd om hun vermogen om het zelfhelende vermogen van de ontvanger te activeren door het kanaliseren van universele levensenergie. Deze technieken, mits toegepast met zuivere intenties en respect voor het individu, kunnen een krachtige stimulans zijn voor persoonlijke heling en groei.

Potentiële valkuilen en misbruik:
Het is echter belangrijk om je bewust te zijn van de mogelijke valkuilen en misbruik.

Bijvoorbeeld, tijdens een Reiki-inwijding vindt er een energieoverdracht plaats van de Reiki-meester naar de student. Deze ‘zap’⚡is een reeks frequenties die het voor bepaalde entiteiten gemakkelijk maakt om tussen de student (of de ontvanger van Reiki-energie) en je Hogere Zelf te staan. Deze entiteiten kunnen dan het innerlijke communicatiesysteem manipuleren en zich voordoen als iemands  ‘Hogere Zelf’ of ‘God’. Dit kan leiden tot misleiding, verwarring en ongewenste gevolgen voor hun spirituele groei.

Evenzo kunnen technieken zoals Soul Body Fusion en Access Bars, waarbij direct contact wordt gemaakt met het energieveld van de cliënt, leiden tot een vermenging van energieën. Dit kan zowel authentieke heling bevorderen als belemmeren, afhankelijk van hoe de energieën worden beheerd en geïntegreerd.

Het belang van het handhaven van jouw eigen veld-integriteit:
Om jezelf te beschermen en authentieke heling te bevorderen bij het beoefenen van deze methoden, is het belangrijk om de volgende stappen te overwegen:

  • Verdiep je in de achtergrond en opleiding van de energiewerker of healer waarmee je werkt. Zoek naar referenties en ervaringen van anderen om een weloverwogen keuze te maken.
  • Stel duidelijke grenzen en intenties voordat je een Reiki-sessie of energiewerk ondergaat. Geef aan dat je alleen energieën en invloeden toelaat die in het hoogste belang van je eigen heling en groei zijn.
  • Maak tijdens de sessie bewust contact met je Hogere Zelf of de Bron, dompel jezelf in de frequentie van liefde en vraag en begeleiding.
  • Evalueer na de sessie hoe je je voelt en of je positieve veranderingen hebt ervaren. Ervaar je aanhoudende ongemak of onrust? Overweeg dan om verdere sessies met die specifieke beoefenaar te stoppen.

 Conclusie: de kracht van authentieke heling

De essentie van authentieke heling ligt in het vermogen om contact te maken met jouw eigen hogere frequenties en deze rechtstreeks in jouw lichaam te integreren. Dit proces van zelfheling heeft als groot voordeel dat het onafhankelijk is; je hebt niemand anders nodig om deze reis te ondernemen.

Inzichtvolle healers en begeleiders begrijpen dit principe. Hun doel is om individuen te onderwijzen en te bekrachtigen in hun eigen helingsproces. Zij zien zichzelf als hulpmiddel, die de individuele reis naar zelfontdekking en zelfgenezing faciliteren. Dit maakt ons niet alleen heel in de meest letterlijke zin, maar bevordert ook een dieper begrip en verbinding met ons ware zelf.

Zoek altijd naar leraren en beoefenaars met integriteit en zuivere intenties, en vertrouw op je eigen innerlijke wijsheid om je te leiden op je spirituele reis. 🌈

Gerelateerde artikelen

Hoe de Quantum Fysica ons leert over het NU-moment

Hoe de Quantum Fysica ons leert over het NU-moment

De linker afbeelding laat zien wat er (in mijn geval) op school geleerd is. In de typische tekstboek stond een elektron weergegeven die rond de kern draait, net zoals een planeet rond de zon draait. In de weergave van de Quantumfysica ziet dit er echter heel anders uit. Meer als een ‘cloud’ (de rechter afbeelding).

lees verder

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Johan

Johan

Exploreer jouw nieuwsgierigheid. Deel je verhaal. Of stel een vraag.

I will be back soon

Johan
Hallo👋 Johan hier. Kies hieronder hoe je met mij wilt chatten. Via WhatsApp of Facebook Messenger.
Start chatten met:
chat Chatten?
Tweet
Share
Share
Pin