Bewustzijnscoaching 


Everything you need is inside you

Ontdek je 'ware zelf' door te kijken naar gedachten, gevoelens, gedrag, reacties en tenslotte je acties en intentie.

Bewustzijnscoaching is een bijzondere vorm van coaching waarbij we samen doordringen tot de essentie van wie je bent. Dit met als doel om dichter bij je 'ware zelf' te komen en om te kunnen genieten van het leven, zonder belemmeringen, angsten en zelf-beperkende overtuigingen.

Een bewustzijnscoach brengt je voorbij alle aspecten van het ego, voorbij alle (voor)oordelen en geprogrammeerde overtuigingen. Tevens wordt energie psychologie ingezet om direct (emotionele) stress en blokkades snel, gericht en zonder extra oprakelen van nare ervaringen, op te lossen.

Bewustwording van onbewuste overtuigingen 


be with

De twee fundamentele vragen;

  • hoe gaat het nu voor mij?
  • hoe zou ik willen dat het, in plaats daarvan eruit zou zien?

Deze vorm van coaching gaat er van uit dat 'de persoonlijkheid' slechts een beperkt deel is van ons potentieel. Want waarom bekijken we de wereld vanuit een bepaalde overtuiging... En is die wereld wel echt zoals we het zien, horen of voelen? Zo nee, hoe zit het dan wel in elkaar?

Alle antwoorden hierop hebben een diepgaande invloed in het vormgeven van onze karakter en de ervaringen in ons leven. Bovendien produceren JOUW unieke percepties de placebo- en nocebo-effecten vanuit de aanwezige innerlijke overtuigingen.

In een coachingstraject wordt dit concept doorwerkt om overtuigingen op te sporen die voor blokkades zorgen. Het wegnemen van deze blokkades geeft je weer vrijheid... Vrijheid om een koers te bepalen en zelf weer aan het roer te gaan staan van je leven.

meisje dat uitkijkt over de stad
Het is een belangrijke tijd om...

...stil te staan bij internationale politieke vraagstukken, onze zelfkennis, zelf-bewustwording en onze rol in dit levenstoneel met een snelgroeiende en ontwikkelende maatschappij. Het is belangrijk om hier af en toe bij stil te kunnen staan, zonder invloed van anderen, zonder bestaande stromingen, zonder politieke- en religieuze- strijd.

De vier uitgangspunten waarmee gewerkt wordt:

  • Ieder mens zoekt naar zichzelf.
  • De essentie van ieder mens is uniek en vormt een niet geconditioneerd bewustzijn.
  • Het bewust worden van dit gegeven, de essentie, is de sleutel tot de bron van geluk.
  • Volledige acceptatie van alles wat je bent vormt de sleutel tot het geluksgevoel en thuiskomen bij jezelf.
WhatsApp contact