Cookies en Privacy 


Cookies

Op mijn website gebruik ik alleen cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.


Welke cookies gebruik ik?

Technische en functionele cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen en of je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen cookies.

Analytische cookies:
Mijn website verzamelt anoniem informatie over bijvoorbeeld welke pagina’s zijn bekeken en hoe lang. Hiervoor is het plaatsen van een cookie nodig. De hiermee verzamelde informatie stelt mij in staat om de gebruikersbeleving van mijn website te verbeteren.

Toestemming en afmelding:
Bij jouw eerste bezoek aan mijn website informeer ik je over deze cookies en vraag ik je toestemming voor het plaatsen hiervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 
Privacyverklaring


Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met je persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Johan Haagsma is namens transformeermij.nu verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

'Transformeer Mij Nu'
Johan Haagsma
Wieken 37
1633GV Avenhorn

telefoon: 06 36 17 50 36

e-mail: johan@transformeermij.nu
KvK: 72154462

 


Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van onze diensten verstrek je ons persoonsgegevens om je deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een coachtraject.

De volgende persoonsgegevens verwerk ik eventueel via mijn website, en tijdens het begeleidingsproces:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie
 • Overige persoonsgegevens en gegevens over je welzijn en gezondheid die je actief verstrekt in mijn sessies, in correspondentie of telefonisch.

Verwerkersovereenkomsten

Een verwerkersovereenkomst regelt de verantwoordelijkheden bij de verwerking van persoonsgegevens als een bedrijf voor de verwerking een derde partij inschakelt.  Voor het opslaan en/ of verwerken van persoonlijke gegevens gebruik ik verwerkers als Microsoft Office 365 en Google Analytics. Hiermee zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten ter verduidelijking van hoe en waar de verwerker de persoonsgegevens verwerkt en beveiligd.

Bij het ontwikkelen en ontwerpen is ervoor gezorgd dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Daarnaast wordt data geminimaliseerd. Alleen gegevens die nodig zijn voor worden verwerkt, én worden niet langer bewaard dan nodig.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens verwerk ik voor de volgende doelen:

 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject.
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
 • Om diensten op locatie te bewerkstelligen.
 • Om een dossier aan te leggen voor een goede begeleiding/coaching.
 • Verbetering van diensten

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. De bewaartermijn gaat lopen na bijvoorbeeld het beëindigen van onze relatie, het einde van klantcontact of het doen van een registratie.

De volgende bewaartermijnen hanteer ik:

 • Jouw persoonsgegevens en verslagen worden maximaal een jaar bewaard.
 • Persoonsgegevens op de factuur bewaar ik 7 jaar, want iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
 • Je IP-adres wordt door Google Analytics bewaard tot maximaal 14 maanden (korter is niet mogelijk)

Delen van persoonsgegevens met derden

Je gegevens verkoop ik niet aan derden. Ik verstrek deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens uit jouw dossier kan ik ook nog voor de volgende doelen gebruiken:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de begeleiding is afgerond of bij een verwijzing naar een andere begeleider. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

– Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Hier vraag ik ook jouw toestemming voor.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door mij. Tevens heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar johan.haagsma@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tevens wil ik je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bekijk ook eens mijn klachtenprocedure.


Hoe beveilig ik je persoonsgegevens?

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens
 • Gebruik maak van wachtwoorden
 • Gebruik maak van een virusscanner
 • Gebruik maak van een firewall

Als jouw facilitator/coach heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via johan.haagsma@gmail.com

WhatsApp contact