12 Attitudes en Verantwoordelijkheden van Meesterschap


"Waar we ons op richten, groeit.
Wat we weerstaan, blijft bestaan.
En wat we energie geven, komt tot leven."

De onderstaande 'Attitudes en Verantwoordelijkheden van Meesterschap' gaan uit van 'de Wet van Één' en stammen uit leringen van de 'Melchizedek Cloister Emerald Order'. Het is enkel een filosofisch systeem van levensbeschouwing waarin menselijkheid centraal staat en dat kosmologie, wetenschap, mensenrechten en spiritualisme samenvoegt.

De attitudes en verantwoordelijkheden kunnen wanneer "nageleefd" en belichaamd, ondersteuning geven bij verandering van veel (zelf-beperkende) denkpatronen die we momenteel in het dagelijks leven als vanzelfsprekend beschouwen.


12 Attitudes van Meesterschap


01. Liefde

Erkenning van de Waarheid in “Alle-Één-Heid”.

02. Genade

Toelating van “Alle-Één-Heid” om te Zijn voor wat Het Is, ongeacht of hetgeen bij je past.
Een Levende Eeuwigdurende Vergeving.

03. Dankbaarheid

Waardering voor “Alle-Één-Heid”; wetende van jouw Levendig-heid.

04. Eerbied - respect

Erkentelijk zijn voor en gevende aan “Alle-Één-Heid”.

05. Verantwoording

Co-Creëren met, Dienen en kunnen Reageren op “Alle-Één-Heid”.

06. Vertrouwen

Wetende van de Kracht en Liefde van “Alle-Één-Heid”.

07. Toerekenbaarheid

In een Staat van WAARHEID zijn met “Alle-Één-Heid”.

08. Onfeilbaarheid

Handhaving en Bescherming van “Alle-Één-Heid”.

09. Mindfulness

Liefhebbend, Koesterend en Oplettend Zijn naar “Alle-Één-Heid”.

10. Onbevreesheid

Erkenning van de Eeuwige Oneindige Natuur en de Onvoorwaardelijke Liefde van “Alle-Één-Heid”.

11. Geëngageerde (bezielde) scheiding

Toelating van “Alle-Één-Heid” om te ZIJN zonder enige toewijzing van Kritiek, Veroordeling of WaardeOordeel; begrip voor de IS-heid van, en de Validatie van "Alle-Één-Heid".

12. Vreugde

Kiezen een belichaming te Zijn van “Alle-Één-Heid”.


12 Verantwoordelijkheden van Meesterschap


01. Zelf-actualisatie

Vrij zijn van het "het slachtoffer- of 'tot slachtoffer makende' schuldgeef spel’’. Bereidwilligheid om verantwoordelijk te zijn voor alle waarneembare manifestaties van directe projecties van voorgenomen leringen in het Persoonlijk bewustzijn en DNA Template (sjabloon).

02. Zelf-soevereiniteit

Vrij zijn van het nodig hebben van goedkeuring van, of het nodig bevinden om in opstand te komen tegen enige vorm van ‘externe autoriteit' (ofwel gezag). Door te begrijpen dat jij, als een manifestatie van God-Spirit de kracht en mogelijkheid hebt om je eigen vrijheid te creëren.

Dit zonder spirituele rechten te schenden van anderen en zonder toe te staan dat anderen jouw spirituele bestaansrechten schenden.

03. Zelf-beheersing

Het nemen van persoonlijke verantwoording voor, en de realisatie van, dat JIJ te allen tijde verantwoordelijk bent voor het aansturen van eigen persoonlijke energie. Er is niets of niemand dat jou ‘’verstoort” en rechtvaardigt geen enkel spiritueel misbruik toe van reactie, idee, intentie of actie. JIJ bent het zelf die "jezelf verstoort" door je emotionele lichaam toe te staan misvattingen over je mentale lichaam te maken en vertelt dat er krachten buiten jou liggen.

Jij bent op elk moment in staat te kiezen welke woorden, associaties en ideeën je gebruikt als filters, welke vervolgens worden geïnterpreteerd als gebeurtenis. Verstoord zijn als in; schaamte, schuld, apathie, verdriet, verlangen/ jaloezie, boosheid/ woede, trots, angst en pijn of elk andere categorie van het labelen (bewust of onbewust) zijn allemaal mentale lichaam filters die emotionele- en fysieke lichaamfuncties aansturen.

Een opzichzelfstaand individu erkent dat de vrijheid van interpretatie te allen tijde bestaat en dat een ‘negatieve’ ervaring met de bijhorende dis-harmonische energieën alleen kan bestaan in een persoonlijke interpretatie van gebeurtenissen. Door minder verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen persoonlijke energieën, word je meteen in een "het slachtoffer- of 'tot slachtoffer makende' schuldgeef spel’’ geplaatst. Dit spel kan eigenlijk alleen plaatsvinden tussen mensen die hun persoonlijke kracht en verantwoording voor hun manifestaties, putten uit externe bronnen. 

Alleen jij hebt de kracht om ‘’jezelf te verstoren’’, ongeacht wat anderen zeggen of doen. Je hebt immers altijd het volle recht van eigen interpretatie. Niets of niemand heeft de kracht jou te breken of hiervan te ontdoen tenzij je zelf deze kracht weg geeft.

Zelfbeheersing wordt zichtbaar wanneer iemand erkent dat de richting van persoonlijke energie; van zowel fysiek, emotioneel en mentaal (ideeën, geloof, labels, interpretaties), bewust en onbewust, een haalbaar niveau is in hun persoonlijk meesterschap. Het bestaat als een stilzwijgende verantwoordelijkheid wat met de gave van “vrije wil” komt...

Des te verantwoordelijker jij wordt, des te groter jouw vrijheid en de persoonlijke macht die je zult kennen.

04. Zelf-discipline

Het accepteren van verantwoording voor het aansturen van persoonlijke energie in de richting van, in plaats van "in tegenstelling tot", de uitkomsten die jij verlangt te ervaren. Onze fysieke, mentale en emotionele lichamen zijn lang gestuurd door onderbewuste verborgen ‘’schaduw’ krachten. Het heeft een drang gecreëerd in onze reacties, gedachten, impulsen, percepties en gevoelens  die meestal in een tegen gestelde richting werken.

Een deel van spirituele kunde heeft tot gevolg dat we bewust en fervent in het observeren zijn van onze eigen emotionele, mentale en fysieke lichaam. Dit bewustzijn verwezenlijkt en een omleiding creëert voor onderbewuste ‘schaduw’-energieën die op automatische piloot staan.

Wanneer je jezelf leert ‘opvangen’ zodra ‘negatieve’ gedachtenpatronen of emoties door je heen gaan, kun je momenten van herkenning gebruiken voor het herwinnen van dolende energieën. Dit doen je door bewust gebruik te maken van een positieve houding, zachte woordkeuze en directe energie omlegging naar de omkerende energie van je eigen “Zelf” voor de vervulling van een bevredigende verlangen van constructieve en spirituele volwassen creaties.

Het vergt eenmaal wat discipline om leeuwentemmer te worden van de zo nu en dan brommende 'onderbewuste intelligentie'. Maar hebben allen de intrinsieke kracht om onderbewuste ‘schaduw’ te transformeren naar een liefdevolle en stevige her-programmering die aansluit bij onze constructieve co-creaties.

Zelfdiscipline wordt zichtbaar wanneer we onszelf consistent blijven herinneren aan zowel ‘spirituele correcte’ gedachten als aan onze acties en de daarbij overeenstemmende houdingen aan te werven. Zelfs als we dat niet ‘zo voelen’ en de ‘schaduw’ aan de oppervlakte verschijnt.

De ‘schaduw’-kanten verschijnen zodat wij de kanten zien van onszelf, om geheeld te kunnen worden.

05. Zelf-liefde

Het is onze eigen verantwoording om zelf-liefde en koestering te realiseren door het onbeperkte geschenk van de Goddelijke Geest, welke altijd en elk moment door ons heen beweegt. Oprechte liefde moet van binnenuit komen en kan alleen worden belichaamd door een oprechte spirituele connectie met Eeuwige God-Zelf en de onafscheidelijke verbinding met al haar creaties.

Als we liefde buiten onszelf zoeken om een persoonlijke ‘leegte’ of ‘gebrek’ aan te vullen, stappen in relaties waarin we energie van iemand onttrekken (als een vampier). Door dit te doen, zoeken we een substituut (plaatsvervanger) van onze 'Persoonlijke Goddelijke Bron connectie' door in te tappen op de Goddelijke Bron belichaamd binnenin andere mensen (of dingen). Dit is geen ‘LIEFDE’ maar een ‘BEHOEFTE’ waarvan je dan afhankelijk bent’...

Dit impliceert een ‘tekortkoming’ van iets essentieels. Het impliceert naar een gebrekkige eigen, en persoonlijke connectie met de Goddelijke-Bron en het Universeel Bewustzijn. Zoiets kan niet worden gesubstitueerd door liefde van buitenaf. Het kan alleen worden vervuld door het Goddelijke in jou en de erkenning dat jij 'een-levend-belichaamd-wezen' bent van Goddelijke Absolute Liefde.

Wanneer je dit erkent, heb je de grootste liefde van alles, God’s Liefde. Vanuit deze Positionering van Goddelijke macht kan je de wereld intrekken en op zoek gaan naar degene wie je deze liefde kan geven. In plaats van het zoeken van iemand waarvan je liefde kan ‘onttrekken’...

Wanneer de liefde aangesproken wordt via zelf-liefde is er de motivatie om dat alles wat je nodig hebt, vreugdevoller kan worden gemaakt en gemanifesteerd via de Liefde van de Goddelijke Bron die ieder bij zich draagt.

06. Spirituele integriteit

Het is onze absolute verantwoordelijkheid om te allen tijde te handelen vanuit spirituele integriteit. Er is geen excuus voor het bewust schenden van spirituele rechten van anderen, ongeacht hoe zij op jou reageren.

Het vereist dat we echt waarnemen wat we doen, en hoe wij ons leven invullen. Heeft ons eetgedrag negatieve invloeden op de plant, dier of aardse rijk? Tonen onze woordkeuzes en acties respect naar andere mensen en levensvormen? Spelen we de “survival of the fittest” om onszelf een excuus te geven voor onethische gedragingen zoals geld zaken? Of houd je stiekem geld achter door het “bedriegen” van de regering of je ouders? Verschijn je om iemand 'iets te bewijzen'? Vertel jij mensen “wat ze willen horen” voor hun goedkeuring en steun? Zelfs al is dit geen volledige waarheid en resoneert het niet met jouw behoeftes of gevoelens? Probeer jij “anderen jouw deel te laten doen”, wat betreft jouw werkzaamheden of jouw eigen verantwoordelijkheden? Gebruik je foute excuses door onderscheiding van ras, geslacht, groepering, geschoold of ongeschoold om disrespectvolle-, exploiteerbare- en/of onvriendelijke acties te rechtvaardigen?

Spirituele integriteit vereist dat we goed en frequent kijken naar onszelf, en hoe wij ons leven dirigeren. Dit betekent dat je thema’s en activiteiten onder ogen ziet waarin je minder presteert en waar het op spirituele wijze niet congruent is. Je hier ook actief voor inzet en discipline utiliseert om deze gebieden in overeenstemming te brengen met je spirituele integriteit.

Het cultiveren van spirituele integriteit is een zeer grote verantwoordelijkheid op het pad van spiritueel meesterschap en hoe het universum werkt. Zonder dit, kun je namelijk 'het huis' niet uit. 

Er is een biologische gevestigde realiteit van spirituele integriteit dat bio-chemisch manifesteert in het DNA als gevolg van onze 'staat van zijn', ofwel ons brandpunt van bewustzijn. En wanneer je niet genoeg spirituele integriteit in jouw bewustzijn hebt zal je 'DNA Template' dit ook niet hebben.

Hoewel we "de wol over anderen hun ogen kunnen trekken" blijft onze eigen biologische staat, onze eigen leermeester.

07. Waardering

Onze huidige maatschappij leert ons herhaaldelijk dat we meer willen. Meer nodig hebben, wees meer, doe meer etc. We worden voortdurend beïnvloed te achtervolgen omdat we iets tekort komen. Dit biedt de motivatie om alsmaar meer te kopen, werken, betalen en om het brave “consumeer-schaapje" blijven.

Zelden staan wij stil om te denken aan wat we wel hebben, beginnende met het leven en onze mentale vrije wil. Door deze misvormde perceptie kunnen we een volledige mutatie van mentale bewustzijn cultiveren... In dit gedesoriënteerd en gemuteerd bewustzijn, geloven we “bevoegd te zijn”, of dat “iets of iemand” ons verschuldigd is (als in: God, het universum, ouders, regering en meer).

Eenmaal vast in deze “jij bent mij iets verschuldigd” valstrik, zetten we onszelf vast in zelf gecreëerde frustratie en hebben we onrealistische verwachtingen naar het leven, anderen en onszelf. Bovendien kunnen ons ontzettend boos of gebroken voelen als we erachter komen dat het universum niet voldoet aan onze ingebeelde ‘plaatjes’... 

Wanneer we het gevoel hebben ‘iets verschuldigd’ te zijn, voeden/entertainen we eigenlijk het bewustzijn van gebrek/gemis en de leegte die in onszelf wordt herkend. Als we geven om te ontvangen (wat vaak het geval is bij banken, ouders, echtgenoten of geliefden) en de ander niets teruggeeft, voelen we ons belazerd, gebruikt of verschuldigd.

In feite doen deze situaties zich voor in onze levens als lessen. Het leert ons dat geven om "het geven zelf" gaat en niet voor de verwachting om iets terug te krijgen.

Wanneer wij iets geven met de alleen de behoefte om te geven, voor de vreugde om te geven, is er van verschuldigd voelen geen sprake. Als je leeft voor de vreugde van het leven, zonder het forceren van vereisten of verwachtingen naar het leven toe, zul je je nooit ‘tekort gedaan’ voelen. Het doet er ook niet toe wat de buurman bezit. Want door jezelf met anderen te vergelijken, ben je continu afgeleid bij het zien en benutten van eigen zegeningen.

Wanneer we werken aan het vermogen om zelfs de kleinste dingen te waarderen, beginnen wij een leven te creëren die ‘halfvol’ is, in plaats van ‘half leeg’. In termen van universele fysica (en wet der aantrekking) geldt; waar je aandacht op richten, breidt zich uit en vermeerderd. Waar je weerstand op hebt blijft aanhouden en wat je geen energie van waardering geeft zal uiteindelijk de-manifesteren uit je levenservaringen.

Wanneer je de wereld benadert door een gekozen filter van oprecht ‘geven’, ben je een effectieve zender die energie uitzendt naar de wereld om je heen. Wanneer je deze energie op deze manier toelaat en loslaat, word je meer ‘magnetisch’. Er vormen magnetische vortex’en in jouw energetische anatomie en trekken universele energetische toevoer aan, die van hogere frequenties en kwaliteit zijn dan de oorspronkelijke uitgezonden energie om een ‘leegte’ weer op te vullen.

Wanneer je de wereld benadert met de houding om iets te ‘verkrijgen’, keert dit natuurkundig proces zich om. Hoe meer je ‘trekt’ aan deze energie van de buitenwereld, hoe meer jouw energie zich hecht (en vast gaat zitten) in jouw energetische blauwdruk als miasma. Miasma bouwt zich progressief op, verlaagd frequenties en reduceert de kwantiteit van jouw natuurlijke staat van ZIJN waaraan jij je interne universele energie aan uit kan onttrekken.

Door het ‘geven’, zelfs in de eenvoudigste vorm van waardering, blijft een natuurlijke flow van energie behouden. Wat jij uitzendt krijg je vermenigvuldigd terug. Waardeer dus wat je hebt. Houd ervan, vind perspectieven waardoor vreugde voor jou een bekende weg wordt... Wetende dat als je handelt naar een oprechte waardering, dat er krachten loskomen van manifestatie waar jij naar verlangt.

Het ‘Het universum is mij iets verschuldigd’ gedachtengoed is één van de meest krachtige zelf saboterende spelletjes in de wereld. Ruil dit in voor consistente waardering en jouw wereld zal zich vanzelf uitbreiden met de realiteit die jij het meest verlangt.

Wanneer jij voelt dat alles tegenzit en haatdragend bent voor de verlangen die niet worden vervuld, ben jij JEZELF iets verschuldigd. Jij bent jezelf een groter begrip verschuldigd voor het universum haar creaties en het gebruik van jouw persoonlijke kracht in samenwerking met het spel des levens.

Zeg vaker dank-je-wel tegen het universum en/ of God om jezelf te herinneren wat je kan waarderen. Meer van hetzelfde zal dan jouw kant op worden gestuurd.

08. Geduld

De Goddelijke Bron heeft haar eigen agenda! We kunnen deze intrinsieke realiteit van manifestatie accepteren en met de Goddelijke Bron co-creëren, vertrouwende dat we samen met het universum de perfecte “Goddelijke Juiste Timing” hebben. Of we kunnen ons EGO-zelf laten proberen zijn/ haar wil te forceren door de intrinsieke en natuurlijke flow van tijd te beïnvloeden.

Wanneer tijd niet instemt met onze verlangens kunnen we dit loslaten en vertrouwen op de “Goddelijke Juiste Timing”. Of we kunnen onszelf steeds meer frustreren met "de verbintenis en illusie van tijd"... Wanneer je hiervoor kiest veroorzaak je een geloof dat je hetgeen niet kunt hebben wat jij verlangt omdat het niet verschijnt wanneer jij dit opeist. 

Wanneer we leren ontspannen en realiseren dat de meeste dingen die we verlangen, ook kunnen bereiken met de “Goddelijke Juiste Timing” en Orde. Dan leren we op een co-creatieve wijze te werken met het bewustzijn van tijd en zal ons leven in toenemende mate aansluiten op onze verlangens. Dit vooral wanneer we er met een vriendelijke intentie naar vragen, in plaats van het opeisen, en daarbij ook vertrouwen op de Goddelijk Bron voor haar deel van het co-creëren.

Geduld is een deugd die ons begrip van de aard van de Universele Orde weerspiegelt.

09. Vriendelijkheid

Vriendelijkheid is een geboorterecht. Één die vaak over het hoofd wordt gezien en verkeerd wordt begrepen. Wanneer we de wereld benaderen met een oprechte vriendelijkheid, vanuit liefde en respect naar alle creaties ter ere van God’s kracht, in alles dat leeft, zenden we elektro-magnetische energie van hogere frequenties uit en zetten mechanismes van universele fysica in werking om meer van hetzelfde terug te zenden.

Vriendelijkheid is een geschenk die je eerst aan jezelf moet geven om het door te kunnen geven aan anderen. Vriendelijkheid impliceert het gewetensvol en zorgzaam zijn naar de behoeften, gevoelens en verlangen van jezelf en anderen. En dit ook te uiten in actie, attitude en intentie.

Geef jezelf eens willekeurige momenten van vriendelijkheid en geef dit door aan je naasten. Probeer bijvoorbeeld vriendelijk te zijn naar een humeurig persoon en help hem/ haar te laten glimlachen.

Wanneer je alles onthaalt met vriendelijkheid, toon je erkenning van hun essentiële waarde als manifestatie van de Bron, die je met liefde terugkrijgt.

10. Instandhouding

Instandhouding is een vorm van respect en waardering voor Goddelijke Bron energie, in alle expressies. Het betekent ook wel bescherming en de bewaring van natuurlijke bronnen, het aandachtig zijn voor de behoeften van ons lichaam en de energie die we in onze acties en woordgebruik stoppen. Dit door een goedaardig gesprek waarbij we vrijelijk gebruiken wat nodig is, meer niet.

De Goddelijke Bron recyclet voortdurend energie voor de wedergeboorte van een nieuwe expressie. Alles wordt dus vrijelijk gegeven, maar niets is waardeloos of verspild.

Instandhouding is een demonstratie van respect en waardering voor het geschenk van creatieve energie, die de Goddelijke Bron ons verstrekt. Wanneer we deze energie, in al haar vormen, met respect en duidelijke intentie, leren te gebruiken, zullen we ons vermogen verfijnen om te creëren wat wij verlangen en anderen ook de mogelijkheid geven hetzelfde te doen.

Er zit een zekere mate van waarheid in de gezegde ‘die wat spaart, die heeft wat’. Wanneer alles wat waargenomen wordt in 'het hologram van leven’, begrepen wordt als manifestaties van de Goddelijke Bron, kunnen we allemaal meer respect, waardering en behoedzaamheid opbrengen voor het gebruik en nuttigen van Goddelijke energie.

11. Samenwerking en diplomatie

Het bestaan is, en zal altijd een co-creatieve onderneming zijn. We moeten bereidwillig zijn om andere wezens hun vervulling van behoeften en verlangens toe te staan in de hoop om eigen wensen en verlangens kenbaar te kunnen maken. Het creëren van "win-win situaties" en creëren met de intentie van OPRECHT ‘geven’ zijn de natuurlijke manieren van het bestaan.

We hoeven het overigens niet altijd eens te zijn met de opzettelijke creaties van anderen en hebben altijd recht op een eigen visie. Diplomatie kan in dit geval een brug vormen tussen verschillende invalshoeken, met effectieve acties en beslissingen.

Beide partijen kunnen wederzijds overeenkomen om elkaars visies te ondersteunen. We kunnen leren om op een respectvolle manier ermee in te stemmen "het eens" of "oneens" te zijn zodat de spirituele kunst van 'coöperatief co-creëren', stapsgewijs kan evolueren naar hogere niveaus van expressie.

12. Verstand

Het leren identificeren en op gepaste wijze toepassen van ‘gemeenschappelijk en alledaags verstand’ en het ‘niet-alledaags en niet-gemeenschappelijk verstand’ van spiritueel weten, is waar de grootste balans gevestigd is van onze energetische expressie. In alle aspecten van het leven.

Referentie: http://www.amentiproject.net/AmentiProject/A&Rs.pdf

Nederlandse vertaling en bewerking door: Johan Haagsma & Tom Schouten

WhatsApp contact