In de kwantumwereld bestaan de lineaire, voorspelbare eigenschappen van de Newtoniaanse wereld niet.Wie is Johan?


Ik ben Johan, geboren in 1987 te Hoorn en heb altijd het gevoel gehad dat er iets anders kan. Als kind was ik van nature al gevoelig, zachtaardig, vreugdevol, behulpzaam en geïnteresseerd. Ik vond het prima om alleen te zijn alsook met anderen te spelen. Ik heb de HAVO afgemaakt, een poging gewaagd bij de HBO opleiding- media en entertainment management en heb diverse workshops en cursussen gevolgd. Ik heb werkervaring in de productie, logistiek en sales/ marketing. Privé ben ik vrijwel altijd gericht op algemeen welzijn, gezondheid en tevredenheid. Na een hobbelige jeugd met o.a. epilepsie, uit de kast komen en een eigen identiteit vinden, blijf ik mijzelf verder ontwikkelen.

"Wat wil je doen als je groot bent?" Een vraag dat voor mij altijd moeilijk was om te beantwoorden. Er wordt vaak geacht één of twee passies uit te zoeken en daar je succes uit te behalen. Dat resulteerde in ontkenning voor (een deel) van mijn passies. Het verveelde mij of had het gevoel dat mijn vaardigheden niet tot zijn recht kwamen. Wanneer ik oprecht in iets geïnteresseerd ben dan duik ik er diep in. Tijdsverspilling door iets na te streven, en uiteindelijk (onafgemaakt) ermee stoppen, geloof ik niet in. Veel vaardigheden zijn namelijk overdraagbaar tussen verschillende disciplines. Opgedane kennis kan altijd worden toegepast in andere werkgebieden, en zelfs overvloeien naar andere disciplines die voorheen niet zichtbaar waren. 

Ik verorber en verslind al jaren informatie over algemeen welzijn, voeding, neurowetenschap en bewustzijn. Ik heb meerdere holistische cursussen en workshops gevolgd als Touch for Health, EFT/ TFT, Energy Medicine, NLP en PSYCH-K®. Als ik labels aan mijzelf zou plakken dan komt o.a. het volgende voorbij; assertief, analytisch, integer, direct, open, sportief, bewust, empathisch, veerkrachtig, intuïtief, creatief en hooggevoelig. Ik ga gemakkelijk om met gedachtes, gevoelens en emoties (van mijzelf en anderen) zonder daar een harde oordeel aan vast te knopen. Ik breng ook graag een humorvolle houding mee, wat een brenger van balans is bij een ontmoeting van bewustzijn.


Transcendentie


In de Newtoniaanse fysica is het universum verdeeld in twee rijken, het fysieke materiële rijk en een onzichtbaar energetisch rijk. Newtoniaanse fysica houdt zich bezig met de mechanica van hoe objecten functioneren en ruimte en tijd, inclusief hun interactie met elkaar in de materiële fysieke wereld. Echter heeft de klassieke natuurkunde beperkingen wanneer het gaat om onderzoek naar energie. Dingen communiceren namelijk op een holistische, coöperatieve manier. Wanneer je je energie verandert om een overtuiging of perceptie over jezelf of je leven te veranderen, ben je eigenlijk de frequentie van atomen en moleculen van je fysieke lichaam aan het verhogen. Een nieuwe energie in de hersencircuits verandert de lichaamschemie, en kan iemands genetische expressie herschrijven. Het placebo-effect is geen fantasie, maar kwantumrealiteit

Traditionele religieuze of seculaire gebieden van mentaliteit en Newtoniaanse logica laat ik zoveel mogelijk los. Bewustzijnsniveaus en overtuigingen beïnvloeden namelijk elk atoom, en elk molecuul in ons lichaam. Jij en ik kunnen dezelfde gebeurtenissen ervaren, maar dan wel op een verschillende manier. We zien de werkelijkheid niet objectief, maar gekleurd. De bril waardoor je naar de wereld kijkt, beïnvloedt de manier van in het leven staan. Overtuigingen kunnen oude gewoonten van gedachten en patronen in stand houden. En dat wat waar is op één niveau van bewustzijn, kan ook als onwaar worden gezien bij een ander. 

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat we van onze ervaring doorheen de dag gemiddeld slechts ongeveer 5% bewust ervaren en beïnvloeden. De overige 95%  wordt door ons onderbewuste Geest waargenomen en gestuurd. We leven, wanneer wij op de automatische piloot staan in repeterende patronen en cycli van routines vanuit vooringenomen leringen die activatie van bepaalde neurale paden omvatten. Bepaalde en specifieke neurale paden activeren die gebruikelijk en alledaags zijn. Als gevolg daarvan zijn dit de gebruikelijke paden (lees; keuzes, acties etc.) die onze voorkeur hebben in het dagelijkse leven. In plaats van steeds repeterende programmering te herhalen, waarbij dezelfde neurale netwerken worden geactiveerd, kan er holistisch worden gedacht. Wat iemand wordt, is invloedrijk vanwege de deugd op essentie (non-lineair) en niet de acties (lineair). Het ondernemen van actie is essentieel maar uiteindelijk is het doel hiervan om anderen te beheersen, zowel goedschiks als kwaadschiks.