"Als je de software van je brein verandert, verander je de computeruitdraai van je leven .... en de wereld!" 

- Rob Williams

Werkwijze


Ik stimuleer jouw eigen vermogen tot zelfinzicht door vragen te stellen en je te begeleiden tijdens de sessies. In plaats van onszelf af te vragen en daarbij uitvinden waarom iets zo in elkaar steekt, doen we beroep op het lichamelijk energiesysteem. Er kan direct vanuit een gevoel en situatie worden gewerkt maar ook met specifiek gerichte (beperkende) overtuigingen. Dat kan al zonder te moeten praten over problemen; over hoe zij ontstaan zijn, waarom en hoe te bepalen wat de plan van aanpak wordt. Een langdurig traject met gesprekken om de oorzaak te vinden en bewust een strategie/ diagnose te bepalen wordt hierdoor vermeden. 

We gebruiken onder andere spiertesten om te onderzoeken wat daadwerkelijk de verstoring, vervorming of blokkade is. Het is een perfect hulpmiddel bij bevordering van zelfstudie en zelfmeesterschap. Er is geen enkel ander instrument of techniek van dit niveau beschikbaar. Het bevindt zich namelijk op het grensvlak van de lineaire en de non-lineaire domeinen. Het communiceert met het waargenomen (objectieve), de waarnemer (subjectieve) en het onpersoonlijke veld van het bewustzijn zelf. Het wordt onmiddellijk doorgegeven en ontvangen, zonder concept van ruimte of tijd wanneer het in het universum wordt vrijgegeven. 

 

Ik werk vanuit huis, op afstand en op locatie. 

Energie Psychologie


Wij gebruiken onder andere PSYCH-K®, dat een unieke en directe manier is om onbewuste processen en overtuigingen te veranderen. Het onderbewuste weet waar de overtuigingen zijn opgeslagen en kan worden gevraagd om te helpen met transformeren. Hierin wordt duidelijk dat de kracht in de persoon die de verandering wenst, zelf al bezit. PSYCH staat voor het woord psyche, oftewel wat zich in iemands hoofd afspeelt en een verklaring kan zijn voor zijn gedrag. Het totaal van bewuste-, onbewuste belevingen, en verzameling van bepaalde processen mbt de ziel, geest en hun betrekking op het denken, voelen, willen en handelen. De ‘K’ staat voor het Engelse woord 'Key' of wordt vaak gekoppeld aan de Toegepaste Kinesiologie.

Wanneer er methodiek van energie psychologie wordt toegepast, en een agitatie-opwekkende herinnering, of gedachten in het celgeheugen wordt gebracht stuurt deze gelijktijdig signalen naar je hersenen die een geagiteerde reactie direct uitschakelt, en de hersenchemie die deze reactie behoudt verandert. De strategie wordt dynamisch ingezet om de meeste baat bij een individu of groep te realiseren, want ieder zijn/haar codering van de hersenen is uniek. Iedere persoonlijke codering van moed, woede, boosheid, jaloezie, schuld, schaamte, verdriet, apathie, dwangmatig gedrag, fobieën, PTSS, depressie, verslavingen, chronische pijn en meer. Het is ook geschikt voor doeltreffende gedragveranderingspatronen, prestatiebevordering en verlichting bij het behalen van persoonlijke doelen.


Over de aard van gliacellen
- Bruce lipton


Gliacellen zijn cellen in het zenuwstelsel die bestaan naast neuronen. Natuurlijk worden deze functies niet allemaal door hetzelfde type gliacel uitgevoerd. Er zijn dus een heleboel soorten gliacellen, die allemaal een andere specialisatie hebben.