"Als je de software van je brein verandert, verander je de computeruitdraai van je leven .... en de wereld!" 

- Rob Williams


Hypnotherapeuten die ook werken met PSYCH-K®, geven aan dat ze in de helft van de tijd (of minder) hetzelfde of beter resultaat bereiken met behulp van PSYCH-K® in plaats van met hypnotherapie.


PSYCH-K®


PSYCH-K® is een unieke en directe manier om onderbewuste overtuigingen te veranderen. Overtuigingen houden oude gewoonten van gedachten en patronen in stand. Het is een simpel proces dat je helpt om met je onderbewustzijn te communiceren. Je kunt overtuigingen transformeren die je eigenwaarde, relaties, werkprestaties en zelfs je fysieke gezondheid beperken. En nog veel meer! PSYCH-K® gaat voorbij affirmaties, wilskracht en positief denken. Het proces is zeer effectief in de gebieden van gedrag/gewoonte verandering, welzijn en vermindering van stress.

Ken je het gevoel dat je in een auto rijdt waarbij één voet op het gaspedaal staat en de andere voet op de rem? De kans bestaat dat er een conflict bestaat tussen je bewuste doelen en je onderbewuste overtuigingen (het innerlijke geloofssysteem). Dit soort conflicten kunnen optreden en je relaties, werk, zelfbeeld, sport, gewicht, financiën, je lichamelijke gezondheid en meer beïnvloeden. Wanneer er sprake is van zo'n conflict treedt er verstoring op in het corpus collosum oftewel hersenbalk waardoor de verbinding tussen beide hersenhelften, en de informatie die aan beide hemisferen ter beschikking komt verstoord is.  

Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat we van onze ervaring doorheen de dag gemiddeld slechts ongeveer 1% bewust ervaren en beïnvloeden. De overige 99% wordt door de onderbewuste Geest waargenomen en gestuurd. PSYCH-K® heeft een unieke veiligheidsprotocol en geeft vanzelf aan of de cliënt aan de slag kan met bepaalde overtuigingen of dat er eerst iets anders aangepakt mag worden. Dit zorgt voor een versnelde verdieping van een sessie die vanzelf leidt naar een niveau van waar het daadwerkelijk om gaat.

Je onderbewuste weet waar de overtuigingen zijn opgeslagen en wordt gevraagd om te helpen met transformeren. Hierin wordt duidelijk dat de kracht in de persoon die de verandering wenst, zelf al bezit. PSYCH staat voor het woord psyche, oftewel wat zich in iemands hoofd afspeelt en een verklaring kan zijn voor zijn gedrag. Het totaal van bewuste-, onbewuste belevingen, en verzameling van bepaalde processen mbt de ziel, geest en hun betrekking op het denken, voelen, willen en handelen. De ‘K’ staat voor het Engelse woord 'Key' of wordt vaak gekoppeld aan de Toegepaste Kinesiologie.

Het algemene doel van PSYCH-K® is om je geest te bevrijden van overtuigingen die je aanvaarding van jezelf als een spiritueel wezen met een menselijke ervaring beperken. 


Hoe kan PSYCH-K® mij helpen?


PSYCH-K® is voor iedereen geschikt; ongeacht de leeftijd, geloofsovertuiging, ras en ideologieën.

In een hele-brein-staat hebben mensen de beschikking over al hun capaciteiten van zowel de linker- als de rechter hersenhelft. De hele-brein-staat zie je met hersenonderzoek terug bij zeer geoefende yogi en mensen die al vele jaren meditatie beoefenen. Deze hele-brein-staat is bij uitstek geschikt om het onderbewuste te her-programmeren met nieuwe ondersteunende overtuigingen die je doelen ondersteunen in plaats van blokkeren. Onderzoek van Rob Williams en Jeffrey Fannin heeft laten zien dat 95% van alle deelnemers aan dit onderzoek al na één balans van PSYCH-K® aantoonbaar (zichtbaar op een QEEG) in een hele-brein-staat waren.  

Een PSYCH-K® balans is een proces dat ontworpen is om een hele-brein-staat te creëren. Een ondersteunende overtuiging, zoals; 'Ik ga luchthartig door het leven', kan in de plaats komen voor bijvoorbeeld het oude programma van "Om te leven is het nodig zorgen te maken". Een hele-brein-staat zorgt voor toegang tot een supersnelle geloofsverandering, helderdere gedachtes, ontstressen, een verhoogd bewustzijn, uitgebreider toegang tot verhoogde creativiteit, verbeterde probleemoplossende vaardigheden, en tenslotte verhoogde energie en efficiëntie.

De strategie wordt dynamisch ingezet om de meeste baat bij een individu of groep te realiseren, want ieder zijn/haar codering van de hersenen is uniek. Iedere persoonlijke codering van moed, woede, boosheid, jaloezie, schuld, schaamte, verdriet, apathie, boosheid, dwangmatig gedrag, fobieën, PTSS, depressie, verslavingen, chronische pijn en meer. Wanneer de methodiek wordt toegepast, en een agitatie-opwekkende herinnering, of gedachten in het celgeheugen wordt gebracht. Stuurt deze gelijktijdig signalen naar je hersenen die een geagiteerde reactie direct uitschakelt, en de hersenchemie die deze reactie behoudt verandert. 1. Overtuigingen worden je gedachten;
 2. Gedachten worden je woorden;
 3. Woorden worden je daden;
 4. Daden worden je gewoontes;
 5. Gewoontes worden je waarden;
 6. Waarden worden je bestemming.

- Mahatma Gandhi


Toestemming van je Hogere Zelf zorgt ervoor dat de overtuigingsverandering in jouw hoogste belang is. Hiermee voorkom je dat goed bedoelde, maar misleidende doelen worden gesteld die dingen erger maken, in plaats van beter.


Waarin verschilt PSYCH-K® van hypnose?


 • PSYCH-K® geeft een gelijke of grotere autoriteit aan de cliënt terwijl hypnose vaak meer autoriteit plaatst bij de therapeut.
 • PSYCH-K® is meer een samenwerkingsproces tussen partner en facilitator. Het is meer ‘doen met’ in plaats van ‘doen aan’.

 • Hypnose vereist normaal gesproken een trance.
 • PSYCH-K® werkt zonder trance.

 • Hypnose heeft normaal gesproken geen toestemmingsprotocollen.
 • PSYCH-K® maakt gebruik van spirituele toestemmingsprotocollen* van jouw ‘Hogere Zelf’ via spiertesten.
 • Bij hypnose moet de partner of cliënt vaak pijnlijke of intieme persoonlijke gegevens hardop verwoorden. 
 • Bij PSYCH-K® kan informatie privé blijven als de partner daar de voorkeur aan geeft.

Wat is PSYCH-K® niet;


 • PSYCH-K® is niet altijd een ‘quick fix’.
  Hoewel een PSYCH-K® balans altijd direct resultaat geeft, kan het zijn dat er wat tijd overheen gaat voordat effecten merkbaar worden. Ieder is een complex en uniek individu, belangrijk is om dat te erkennen. Het is daarom soms nodig om de tijd te nemen om te bepalen wat de oorzaak – en de oplossing – is van een probleem.

 • PSYCH-K® is niet een genezing en wordt ook niet aangeboden als een ‘behandeling’. PSYCH-K® werkt aan de overtuigingen die ‘onder’ de gezondheidsklachten liggen; het is geen genezingsmethode. Als dusdanig is het een aanvulling op reguliere behandelingen. Er zijn ervaringsverhalen die vertellen dat symptomen en ziektes verdwijnen, maar het is op dit moment niet wetenschappelijk bewezen dat dit ten gevolge van PSYCH-K® is.


Hoe is PSYCH-K® ontstaan?


PSYCH-K® is ontstaan in 1988 door Robert M. Williams. Het was een reactie op de frustratie die kwam met het besef dat typische counseling technieken, die bijna uitsluitend vertrouwen op "inzicht" en "motivatie," zelden echte en blijvende veranderingen realiseerden. Rob heeft meer dan 25 jaar gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van PSYCH-K®. Zijn achtergronden in zowel Business als psychotherapie creëren een resultaatgerichte benadering van persoonlijke verandering. PSYCH-K® werd geïnspireerd door een verscheidenheid van processen, een aantal hedendaagse en een aantal oude.

Tot 1997, was Rob de enige persoon die PSYCH-K® onderwijst. Nu is er een groeiend aantal gecertificeerde instructeurs die PSYCH-K® cursussen over de hele wereld geven. PSYCH-K® is al 25 jaar groeiende in populariteit.

Het is een bewezen methode voor persoonlijke groei die een sterke spirituele component heeft. Het is een unieke benadering van onderbewuste overtuigings transformatie die nu wordt erkend als een doorbraak in persoonlijke groei en spirituele evolutie.


Rob Williams - The Evolution of Consciousness


In het kort;

 1. Een revolutionaire aanpak om verandering op het onderbewuste niveau te bewerkstelligen waar 95% van ons bewustzijn actief is.
 2. Beperkende overtuigingen en patronen veranderen binnen enkele minuten.
 3. Het is niet nodig om de oorzaak van het probleem te weten om het te veranderen.
 4. Het is veranderen van gedrag is niet zwaar en pijnlijk, maar snel en licht.