Energie psychologie


Energie psychologie is een specialisme binnen het veld van de psychologie dat specifieke weloverwogen protocollen of interventies gebruikt met aspecten van de menselijke trillingsmatrix. Het bestaat uit onder andere uit praktische tools waarbij veel gebruik wordt gemaakt van specifieke, wetenschappelijk onderzochte energiepunten. Het meest bekende deel van de menselijke trillingsmatrix zijn onze meridianen en chakra's. Met deze technieken wordt het emotionele brein gestimuleerd. Energie psychologie kan als een zelfhulpmethodiek worden toegepast, maar wordt ook aangeboden als klinische behandeling.

Het is in feite een vorm van psychotherapie die op zeer methodische en opzettelijke manier het energiesysteem gebruikt om te helpen met het psychotherapeutische proces. Het helpt om snel en duurzaam oude bagage en blokkades te verwijderen. Het sluit gelijktijdig ook de gewenste overtuigingen voor topprestaties in. Dit leidt meestal tot een (blijvende) uitdoving van stressklachten, angst- en paniekklachten en/ of posttraumatische stressklachten. Je hoeft niet/ nauwelijks over je probleem te praten praten. Deze technieken zijn zeer effectief voor mensen die niet (veel) over hun probleem willen praten en/of moeite hebben hun gevoel te uiten.

De strategie wordt dynamisch ingezet om de meeste baat bij een individu of groep te realiseren, want ieder zijn/ haar codering van de hersenen is uniek. Iedere persoonlijke codering van moed, woede, boosheid, jaloezie, schuld, schaamte, verdriet, apathie, boosheid, dwangmatig gedrag, fobieën, PTSS, depressie, verslavingen, chronische pijn en meer. Wanneer de methodiek wordt toegepast, en een agitatie-opwekkende herinnering, of gedachten in het celgeheugen wordt gebracht. Stuurt deze gelijktijdig signalen naar je hersenen die een geagiteerde reactie direct uitschakelt, en de hersenchemie die deze reactie behoudt verandert.  • Energie psychologie is gebaseerd op twee belangrijke bevindingen:

  1. Als je kampt met een psychologisch probleem dan wordt dit veroorzaakt door een verstoring in het energiesysteem van je lichaam;
  2. Methoden die het energiesysteem van je lichaam opnieuw in balans brengen, zullen dat probleem oplossen.


Voorbeelden van energie psychologie

 • PSYCH-K®
 • EFT/TFT
 • Touch for Health
 • Toegepaste Kinesiologie
 • The LOVE Method
 • Touch of Matrix
 • TAT
 • Rapid Eye Technology
 • Access Bars™
 • AFT (Attractor Field Technique)
 • en meer...

Neuroplasticiteit


Ken je het gevoel dat je in een auto rijdt waarbij één voet op het gaspedaal staat en de andere voet op de rem? De kans bestaat dat er een conflict is op bewust en onderbewust niveau. Het corpus callosum, de hersenbalk is een structuur in de hersenen die de twee hersenhelften met elkaar verbindt en zorgt dat ze informatie kunnen uitwisselen. Jouw linker- en rechter- hersenhelft zijn voor de rest volledig van elkaar gescheiden. Wanneer er sprake is van zo'n conflict treedt er verstoring op waardoor de verbinding tussen beide hersenhelften, en de informatie die aan beide hemisferen ter beschikking komt verstoord is. 

Gedurende de dag kan je golfpatronen van (on)bewuste cycli volgen waardoor je van de ene hemisfeer naar de andere hemisfeer kan manoeuvreren. Je kan in de linker-hemisfeer van je brein gaan zitten of in de rechter-hemisfeer. Als je linker-hemisfeer domineert kloppen alle logische dingen maar treedt er een verstoring op in het emotionele component, en dat kan natuurlijk ook andersom. Beide zijn essentieel om emotionele/ intuïtieve en logische/ redenerende verbanden te leggen. Een ontregeling kan adaptieve interacties tussen de mentale activiteit en de viscerale toestand verstoren. Leugens en macht kunnen daardoor tot overweldigende emotionele en mentale gebeurtenissen leiden. 

Alle hersendelen van je limbisch systeem werken nauw samen en kunnen elkaar beïnvloeden. Het limbisch systeem bestaat uit meerdere onderdelen en functies; namelijk de diencephalon, corticale- en subcorticale- gebieden. Energie psychologie werkt door het stimuleren van energiepunten en gaat gepaard met verschillende psychologische procedures. Met deze technieken wordt het emotionele brein gestimuleerd. Deze sturen signalen naar de hersenen dat impact heeft op het aansturen van stresschemicaliën. Zoals cortisol en DHEA, de de-activatie van een geagiteerd limbisch systeem en bewerkstelligen van snelle verandering in neurologische netwerken. Een vrijlating van bepaalde chemicaliën in de hersenen en veranderingen in de neurotransmitters bewerkstelligt een vrijgave en opening van neuronen. 


Doeltreffend stress opheffen


Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat we van onze ervaring doorheen de dag gemiddeld slechts ongeveer 1% procent bewust ervaren en beïnvloeden. De overige 99% procent wordt door ons onderbewuste Geest waargenomen en gestuurd. Een persoon kan met haar/ zijn 1% van bewuste Geest wel zeggen; Ik wil gezond zijn, ik wil gelukkig zijn, ik wil vrij zijn, maar het lichaam kan op onbewust niveau een ander programma afdraaien. Onderdrukking van je emotie en intuïtie dragen bij aan vervormingen, en kunnen bovenmatige fysieke-, emotionele-, psychische- en geheugenstoornissen in je identiteit (persoonlijkheid) teweegbrengen. 

Veel programma's voor stressreductie die worden aangeboden, missen vaak het essentiële punt. Ze proberen de bij- en nawerkingen van stress te verlichten, in plaats van de stress zelf weg te nemen, of ze concentreren zich op externe gebeurtenissen. Zware theorieën, het graven in het verleden, het oproepen van pijn en daar langdurend bij stilstaan, helpen niet om blijvende veranderingen te bewerkstelligen. De echte bron van stress is namelijk intern; het is niet extern. De bereidheid om te reageren met o.a. angst hangt af van hoe angst al aanwezig is, om door een stimulus te worden geactiveerd. Als een diagnostisch hulpmiddel wordt er vaak toegepaste kinesiologie gebruikt dat een belangrijke verschuiving van bestaande paradigma kan verwezenlijken. 

 Er is geen lijden in de wereld;
alleen niet onderzochte gedachten, gevoelens, beelden en concepten.

- Byron KatieElke ziel neemt dezelfde reis, maar elke ziel is op een ander niveau geëvolueerd. 


In een hele-brein-staat hebben mensen de beschikking over al hun capaciteiten van zowel de linker- als de rechter hersenhelft. Een hele-brein-staat zie je met hersenonderzoek terug bij zeer geoefende yogi en mensen die al vele jaren meditatie beoefenen. 


Effectiviteit


Onbewuste geautomatiseerde programmeringen (gevoelens, herinneringen, situaties, overtuigingen, conclusies etc.) kunnen moeiteloos worden veranderd. Gelijktijdig brengt dit versnelde veranderingen in neurale netwerken teweeg wat doorwerkt op bewust en onbewust niveau. Er zijn vaak merkbare verbeteringen in huidskleur, ademhaling, bloeddruk, spierspanning, de spijsvertering en bloedchemie. Het inzicht verbetert en het perspectief van de wereld en jezelf verandert ten goede. Alle lichaamsfuncties en organen bewegen in de richting van normaliteit en gezondheid. Het inzicht verbetert en het perspectief van de wereld en jezelf verandert ten goede.

Het bewijs blijft opstapelen dat zegt dat dit belangrijke en krachtige hulpmiddelen zijn, voor zowel zelfhulp als klinische behandeling. Al na één sessie voelen mensen zich vaak meer op hun gemak, lichter, bevrijd, energiek of op een positieve wijze anders. Bij een juiste balans, is informatieoverdracht tussen beide hersenhelften namelijk het meest effectief. Er is daardoor een toename van een innerlijk gevoel van oprechtheid, eerlijkheid, veiligheid en zelf-respect. Gelijktijdig realiseert het ook een sterk verminderde afweer van neurotische "impulsiviteit" voor waargenomen minachting.

Onderzoek naar het psychologische en psychosomatische belang van ziekte heeft aangetoond dat er vaak sprake is van onbewuste zelfhaat, zelfveroordeling en een gebrek aan acceptatie van iemands menselijkheid op een diep niveau. Wanneer je onbewust o.a. veel angst vasthoudt, opent het de deur om onbewust de dingen aan te trekken die angstig zijn. Bij een ziekteproces is er veel emotionele energie afgegeven, alle angst die daarmee tezamen gaat, alle negatieve denkvormen, en ondertonen. Wanneer je de angst tot op onbewust niveau in stand houdt, houd je een negatief energieveld in stand. Van nature, is de rotatie van een energieveld de doorslaggevende factor.