Lissa Rankin, MD onderzoekt de wetenschappelijke literatuur, onderzoekt casestudy's van spontane remissie, evenals placebo- en nocebo-effectgegevens, om te bewijzen dat onze gedachten een krachtige invloed hebben op onze fysiologie wanneer we denken dat we beter kunnen worden.


De mens als één geheel


De onderzoeksafdeling van Heartmath heeft laten zien dat verschillende hartritmepatronen verschillende effecten hebben op ons cognitieve en emotionele functioneren. Het geeft eigenlijk de flexibiliteit aan van lichamelijke onderdelen en functies. Het reflecteert onze mogelijkheden om op stress en omgevingsomstandigheden te reageren. Wetenschappers en artsen beschouwen HRV als een belangrijke gezondheids- en fitheidsindicator. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een hart-hersencoherentie vele voordelen oplevert als een diepe intuïtie, super-leren, helder weten, de opbouw van een krachtig immuunsysteem en het vrijkomen van het levengevende enzym telomerase. 

Recent hebben neurocardiologische wetenschappers ook ontdekt dat het hart een eigen zenuwstelseltje heeft dat een “hart-brein” genoemd zou kunnen worden. Dit “hart-brein” bevat ongeveer 40.000 neuronen die het hart de mogelijkheid geven om onafhankelijk te voelen, informatie te zenden en beslissingen te nemen. Het hart stuurt ook meer signalen naar je hersenen, in plaats van andersom. Onderzoek heeft ook laten zien dat het hart een soort hormonen- en neurotransmitterfabriek is die het lichaam én de geest beïnvloedt. Het krachtige electromagnetische veld van het hart heeft een synchroniserende functie in ons lichaam (en de omgeving). Coherentie levert meer natuurlijke veerkracht op, en dus een groter vermogen om op gezonde wijze om te gaan met veranderingen.

Albert Einstein over de betekenis van het leven; 'Een mens is deel van het geheel dat we het 'universum' noemen, een deel begrensd door tijd en ruimte. Hij ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets dat apart staat van de rest - een soort optische illusie van zijn bewustzijn. Deze illusie is een soort gevangenis voor ons, die beperkt tot onze persoonlijke verlangens en genegenheid voor enkele mensen die ons nabij zijn. Het is onze taak om onszelf uit deze gevangenis te bevrijden door onze cirkel van mededogen te vergroten en alle levende wezens en de gehele natuur in haar schoonheid te omarmen. Dit lukt niemand helemaal, maar het streven hiernaar is onderdeel van de bevrijding en het fundament voor innerlijke zekerheid.


Intellectuele en emotionele kennis


Zware theorieën, het graven in het verleden, het oproepen van pijn en daar langdurend bij stilstaan, helpen niet om blijvende veranderingen te bewerkstelligen. Door een eindeloze reeks aan bezigheden kan een innerlijke beleving worden vermeden en voorkomen dat bepaalde gevoelens opkomen. Wat Freud in de klassieke psychoanalyse eigenlijk zei, was dat de onderdrukte impuls of het gevoel geneutraliseerd, gesublimeerd, gesocialiseerd en gekanaliseerd moet worden met constructieve aansturing van liefde, actie en creativiteit. Om een "gebeurtenis" te rapporteren, heeft een waarnemer namelijk al een inhoudelijke bewerking en selectie gemaakt, die het resultaat is van intentie en onbewuste programmering. Het is een veel beter idee om eerst onderdrukte gevoelens te neutraliseren alvorens dit een expressie te geven. 

Onderdrukte gevoelens zoeken een uitlaatklep en gebruiken gebeurtenissen als triggers en excuses om zichzelf te luchten. Hierdoor kan dit op een bewuste manier de controle overnemen en kom je precies uit de hoek zoals jij niet wilt zijn. Een ‘negatieve’ ervaring wordt geassocieerd met een disharmonie van energie wat een “ontdaan” gevoel (paniek, rusteloosheid, radeloosheid etc.) oplevert. Er zijn over het algemeen drie gangbare manieren hoe met gevoelens worden omgegaan; het onderdrukken, eraan ontsnappen of een expressie geven. Onderdrukking van emotie en intuïtie dragen bij aan vervormingen, en kunnen bovenmatige fysieke-, emotionele-, psychische- en geheugenstoornissen in de identiteit teweegbrengen. Het onderdrukte gevoel wordt op verschillende manieren op onbewust niveau afgehandeld om te zorgen dat het buiten bewustzijn blijft. 

Een repressie, oftewel onbewuste onderdrukking komt omdat er zoveel schuldgevoelens en angst is voor een specifiek gevoel waardoor het niet bewust wordt gevoeld. Energie van geblokkeerde gevoelens komen opnieuw naar voren via ons autonome zenuwstelsel en veroorzaken pathologische veranderingen die leiden tot verschillende processen. In plaats van het te voelen, projecteren we het (onbewust) op de wereld en degenen om ons heen. Een expressie van een onderdrukt gevoel, neigt er vervolgens toe om dat gevoel eerst te verspreiden en het meer energie te geven. Expressie van negatieve gevoelens laat net genoeg van de innerlijke druk toe om te worden vrijgegeven en de rest blijft dan vaak onderdrukt. Er is ook steeds meer nodig om de opbouwende druk van de (on)bewuste onderdrukte gevoelens in bedwang te houden.

Mensen kunnen doodsbang zijn om zichzelf/ de ander onder ogen te zien en vrezen een moment van eenzaamheid of verveling. Wanneer we het gevoel hebben ‘iets verschuldigd’ te zijn, voeden/entertainen we het bewustzijn van gebrek/gemis en de leegte die in onszelf wordt herkend. Je kan vaak observeren hoe mensen op hun telefoon kijken en dan rondlopen in een droomachtige staat. Veel bezigheden worden uiteindelijk een verslaving door de afhankelijkheid die eromheen groeit. Onze huidige maatschappij leert ons ook herhaaldelijk dat je meer wilt. Meer nodig hebt, wees meer, doe meer etc. Je wordt constant beïnvloed te achtervolgen omdat je iets tekort komt. Heel soms blijven wij stil staan en denken wij aan wat we “wel” hebben, beginnende met het leven en de mentale vrije wil.Het is natuurlijk een geweldig idee om onszelf proberen te begrijpen, maar één van de verdere onderscheidingen die we moeten maken is onze intellectuele kennis, en onze emotionele kennis. Ieder zijn/ haar codering van de hersenen is namelijk uniek.Children up until the age of four are operating at the genius levelThe same group were studied in their early 20s and only 10% were still operating at the genius, or what I call the brilliance level. In their late 20's, early 30's, only 2% were still operating at the genius or brilliance level. It didn't go anywhere, but it became buried by society.
- Simon T. BaileyEr worden valse operaties uitgevoerd, neppillen uitgedeeld en placebo-injecties gegeven. Ongeveer 20% tot 60% van de patiënten verbeterd of herstelt wanneer ze geloven dat een bepaalde pil genezend is. Emoto deed onderzoek naar water dat aan verschillende omstandigheden wordt blootgesteld, zoals geluiden (muziek, spraak) en beelden (geschreven tekst, afbeeldingen). Hij concludeerde uit genomen foto's van bevroren water dat deze externe effecten invloed hebben op de energetische structuur van water en zorgen voor het helende effect dat water heeft op de mens.


Placebo & nocebo


Onderzoek naar het psychologische en psychosomatische belang van ziekte heeft aangetoond dat er vaak sprake is van onbewuste zelfhaat, zelfveroordeling en een gebrek aan acceptatie van iemands menselijkheid op een diep niveau. De mens is één geheel, en wanneer er disbalans is bij een specifieke spier, orgaan en/ of andere energetische systemen, ontstaan of zijn er veranderingen in houding en vorm om compensatie voor je disbalans te realiseren. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat een mens minder efficiënt, of minder goed kan functioneren. Een ziekte en de symptomen behandelen om een verbetering te realiseren en het vermogen verkrijgen om met de ziekte te leven wordt dagelijks gerealiseerd. Vele hebben het gevoel dwangmatig een gelijk te moeten halen, of jezelf en/ of een ander te overtuigen van een tekortkoming die aangevuld dient te worden.

Behandelen betekent een symptoom verlichten, genezing is een overwinning, en herstel omvat een gehele persoonIemand die depressieve symptomen uit, zou verslaafd kunnen zijn aan het in stand houden van iets dat buiten zichzelf ligt en zichzelf niet (kunnen) begrijpen. Iemand met burn-out symptomen heeft een innerlijk geloofssysteem dat in conflict staat met de interne/ externe beleving. Tenslotte een bore-out, een vorm van extreme verveling. Een bore-out zou kunnen worden veroorzaakt door routinematig werk, of werk dat onder het persoonsgebonden niveau zit. Je ervaart een weerstand, conflict en/ of een tegenslag wanneer het voorgaande in een kort tijdsbestek wordt ervaren. Wanneer het langer aanhoudt, wordt er gezocht naar een diagnose als; depressie, burn-out en bore-out. 

Ongeveer 20% tot 60% van de patiënten verbeterd of herstelt wanneer ze geloven dat een bepaalde pil genezend is (placebo-effect). Andersom werkt het net zo, een 'nocebo'effect kan nadelige resultaten geven. Bij het nemen van een medicijn is het chemische effect van een molecuul o.a. afhankelijk van de vraag of het naar rechts of naar links draait. Neem bijvoorbeeld dextroamphetamine sulfaat (dextro is rechts). De zogenaamde 'speed', met het effect van gewichtsverlies, het gevoel van hoge prikkelbaarheid, knarsende tanden en ten slotte manische aanvallen. Levoamphetamine ('levo', wat 'naar links' betekent) sulfaat heeft helemaal geen effect. Het is dezelfde molecuul, maar de ratificatie is in de tegenovergestelde richting.