Op dit moment werken miljarden neuronen in je brein samen om een ​​bewuste ervaring te genereren - en niet enkel alleen elke bewuste ervaring, maar je ervaring van de wereld om jouw heen, en van jouw binnenkant. Hoe gebeurt dit? Volgens neurowetenschapper Anil Seth zijn we allemaal aan het hallucineren; als we het eens zijn over onze hallucinaties, noemen we het 'realiteit'.


De huidige realiteit


Onze persoonlijke realiteit creëert onze persoonlijkheid- en dat wordt dan een onbewust proces (automatische piloot). Dit heeft tot gevolg dat bepaalde neurale paden activeren die gebruikelijk en alledaags zijn. Vervolgens zijn dit de gebruikelijke paden (lees; keuzes, acties etc.) die onze voorkeur hebben in het dagelijkse leven. We leven, wanneer wij op de automatische piloot staan, in repeterende patronen en cycli van routines vanuit vooringenomen leringen die activatie van bepaalde neurale paden omvatten. 

De huidige maatschappij is voornamelijk gebaseerd vanuit de redenerende Geest, het mentale lichaam, en creëert afstand voor de mens als één geheelOnze huidige maatschappij leert ons o.a. herhaaldelijk dat je meer wilt. Dat je meer nodig hebt, wees meer, doe meer etc. Je wordt constant beïnvloed te achtervolgen omdat je iets tekort komt. We vertrouwen op steeds ingewikkelder systemen van administratie die gevolgen hebben voor elk aspect van ons leven. Er worden bijvoorbeeld door generalisaties vaak misvattingen gemaakt over het mentale/ emotionele lichaam. Bepaalde menselijke omstandigheden worden, (voornamelijk in de huidige politiek, zorg etc.) gestigmatiseerd door onwetenden en onbegrip. 

De interacties tussen atomen en moleculen vormen een intercommunicatietief systeem dat de fysieke, materiële wereld en de energievelden verenigt die samen één geheel vormen. Door onbegrip en/ of minder verantwoordelijkheid voor (eigen) gewaarzijn word men vaak in een ‘slachtoffer, schuld geef spel’ geplaatst. De meest voorkomende fout van ontwikkeling die zowel individuen als de samenleving schaadt, is om een positionering te creëren die het EGO verafschuwt. De fout verergert vervolgens door het aan te vallen met schuldgevoelens, schaamte en negatieve (zelf)oordelen. Het belangrijk dat je kunt doorzien dat het EGO zelf relatief onschuldig is. Het is namelijk gebaseerd op de noodzaak van het overleven van dierlijke soorten, en essentieel onderdeel om individualiteit te ervaren in onze huidige realiteit


Kafkaësque


De gevoelens die je kiest om te worden zoals je bent, zijn in overeenstemming met jouw bewuste verstand en onbewuste programmering. Hoe meer angst we van binnen hebben, hoe meer onze perceptie van de wereld wordt veranderd in een angstige verwachting. De bereidheid om te reageren met o.a. angst hangt namelijk af van hoe angst al aanwezig is, om door een stimulus te worden geactiveerd. We dragen een enorm reservoir van geaccumuleerde negatieve gevoelens, attitudes en overtuigingen met ons mee. De meeste negatieve programmeringen hebben tegenwoordig te maken met angst, hoe anderen je over denken, of er wel van je gehouden wordt. We zijn over het algemeen bang voor onze innerlijke gevoelens omdat een enorme hoeveelheid aan lading kunnen hebben. Of dat we overweldigd worden als we onze gevoelens van dichterbij bekijken. 

Je zou dit onbewuste, universele ideeënpatronen kunnen noemen van positieve-, negatieve- en neutrale associaties. Deze perceptie heeft geleid tot de vorming van onze onderliggende overtuigingsfundament. Wanneer je het leven van de gemiddelde mens van dichtbij bekijkt, zie je vaak dat het in essentie een gecompliceerde strijd is om innerlijke angsten en verwachtingen die op de wereld zijn geprojecteerd, te controleren of uit te wissen. Waarheid is namelijk niet alleen een product van inhoud en context, maar het is ook nauw verbonden met een specifiek niveau van bewustzijn. Dat wat waar is op één niveau van bewustzijn, kan als onwaar worden gezien bij een ander. Dit is duidelijk zichtbaar in de relatie tot sociale invalshoeken, internationale diplomatie, religieuze conflicten en politieke positionering.

De huidige gepolitiseerde eufemismen ontkennen vaak de realiteit omdat ze voortkomen uit 'verwrongen percepties van persoonlijke projecties'. We ondervinden dat alles wordt beoordeeld door mensen die we niet kunnen zien, en volgens regels die we uiteindelijk niet kennen. Leugens en macht kunnen daardoor tot overweldigende emotionele, en mentale gebeurtenissen leiden. Leugens worden gerationaliseerd en vertegenwoordigen macht (overredingskrachtemotionaliteit) waar waarheid intrinsiek immuun voor is. De gevoelens die je kiest om te worden zoals je bent, zijn in overeenstemming met jouw bewuste verstand en onbewuste programmering. Je probeert zo goed mogelijk te blijven functioneren. Een ‘negatieve’ ervaring wordt geassocieerd met een disharmonie van energie wat een “ontdaan” gevoel (paniek, rusteloosheid, radeloosheid etc.) oplevert. 


Kafkaësque; absurd, neerslachtig; hulpeloze toestand van burger tegenover kracht van bureaucratie.
- De term Kafkaësque wordt in de volkstaal gebruikt om onnodig gecompliceerde en frustrerende ervaringen te beschrijven, vooral met bureaucratie.


- Danna Pycher; gecertificeerde neuro-linguïstische hypnotherapeut, gespecialiseerd in chronische ziekte en trauma. Over het transformerende inzicht dat ze kreeg waardoor ze de helende kracht van het onderbewustzijn kon benutten. Wie we zijn is een opgeslagen reeks van gedragingen, onbewuste gewoonten, hard-bedrade innerlijke overtuigingen en conclusies dat als een computerprogramma fungeert.

Een persoon kan met haar/ zijn 1% van bewuste geest wel zeggen; Ik wil gezond zijn, ik wil gelukkig zijn, ik wil vrij zijn, maar het lichaam draait op onbewust niveau een ander programma af. 

- Joe Dispenza


Bewustwording


Een spirituele ontwaking, of wonderbaarlijke persoonlijke doorbraak wilt vaak zeggen dat iemand bewust is van het feit dat degene meer is dan aangeboden context, gevormde inhoud en opties/ acties. Aaneengeschakelde verbindingen en cycli van gebeurtenissen worden op creatieve wijze, met bewuste kracht en intrinsieke wijsheid, doorbroken. Je breekt jezelf los van het "collectieve veld", je ontwaakt uit "de matrix" en krijgt een andere kijk op het levenstoneel.

Jouw onderbewustzijn werkt echter als een tape-recorder en kent geen verleden of toekomst. Het kan zijn dat je in het (verre) verleden een traumatische ervaring hebt gehad, of je hebt als kind een overtuiging opgepikt. Je bent namelijk (een aantal maanden) voor de geboorte tot een jaar of 7 in een constante staat van hypnose om jouw onderbewuste Geest te voorzien van programmeringen. Deze programmeringen worden als kader gebruikt om o.a. jouw automatische piloot te vormen. Je filtert onbewust en let op datgene wat je op dat moment bezighoudt. De bril waardoor je naar de wereld kijkt, beïnvloedt de manier van in het leven staan. De staat van je bewustzijn bepaalt vervolgens je gedrag, acties, emoties, gedachten en overtuigingen, en heeft invloed op werkgeluk dan wel persoonlijk geluk.