Het verbluffende is dat de mediteerders op Olympisch niveau (tot aan 62.000 levensuren meditatie), hun hersengolf 'gamma'  als een blijvende eigenschap, altijd aanwezig is. Het effect is niet alleen tijdens hun meditatie, maar hun dagelijkse gemoedstoestand. 


Neuroanatomist Jill Bolte Taylor; 
"Ik besefte dat ik een enorme beroerte had."

Hersenfuncties vielen van één kant weg waardoor er een bijzondere gewaarwording is ontstaan. Ze bestudeerde het en herinnert ze zich elk moment. Het gebeurde terwijl ze voelde dat haar hersenfuncties één voor één wegglipten, spraak, beweging, begrip en meer. 


Hersenen als sensorisch orgaan


Bewustzijnsniveaus en overtuigingen beïnvloeden elk atoom, en elk molecuul in het lichaam. De wereld is opgebouwd uit energie, en materie is een verschijningsvorm van energie. Daaruit volgt dat ook gedachten en emoties manifestaties van energie zijn. Een nieuwe energie in de hersencircuits kan de lichaamschemie, en iemands genetische expressie herschrijven. Bevestiging van de spirituele realiteit is mogelijk door toegepaste kinesiologie en bewustzijnskalibratietechnieken. Het vertegenwoordigt een capaciteit om domeinen te verkennen die voorheen vanwege de beperkingen van het intellect minder toegankelijk en verifieerbaar waren. 

Wanneer we een probleem oplossen krijgen we allemaal een 'gamma'-wave, de sterkste golf in het EEG-spectrum. We ervaren het wanneer we in een appel bijten of ons voorstellen in een appel te bijten. In een fractie van een seconde komen alle inputs van smaak, geur, visie en alles tezamen. Deze 'gamma'-wave bestaat over het algemeen een zeer korte periode waarin we een probleem oplossen. Het verbluffende is dat de mediteerders op Olympisch niveau (tot aan 62.000 levensuren meditatie), hun hersengolf 'gamma' als een blijvende eigenschap, altijd aanwezig is. Het effect is niet alleen tijdens een meditatie, maar is een dagelijkse gemoedstoestand. 

Steeds meer nieuwe ontdekkingen bewijzen dat het innerlijk geloofssysteem, dat 99% van onze perceptie omvat, eenvoudig kan worden verandert. Hierdoor kan eigenwaarde, relaties, werkprestaties en zelfs de fysieke gezondheid worden verbeterd. Het bevordert prestatieverbetering, gedragsveranderingspatronen en bereiken van persoonlijke doelen. Dit alles geeft meer ruimte voor het ontwaken van een unieke identiteit en bewuste herkenning voor biologische gefocuste persoonlijkheid. De kern van vele Aloude leringen omvat ook transcendentie betreft het (zelf-beperkende) EGO en het (innerlijk) geloofssysteemWanneer je je energie verandert om een overtuiging of perceptie over jezelf of je leven te veranderen, verhoog je eigenlijk de frequentie van atomen en moleculen van je fysieke lichaam. 

 


Hypnose en het onderbewustzijn


Een kind blijft tot een jaar of 7 vatbaar voor suggesties dat worden opgeslagen in de onderbewuste Geest. Na deze leeftijd komt de kritische, bewuste geest volledig tot beschikking in de biologisch bewuste persoonlijkheid. Met de ‘bewuste geest’, kun je o.a. vrij denken en nieuwe ideeën creëren. De ‘onderbewuste geest’, is een soort supercomputer bestaande uit een database vol met programmeringen. Iedere gedachte die je nu denkt, gaat een combinatie aan met soortgelijke gedachten van vroegere en toekomstige zelven, om je de manifeste illusie te geven die je momenteel waarneemt. Ieder wilt bewust een bepaald resultaat maar de onderbewuste Geest weet precies wat een persoon nodig heeft.

Hypnose is zelf geen therapie, maar wel een hulpmiddel om therapeutische doelen te bereiken. Hypnose wordt o.a. in de hypnotherapie en regressietherapie toegepast. De werkzaamheid ervan is wetenschappelijk goed onderbouwd. Vooral met behulp van MRI-scans en EEG zijn hersenfysiologische correlaties van trancetoestanden duidelijk aangetoond. Hypnose en aanverwante technieken worden wereldwijd meer en meer gebruikt in verschillende vormen van psychotherapie. Neuroplasticiteit in de context van hersenen betekent dus dat er op eenvoudige wijze verandering mogelijk is.

Onderzoek van Rob Williams en Jeffrey Fannin heeft laten zien dat 95% van alle deelnemers al na één balans van PSYCH-K® aantoonbaar (zichtbaar op een QEEG) in een hele-brein-staat waren. Een hele-brein-staat zie je met hersenonderzoek terug bij zeer geoefende yogi en mensen die al vele jaren meditatie beoefenen. Hypnotherapeuten die ook werken met PSYCH-K®, geven aan dat ze in de helft van de tijd (of minder) hetzelfde of beter resultaat bereiken met behulp van PSYCH-K® in plaats van met hypnotherapie.


Het 'placebo'-effect is geen fantasie, maar kwantumrealiteit.


"The first lesson is that the primary driver of change in your brain is your behavior. Neuroplasticity can work both ways. 
- Lara Boyd


Over je brein en de aard van gliacellen
- Bruce lipton


Gliacellen zijn cellen in het zenuwstelsel die bestaan naast neuronen. Natuurlijk worden deze functies niet allemaal door hetzelfde type gliacel uitgevoerd. Er zijn dus een heleboel soorten gliacellen, die allemaal een andere specialisatie hebben.


PSYCH-K® 


Een PSYCH-K® balans is een proces dat ontworpen is om een hele-brein-staat te creëren. Een ondersteunende overtuiging, zoals; 'Ik ga luchthartig door het leven', kan in de plaats komen voor bijvoorbeeld het oude programma van "Om te leven is het nodig zorgen te maken". Onbewuste geautomatiseerde programmeringen (gevoelens, herinneringen, situaties, overtuigingen, conclusies etc.) kunnen moeiteloos worden veranderd. Een hele-brein-staat zorgt voor toegang tot een supersnelle geloofsverandering, helderdere gedachtes, een verhoogd bewustzijn, uitgebreider toegang tot verhoogde creativiteit, verbeterde probleemoplossende vaardigheden, en tenslotte verhoogde energie en efficiëntie.

De strategie wordt dynamisch ingezet om de meeste baat bij een individu of groep te realiseren, want ieder zijn/haar codering van de hersenen is uniek. Iedere persoonlijke codering van moed, woede, boosheid, jaloezie, schuld, schaamte, verdriet, apathie, boosheid, dwangmatig gedrag, fobieën, PTSS, depressie, verslavingen, chronische pijn en meer. Gelijktijdig brengt dit versnelde veranderingen in neurale netwerken teweeg wat doorwerkt op bewust en onbewust niveau. Het helpt om snel en duurzaam oude bagage en blokkades te verwijderen. Het sluit gelijktijdig ook de gewenste overtuigingen voor topprestaties in. Dit leidt meestal tot een (blijvende) uitdoving van stressklachten, angst- en paniekklachten en/ of posttraumatische stressklachten.


Hele-brein-staat


Bij een hele-brein-staat is informatieoverdracht tussen beide hersenhelften het meest effectief. Er is daardoor een toename van een innerlijk gevoel van oprechtheid, eerlijkheid, veiligheid en zelf-respect. Gelijktijdig realiseert het een sterk verminderde afweer van neurotische "impulsiviteit" voor waargenomen minachting. Het inzicht en het perspectief van de wereld verbetert, en je verandert zelf ten goede. Je voelt je gelukkiger, meer geliefd en meer op je gemak. Tenslotte heeft een staat van innerlijke vrijheid tot gevolg dat al je lichaamsfuncties en organen in de richting van normaliteit, en gezondheid bewegen.