Heal is een documentaire die ons meeneemt op een wetenschappelijke, en spirituele reis waarbij we ontdekken dat door het veranderen van iemands percepties, het menselijk lichaam zichzelf kan helen.


Over het magnetische veld van het hart

- Gregg Braden


Bewustzijnsvelden


De gevoelens die je kiest om te worden zoals je bent, zijn in overeenstemming met jouw bewuste verstand en onbewuste programmeringDe aanwezigheid van zelfhaat en angst, een gebrek aan zelfrespect kan bijvoorbeeld al een allesoverheersende invloed hebben op het leven. Je kan in de linker-hemisfeer van je hersenen gaan zitten of in de rechter-hemisfeer. Als je linker-hemisfeer domineert kloppen alle logische dingen maar treedt er een verstoring op in het emotionele component, en dat kan natuurlijk ook andersom. Beide zijn essentieel om emotionele/ intuïtieve en logische/ redenerende verbanden te leggen. De meeste negatieve programmeringen hebben tegenwoordig te maken met angst, hoe anderen je over denken, of er wel van je gehouden wordt, of je wel gerespecteerd wordt, enzovoorts.

Het kan zijn dat je in het (verre) verleden een traumatische ervaring hebt gehad, of je hebt als kind een beperkende overtuiging opgepikt. Je bent namelijk (een aantal maanden) voor de geboorte tot een jaar of 7 in een constante staat van hypnose om jouw onderbewuste Geest te voorzien van programmeringen. De mens is één geheel, en wanneer er disbalans is bij een specifieke spier, orgaan en/ of andere energetische systemen, ontstaan of zijn er veranderingen in houding en vorm om compensatie voor je disbalans te realiseren. Een verstoord energieveld, wordt vaak tijdelijk gemaskeerd in plaats van permanent te worden opgelost. Uiteindelijk zorgt dit ervoor dat een mens minder efficiënt, of minder goed kan functioneren. 


Interactief veld


Het geloof in dualiteit (Ying-Yang & Fibonacci) omvat het principe van causaliteit, en dat alle dingen zowel een begin als een eind hebben. Deze conclusie is een automatisch bijproduct van selectieve waarneming en een hypothetische positionering in plaats van een bevestigde realiteit. Positionaliteiten verduisteren de realiteit omdat de realiteit daaraan voorbij gaat. Dit heeft tot gevolg dat gedrevenheid en bedoelingen tot op bewust en onbewust niveau volledig kunnen worden begrepen of de boodschap doen kantelen. Weinig mensen zijn ook in staat om tot op consistente en congruente wijze heldere, of pure intenties te komen met minder toewijding aan hun eigen waarheid. 

Om een "gebeurtenis" te rapporteren, heeft een waarnemer al een inhoudelijke bewerking en selectie gemaakt, die het resultaat is van intentie en onbewuste programmering. Ons instinct is een 're-actie' die als een overlevingsmechanisme is 'ingebakken' in ons onderbewustzijn (buik-brein). Daarentegen is intuïtie (hart-brein) een inschatting-in-het-moment, die gebruikmaakt van persoonlijke ervaringen, ervaringen uit het verleden, zintuigelijke aanwijzingen en boerenverstand. Door onbegrip of het bewust miskennen van verantwoording wordt men vaak in een ‘slachtoffer, schuld geef spel’ geplaatst. Energie van onze geblokkeerde gevoelens komt vervolgens opnieuw naar voren via ons autonome zenuwstelsel en veroorzaakt pathologische veranderingen die leiden tot verschillende processen.Mc Taggart beweert dat het universum verenigd is door een interactief veld

The Intention Experiment, bespreekt ze onderzoek op het gebied van menselijk bewustzijn dat volgens haar de theorie ondersteunt dat "het universum verbonden is door een enorm kwantum energieveld" en kan worden beïnvloed door het denken.Dr. Irum Tahir is een internationale spreker, business coach en chiropractor. Ze gebruikt onder andere PSYCH-K®, dat een unieke en directe manier is om onderbewuste overtuigingen te veranderen.


Zelfverwerkelijking


Onze hersenen bereiden zich al voor op een besluit, nog voordat je überhaupt een beslissing hebt genomen. Gedachten en de wijze van redenatie spelen zich af in een algemeen veld van een evaluatieve emotionele ondertoon die faciliterend of beperkend kan zijn. De één is nuchter ingesteld en heeft de focus op de waarneembare wereld, logica en hun wijze van redeneren (hersenen). De ander 'communiceert' liever met 'Lichtwezens' als Engelen, Gidsen, Natuurwezens en Opgestegen meesters (hart). Ieder heeft een unieke innerlijke blauwdruk, verschilt van elkaar, en heeft eigen voorkeur qua communicatie. Recent onderzoek heeft echter uitgewezen dat een hart-hersencoherentie vele voordelen oplevert als een diepe intuïtie, super-leren, helder weten en de opbouw van een krachtig immuunsysteem.

Onbewuste geautomatiseerde programmeringen (gevoelens, herinneringen, situaties, overtuigingen, conclusies etc.) kunnen tegenwoordig binnen enkele minuten worden veranderd. Gelijktijdig brengt dit versnelde veranderingen in neurale netwerken teweeg wat doorwerkt op bewust en onbewust niveau. Deze strategie wordt dynamisch ingezet want ieder zijn/ haar codering van de hersenen is uniek. Er zijn vaak merkbare verbeteringen in huidskleur, ademhaling, bloeddruk, spierspanning, de spijsvertering en bloedchemie. Het inzicht verbetert en het perspectief van de wereld en jezelf verandert ten goede. Alle lichaamsfuncties en organen bewegen dan ook in de richting van normaliteit en gezondheid.