Ben je klaar om;

 1. Uit de slachtoffer-rol te (willen) stappen?
 2. Jouw missie te ontdekken?
 3. Een innerlijke reis te maken?
 4. Jouw eigen authenticiteit te ontwikkelen?
 5. Jouw dromen te leven?

Coaching bij;

 1. HSP & Hooggevoeligheid
 2. Prestatiebevordering
 3. Psychosomatische klachten
 4. Gedragsveranderingspatronen
 5. Het vinden van zingeving en missie
 6. Het behalen van persoonlijke doelen
 7. Ontdekken & ontwikkelen van talenten/ gaves

Bewustzijnscoaching


Mensen laten voelen dat ze zichzelf kunnen en mogen zijn, vanuit hun eigen kracht. Dat ze mogen inzien waar ze allemaal toe instaat zijn en dat hun bijdrage er toe doet. Dat je volop kunt genieten van het leven, zonder angsten, overtuigingen en belemmeringen. Dat is mijn motivatie om te coachen. Als bewustzijnscoach vind ik snel aansluiting in de werkelijkheid van mensen die de wereld vanuit zowel creatieve als logische denkwijze benaderen, en weet ik doeltreffend stress op te heffen. Verder ben ik bereid om je te ondersteunen met een groot scala aan invalshoeken, wetenschap en praktische tips. Alles wat jij nodig hebt in dit proces is nieuwsgierigheid en participatie op het niveau waartoe je in staat bent.

Jouw onderbewustzijn werkt als een tape-recorder en kent geen verleden of toekomst. Het kan zijn dat je in het (verre) verleden een traumatische ervaring hebt gehad, of je hebt als kind een overtuiging opgepikt. Je bent namelijk (een aantal maanden) voor de geboorte tot een jaar of 7 in een constante staat van hypnose om jouw onderbewuste Geest te voorzien van programmeringen. Deze programmeringen worden als kader gebruikt om o.a. jouw automatische piloot te vormen. Je filtert onbewust en let op datgene wat je op dat moment bezighoudt. De bril waardoor je naar de wereld kijkt, beïnvloedt de manier van in het leven staan.

Ieder wilt bewust een bepaalde resultaat, maar de onderbewuste Geest weet precies wat iemand nodig heeft. Ieder heeft een unieke innerlijke blauwdruk, verschilt van elkaar, en heeft eigen voorkeur qua communicatie. De beleving en ervaringen kunnen daardoor zeer verschillend zijn zowel qua intensiteit, vorm als qua duur. Het Boedhisme is een goed voorbeeld van een pad dat leidt tot het besef dat je niet je lichaam bent, vervolgens zintuigen, je emoties, je herinneringen enz. Dit pad loopt door en daagt persoonlijk beperkingen van 'bewustwording zelf' uit.  

Mijn ervaring is dat alle kennis al aanwezig is in onze cellen, en op het juiste moment nader mag worden onderzocht. Jouw lichaam weet zelf heel goed waar je behoefte aan hebt. Als je niet goed in woorden kunt uitleggen wat je uitdaging is of waar je tegenaan loopt, kan ik je door middel van bijzondere methodes evengoed helpen. Holistisch gezien communiceert de één beter met 'Lichtwezens' als Engelen, Gidsen, Natuurwezens en Opgestegen Meesters. De ander is weer nuchter ingesteld en scheidt liever de realiteit van emoties en/ of een diepere betekenis.