Ontstressen en (on)bewuste weerstanden, conflicten en/ of verstoringen opheffen?


De staat van bewustzijn bepaalt je gedrag, acties, emoties, gedachten en overtuigingen, en heeft invloed op werkgeluk dan wel persoonlijk geluk. Voor klinische behandelingen gebruiken we onder andere PSYCH-K®, dat een unieke en directe manier is om bewustzijnsvelden te veranderen. Geschikt voor iedere persoonlijke codering van moed, woede, boosheid, jaloezie, schuld, schaamte, verdriet, apathie, boosheid, dwangmatig gedrag, fobieën, PTSS, depressie, verslavingen, chronische pijn en veel meer! 

De echte bron van stress is namelijk intern; het is niet extern. De kans bestaat dat er een conflict is tussen je bewuste doelen en je onderbewuste overtuigingen (het innerlijke geloofssysteem). Dit soort conflicten kunnen optreden en je relaties, werk, zelfbeeld, sport, gewicht, financiën, je lichamelijke gezondheid en meer beïnvloeden. Bereidheid om te reageren met o.a. angst hangt af van hoe angst al aanwezig is, om door een stimulus te worden geactiveerd.

Een hele-brein-staat zorgt voor supersnelle onderbewuste geloofsverandering, helderdere gedachtes, uitgebreider toegang tot verhoogde creativiteit en probleemoplossende vaardigheden, een verhoogd bewustzijn, en tenslotte verhoogde energie en efficiëntie.  


Methodes zijn gebaseerd op neurobiologie, neurowetenschap, neuropsychologie en hedendaags hersenonderzoek.


Bij uitstek geschikt voor doeltreffende gedragveranderingspatronen, prestatiebevordering en verlichting bij het behalen van persoonlijke doelen.


 (1) Linker hersenhelft; Focus op waarneembare wereld, het lineaire domein.

(2) Rechter hersenhelft; holistisch. Iemand kan voorkeur geven aan de diepere betekenis en kennis dat uit paradoxale mozaiekpuzzels kan worden afgeleid, het non-lineaire domein. 


(3) Eenheidsbewustzijn identificeert hetgeen als een zintuiglijk conflict. Het is juist de uiteenwisseling van paradoxale mozaïekpuzzels die doen verlangen naar een eenvoudige oplossing, en bewustzijn zelf uitdaagt


Hersenen als sensorisch orgaan


(1) We leven, wanneer wij op de 'automatische piloot' staan, in repeterende patronen en cycli van routines vanuit vooringenomen leringen die activatie van bepaalde neurale paden omvatten. Bepaalde neurale paden activeren die gebruikelijk en alledaags zijn. Als gevolg daarvan zijn dit de gebruikelijke paden (lees; keuzes, acties etc.) die onze voorkeur hebben in het dagelijkse leven. Onze persoonlijke realiteit creëert dan onze persoonlijkheid- en dat wordt dan een onbewust proces (automatische piloot). In plaats van steeds repeterende programmering te herhalen, waarbij dezelfde neurale netwerken worden geactiveerd, kan er 'out of the box' worden gedacht. Oftewel holistisch

(2) Het zijn je innerlijke overtuigingen en Geest die kracht geven aan dat wat manifesteert in de fysieke wereld. Jij en ik kunnen dezelfde gebeurtenissen ervaren, maar dan wel op een verschillende manier. Dat wat waar is op één niveau van bewustzijn, kan als onwaar worden gezien bij een ander. Dit is duidelijk zichtbaar in de relatie tot sociale invalshoeken, internationale diplomatie, religieuze conflicten en politieke positionering. We dragen een enorm reservoir van geaccumuleerde negatieve gevoelens, attitudes en overtuigingen met ons mee. We zijn over het algemeen ook bang voor onze innerlijke gevoelens omdat ze een enorme hoeveelheid aan lading kunnen hebben. 


(3) Een spirituele ontwaking, of wonderbaarlijke persoonlijke doorbraak wilt vaak zeggen dat iemand bewust is van het feit dat degene meer is dan aangeboden context, gevormde inhoud en opties/ acties. Aaneengeschakelde verbindingen en cycli van gebeurtenissen worden op creatieve wijze, met bewuste kracht en intrinsieke wijsheid, doorbroken. Je breekt jezelf los van het "collectieve veld", je ontwaakt uit "de matrix" en krijgt een andere kijk op het levenstoneel. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat een hart-hersencoherentie vele voordelen oplevert als een diepe intuïtie, super-leren, helder weten, de opbouw van een krachtig immuunsysteem en het vrijkomen van het levengevende enzym telomerase.